AAIMS TEST EN DEMONSTRATIE TOUR AFGEROND

TEST EN DEMONSTRATIE TOUR AFGEROND

DroneQ Robotics met internationale samenwerkingspartners Maritime RoboticsOWIC, Marine Technical Limits, Spectro AG en Researchable hebben de krachten gebundeld om vanuit het ontwikkelde Autonomous Asset Integrity Management System, afgekort AAIMS, een module Autonome Haven Inspectie te ontwikkelen . Havens zullen worden bediend met autonome vaartuigen (ASV), onderwater robots (ROV) voor onderwater inspecties en de waterdiepte peilingen, en drones voor bovenwater inspecties. Hiermee wordt een duurzame, efficiënte en integrale inspectie en survey oplossing uitgebouwd voor havens.

In de havens van Eemshaven is in samenwerking met Groningen Seaports in het kader van research de eerste test- en demonstratie dag afgerond. Een uitstekend bezochte dag doorbelangstellenden en prima ondersteund door OWIC! Naast het demonstreren van de technologie werd ook uitleg gegeven over de details van het Autonome Haven Inspectie propositie. Het afstemmen van de verschillende technologieën, de connectivity, de data kwaliteit en het verrijken daarvan en de integratie tussen onbemande technologie en bestaande bemande activiteiten zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van de Autonome Haven Inspectie propositie.

 

De test- en demonstratie in Den Helder in samenwerking met Port of Den Helder en METIP was ervoor bedoeld om ook daar de verschillende partijen kennis te laten maken met deze innovatieve manier van surveying en inspectie en detail onderdelen te beproeven. Wederom een zeer succesvolle dag in het zonovergoten Den Helder!

In onze thuishaven Rotterdam is een belangrijke stap naar de DroneQ Robotics ambitie getest. DroneQ Robotics heeft de ambitie om wereldwijd autonome survey, inspectie en security diensten te verlenen. Een belangrijke stap daarin is remote operations. Na veel voorbereiding, afstemming en testen is in het kader van research een survey uitgevoerd vanop 1300km afstand. Als veiligheidsmaatregel was lokaal een 3-dubbele communicatie met de ASV opgezet: radio verbinding, 4G en WIFI. Ook noodscenario’s voor het overnemen van de remote verbindingen zijn succesvol uitgevoerd. Obstacle Detection & Avoidance op basis van 360o camera’s, AIS en lidar waren belangrijke ondersteuningen daarin. Een belangrijke stap naar verdere ontwikkeling!

De onderzoek testen zijn in gecontroleerde delen van de havens uitgevoerd waarbij niets aan het toeval is overgelaten.

De vervolg ontwikkelingen zullen zich toespitsen op het ontwikkelen van de AI algoritmes voor het automatisch herkennen van objecten en afwijkingen zoals corrosie, schades, marine aangroei en vreemde voorwerpen op basis van camera beelden, sonar beelden en lidar. Daarnaast zal ook veel aandacht uitgaan gaan afstemmingen met wet- en regelgeving, met name voor een veilige en verantwoorde inzet van onbemande technologieën op de open water gebieden zoals rivieren, kanalen, kust en open zee.

GUNNING TENDER AUTONOME HAVEN INSPECTIE VAN GRONINGEN SEAPORTS

Rotterdam, Eemshaven, 03-05-2023

Click here for English version

DroneQ Robotics ontvangt de gunning van de tender Autonome Haven Inspectie van Groningen Seaports. Wij zijn enorm trots op het vertrouwen dat Groningen Seaports in ons stelt om onze visie en strategie om te zetten naar een succes formule om autonome haven inspecties voor de havens van Eemshaven en Delfzijl van Groningen Seaports te realiseren.

DroneQ Robotics met internationale samenwerkingspartners Maritime Robotics, OWIC, Marine Technical Limits, Spectro AG en Researchable zullen vanuit het programma Startup in Residence de krachten bundelen. Havens zullen worden bediend met autonome vaartuigen (ASV) en onderwater robots (ROV) voor onderwater inspecties en de waterdiepte peilingen, en drones voor bovenwater inspecties. Hiermee wordt een duurzame, efficiënte en integrale inspectie en survey oplossing uitgebouwd voor havens in samenwerking met Groningen Seaports en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Daarbij wordt gekeken naar een efficiënte inzet van de technologie, de survey- en inspectie processen, de koppelingen met de systemen van Groningen Seaports en de integratie met het bemande scheepvaart verkeer en overige haven activiteiten. Verbeteren van de veiligheid, digitalisering, duurzaamheid en bijdragen aan een groene, schone en efficiënte haven zijn belangrijke kernwaardes voor Groningen Seaports en DroneQ Robotics!

DroneQ Robotics zet daarvoor het zelf ontwikkelde Autonomous Marine Asset Integrity Management System voor havens, industrie en Offshore in. Deze bestaat uit de Multi Technology Approach van geavanceerde autonome vaartuigen (ASV), onderwater robots (ROV) en drones. AI, object herkenning, Data Science en doorontwikkelde processen en procedures zijn daarbij belangrijke middelen die in samenwerking met Groningen Seaports verder doorontwikkeld zullen worden.

Het Autonomous Marine Asset Integrity Management System is ontwikkeld voor haven infrastructuur objecten, zoals kades, damwanden, steigers en buispalen. Ook inspecties van dijken, sluizen, bruggen, kanalen en rivieren, maken deel uit van de propositie. Offshore objecten omvatten Offshore wind turbines, Offshore Sub Stations en productie platforms, FPSOs en SBMs, pijpleidingen en kabels, ecologisch onderzoek en andere marine objecten.

Voor meer informatie:

John Troch

john@droneq.nl

Tel. +31 6 11199955

 

Volg DroneQ Robotics op social media: (klik op logo)

 

 

ANY JOB, ANYWHERE, ANYTIME

AUTONOMOUS MARINE ASSET INTEGRITY MANAGEMENT

DroneQ Robotics is een data centrische organisatie die alreeds enige jaren verschillende (onbemande) technologieën inzet om die data zo efficiënt mogelijk en van de hoogst mogelijke kwaliteit te verzamelen. DroneQ Robotics is geen ROV of drone bedrijf die met de middelen die voorhanden zijn inspecties uitvoeren, maar een organisatie die zeer expliciet kijkt wat er nodig is om een zo hoog mogelijke kwaliteit data zo efficiënt mogelijk te verzamelen en voorzien in de benodigde technologie en processen.

De eigen ervaring heeft geleerd dat 95% van de inspectie data van beperkte waarde is: daar waar geen afwijkingen (anomalie) geconstateerd worden, en alleen gevalideerd wordt dat er geen afwijkingen zijn. De overige 5% die overblijft is de interessante data: afwijkingen van de normale staat zoals schades, corrosie of de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of objecten. Dit gegeven ligt aan de basis van de geoptimaliseerde Marine Asset Integrity Management inspectie methodiek die DroneQ Robotics ontwikkeld heeft.

Om maximaal efficiënt te zijn voor het inspecteren van industrie, havens en Offshore, zet DroneQ Robotics verschillende technologieën in ter ondersteuning van een holistische inspectie methodiek om de verschillende fases en processtappen van de inspectie efficiënt en effectief uit te voeren: data collectie, afwijkingen validatie, data verrijking en data processing en rapportage.

Veiligheid staat voorop en belangrijk is dat de oplossing geen gevaar of belemmering van de haven- en Offshore activiteiten veroorzaakt. De laatste technologie op het gebied van detect & avoid worden gebruikt: LIDAR, 360graden camera’s, AIS en radar ondersteund door AI en een neural network. Ook wordt gebruik gemaakt van redundant communicatie systemen en de juiste processen voor een veilige integratie tussen bemand en onbemand verkeer.

 

Data collectie

DroneQ Robotics zet zeer geavanceerde ASV’s (Autonomous Surface Vessels – autonome vaartuigen) in met ultra hoge resolutie 3D/4D multibeam sonar om in korte tijd het onderwaterdeel van havens met survey nauwkeurigheid te surveyen (peilen) en inspecteren.

Bevindingen zoals schades, bodem ophopingen, uitslijtingen (scouring) en vreemde voorwerpen of objecten (debris) worden hiermee op een zeer gedetailleerde, efficiënte en klimaat neutrale manier in kaart gebracht. De ASV is tevens uitgerust met LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) om het bovenwaterdeel met hoge precisie te inspecteren, zoals kades, damwanden, dijken, en de objecten die daar op staan zoals kranen, gebouwen, et cetera.

Inspectie objecten zijn onder andere haven infrastructuur, tanks van schepen en industrie, offshore installaties zoals productie platforms en offshore windturbines. Ook is het platform geschikt voor ecologische survey Inshore en Offshore.

 

Afwijking validatie

De afwijkingen worden vervolgens met een speciaal geprepareerde Fast Response ROV (onderwater robot) gevalideerd: zeer transportabel en voorzien van de laatste technologie voor positie behouden op snelstromend water door middel van DVL (Doppler Velocity Logging), en onderwater navigatie en traject plotting door middel van USBL  (Ultra-short Baseline), een akoestisch onderwater plaatsbepaling systeem.

Voor inspecties worden inspectie ROV’s ingezet, welke zijn uitgerust met metaal wanddikte meting sondes, kathodische bescherming (CP) anode meting sondes, een eigen ontwikkelde apparaat om de integriteit van onderwater cement van kadermuren en hout van bijvoorbeeld remmingwerk te testen.

Indien een groter terrein of object geïnspecteerd moet worden, dan worden ook drones ingezet voor hoge resolutie  inspectie en puntwolken/fotogrammetrie en 3D mapping.

 

Data verrijking

DroneQ Robotics voert reeds verschillende projecten uit voor autonome object herkenning, zoals onderwater aangroei, corrosie en schades met behulp van Artificial Intelligence.

 

Data Processing

Alle survey en inspectie data die verzameld wordt door de verschillende technologieën zoals ASV’s, ROVs, drones, iPhones, et cetera, zal op een technologie-agnostisch cloud-based Asset Integrity Management systeem worden opgeslagen en verwerkt. Data Science is een programma van DroneQ Robotics en zal worden gebruikt om de data te analyseren op vooraf bepaalde afwijkingen (anomalies) en automatisch worden geannoteerd.

De resultaten worden op een uniforme wijze gepresenteerd en mogelijkheden zoals trend analyses, rapportage en koppelingen met externe systemen zoals Asset Management Systemen behoren tot de mogelijkheden.

 

DRONEQ ROBOTICS LID SMASH!

DroneQ Robotics is netwerkpartner van Smash! geworden. SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

Onbemande vaartuigen, Autonomous Surface Vessels of ASV’s, hebben een prominente rol binnen de DroneQ Robotics Multi Technology Approach als platform voor survey en inspectie werk, samen met ROV’s en drones. DroneQ voert ASV project uit variërend van de binnenwateren, Offshore en Antarctica! DroneQ Robotics werkt ook samen met een aantal partijen uit de Offshore Wind aan innovatie projecten voor het surveyen en inspecteren van Offshore objecten met onbemande vaartuigen.

Een forum zoals SMASH! is belangrijk voor het delen van ervaringen en het delen van gemeenschappelijke uitdagingen en is een krachtig middel ter ondersteuning aan de sector.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

DRONE DELIVERY VOOR OFFSHORE ENERGY EEN STAP DICHTERBIJ

Drone Delivery vlucht Den Helder-Texel v.v. succesvol! De eerste Drone vlucht van het vasteland naar Texel en een belangrijke mijlpaal in het kader van het ontwikkel- en test traject van het project Long Distance Cargo Drone Network is een feit!

Het project, met samenwerkingspartners AirHubDHSS en Phoenix-Wings GmbH, is gericht op het vervoer van medicijnen en medische supplies, documenten, gereedschap en instrumenten naar en van Offshore installaties, waarbij het ondersteunen van het streven naar klimaat neutraliteit voorop staat.

DroneQ Robotics heeft in samenwerking met AirHub in het METIP project Long Distance Cargo Drone Network op 18 augustus 2022 een belangrijke test uitgevoerd door een vrachtbezorging van een watermonster vanaf Huisduinen naar het onderzoekscentrum NIOZ op Texel met een e-VTOL vrachtdrone van Phoenix Wings. Primaire doel was het testen van de connectiviteit systemen en de zelf ontwikkelde camera systemen.

De vliegroute

Voorafgaande de 15 km lange vlucht heeft afstemming plaatsgevonden met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de militaire luchtverkeersleiding De Kooy, Den Helder en zijn de benodigde goedkeuringen verleend. De vlucht is eerst in een vluchtsimulator uitgevoerd en werden de diverse noodscenario’s in de simulator getest. Wisselende weersomstandigheden zoals windsterke, windstoten, windrichtingen en neerslag zijn gesimuleerd. Pas toen vastgesteld was dat de vlucht veilig kon worden uitgevoerd werd de daadwerkelijke vlucht uitgevoerd. Veiligheid staat voorop!

De 15 minuten durende vlucht van het vasteland Huisduinen naar Texel werd volledig op 4G gevlogen met een radio verbinding als backup. Er werd geland op het terrein van het NIOZ op Texel waar het monster door het NIOZ in ontvangst werd genomen en de retour vracht in het toestel werd geladen. Dit bestond uit een zogenaamde birdtag, een lichtgewicht stukje vernuftige elektronica welke het NIOZ heeft ontwikkeld om vogels te kunnen volgen. Door het vervoeren per vrachtdrone kon het NIOZ de mogelijkheden van de birdtag op een andere manier dan normaal testen.

Geland op Texel

Beide vluchten verliepen zeer voorspoedig en is een belangrijke stap in het project Long Distance Cargo Drone Delivery.

Voorafgaande en gedurende de daadwerkelijke vlucht stond het drone team in continue verbinding met de luchtverkeersleiding en is er tijdens de vlucht zelfs sprake geweest van deling van het luchtruim met helikopter luchtverkeer. Een mooi voorbeeld hoe door de juiste samenwerking veel mogelijk is om op een veilige manier te werken. We willen het ILT en de militaire luchtverkeersleiding hartelijk danken om deze vlucht mede mogelijk te maken en voor de prettige samenwerking!

Volgend doel: pilot vluchten van Den Helder naar het Offshore productie platform L10-A van Neptune Energy, gelegen op 65km noord-west van Den Helder.

DRONE DELIVERY VOOR HAVENS EN OFFSHORE

DroneQ Robotics, al meer dan 3 jaar een Nederlandse pionier op het gebied van Maritieme Cargo Drone Delivery middels lange afstand vracht drones, pakt de uitdagingen van lange afstand vracht drone delivery op vele fronten aan. Al meer dan 2 jaar actief in het METIP programma “Long Distance Cargo Drone Network”, nauwe samenwerking met de belangrijkste logistieke operators zoals DHSS, en samenwerking met kennisinstituten zoals universiteiten om case studies en haalbaarheidsstudies uit te voeren. We werken ook zeer nauw samen met technologiepartners zoals dronefabrikanten zoals Phoenix Wings, luchtvaart/UAS juridische adviesbureaus zoals AirHub, telecom organisaties en nog veel meer belanghebbenden. We analyseren actuele logistieke gegevens van meer dan 2 jaar, waardoor we solide business cases kunnen bouwen om de haalbaarheid van drone delivery voor havens en offshore energie te bepalen.

Ook hebben we drone delivery processen en procedures ontwikkeld die op een zeer efficiënte manier naadloos integreren in de logistieke keten processen. Al meer dan 2 jaar hebben we honderden testuren voor Drone Delivery uitgevoerd in tal van nationale en internationale projecten, variërend van Urban Air Mobility, drone delivery op offshore schepen en binnenvaart schepen die zowel voor anker lagen als varende waren, sinds meer dan 1 jaar vliegen met waterstof drones en op dagelijkse basis vliegen met VTOL’s en verschillende payload delivery systemen.  Een vlucht die het vermelden waard is, is een BVLOS-vlucht van meer dan 52 km met een vrachtdrone onlangs, en we zijn klaar om ons record binnenkort te breken!

We zijn nu klaar voor de volgende stap: dagelijkse vluchten van Den Helder naar een offshore productie platform over een afstand van 65 km met 10 kg vracht. Gedurende meer dan 3 jaar hebben we samen met de stakeholder vanuit havens, industrie, logistieke operators en bedrijven werkzaam in offshore industrie de benodigde ervaring en expertise opgedaan om Drone Delivery voor Havens, Offshore Oil en Gas en Offshore Wind professioneel uit te voeren. We hebben de BVLOS vergunning om naar Offshore te mogen vliegen al geruime tijd geleden aangevraagd bij de ILT en wachten op de definitieve beslissing om op te mogen stijgen vanaf Den Helder en Eemshaven. We plannen met OWIC ook drone delivery vluchten naar offshore windparken en offshore support vaartuigen vanuit Eemshaven.

DRONEQ ROBOTICS EN SPEEDER SYSTEMS TEKENEN EUROPEES MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Onbemande maritieme vracht vervoer naar een hoger niveau tillen!

Rotterdam, Southampton, 21-03-2022

DroneQ Robotics en Speeder Systems zijn een samenwerking aangegaan gericht op het  testen van de inzet en verkenning van M-Speeder grondeffect schepen, ontworpen om lading met hoge snelheid en hoge flexibiliteit  te vervoeren in maritieme omgevingen zoals havens en offshore.  De primaire missie van M-Speeder is om vracht naar offshore platforms te vervoeren met vergelijkbare snelheden als helikopters, wat een aanzienlijke vermindering van emissies en kosten oplevert en tegelijkertijd de flexibiliteit verbetert door de mogelijkheid om over water te landen. DroneQ Robotics B.V. en Speeder Systems Ltd. hebben een strategisch partnerschap gevormd en geformaliseerd in een Memorandum of Understanding.

DroneQ Robotics heeft veel expertise en ervaring opgebouwd op het gebied van maritieme vrachtbezorging. DroneQ Robotics investeert al geruime tijd  in mensen en technologie om deze uitdagende maritieme logistieke  operatie te optimaliseren door innovatieve en opkomende technologieën in te bedden in de Supply Chain processen. Naast Long Distance Cargo Drone Delivery voegt DroneQ Robotics nu nog een nieuwe innovatieve technologie toe in de zoektocht naar het optimaliseren van de supply chain.

DroneQ Robotics en Speeder Systems geloven in een wereld waarin slimme onbemande robottechnologie een belangrijke rol speelt in ons privé- en zakelijke leven en bijdraagt aan een efficiëntere wereld. DroneQ Robotics zet momenteel slimme onbemande robottechnologie-innovatie en -diensten in voor inbedding in operationele processen om klanten te helpen schadelijke emissies te verminderen, risico’s en kosten te verminderen en de efficiëntie en veiligheid te verbeteren.

DroneQ is de verantwoordelijke organisatie en autoriteit voor het testen, valideren, demonstreren en exploiteren van de onbemande schepen in Europa en daarbuiten. DroneQ zal Speeder Systems vertegenwoordigen als strategische partner binnen de huidige innovatieclusters.

 

Over DroneQ Robotics B.V.

DroneQ Robotics is een gedreven, wereldwijde next-generation Unmanned Robotics Systems Operator & Integrator gevestigd in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het inbedden van onbemande roboticatechnologie in operationele processen, autonomie, kunstmatige intelligentie en data science zijn belangrijke factoren voor DroneQ Robotics operaties in de lucht, op het land, op het water en onder water!

DroneQ Robotics begrijpt de maritieme industrie en de standaarden waaraan onze klanten werken uitstekend. Tegelijkertijd richt DroneQ Robotics zich op innovatie en het vinden van efficiëntere alternatieven voor conventionele inspecties, surveys en onderhoudsoperaties en vrachtlevering.  DroneQ Robotics heeft een uitgebreid maritiem industrie netwerk en werkt samen met een reeks gespecialiseerde partners om complexe uitdagingen op tijd en binnen het budget aan te gaan.

Over Speeder Systems Ltd

Speeder Systems Ltd. is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van Speeders die elektrische VTOL-technologie en vleugel in grondeffect gebruiken om de snelheid en het bereik voor maritieme lading te maximaliseren en tegelijkertijd de kosten en emissies te verminderen.

Het gepassioneerde kernteam werkt sinds 2010 aan de grondeffecttechnologie en sinds 2008 aan autonome luchtsystemen. Met een sterk netwerk in de maritieme en onbemande systeemindustrie brengen we het operationele inzicht samen met baanbrekende technologie om een revolutie teweeg te brengen in de maritieme logistiek voor een meer kosteneffectieve, snellere en schonere toekomst.

DroneQ Robotics en Speeder Systems hervormen maritieme vrachtvervoer zoals de wereld die kent!

DRONEQ ROBOTICS EN SEAMOR MARINE TEKENEN PARTNERSHIP

Het Nederlandse DroneQ Robotics de Canadese ROV fabrikant SEAMOR Marine tekenen een partnerschap!

DroneQ Robotics is een Unmanned Technology Systems Operator en Integrator, die zich vandaag de dag richt op het toepassen van drones en ROV’s (subsea robotica), met de belangrijkste focus op de Offshore Energy, Industrie en Haven services.

De missie van DroneQ Robotics is om bij te dragen aan emissie reductie, kosten reductie en het verhogen van efficiëntie en veiligheid door ontwikkeling, innovatie en inzet van onbemande technologie en streven naar autonomie. DroneQ Robotics heeft een sterke focus op samenwerking met gelijkgestemde experts op hun eigen vakgebied en werkt nauw samen aan oplossingen om organisaties te helpen hun uitdagingen aan te gaan, zowel op strategisch als operationeel niveau. De DroneQ Robotics Operations en de Development & Innovation projecten voor zowel drones als ROVs omvatten de bouwstenen People, Process & Technology en DroneQ Robotics monitort continu de markt om de DroneQ Robotics bouwstenen te optimaliseren.

John Troch: “Het delen van visie en ambities tussen DroneQ Robotics en SEAMOR Marine heeft geleid tot een wederzijdse conclusie dat we dezelfde waarden, dezelfde ambities en dezelfde drive delen om het hoogste kwaliteitsniveau na te streven. We hebben het bestaan van een solide basis voor een langdurige samenwerking vastgesteld. Door krachten te bundelen kunnen we samen het verschil maken en kunnen we vandaag de toekomst maken!”

DEKKING

Het partnerschap omvat drie hoofdgebieden:

 • ROV Operations – inzet van geavanceerde ROV technologie van SEAMOR Marine om DroneQ Robotics subsea services van hoge kwaliteit aan klanten te leveren
 • ROV Ontwikkeling & Innovatie projecten – samenwerking in vraaggestuurde onderwaterrobotica Ontwikkeling & Innovatie projecten om uitdagingen van klanten te adresseren
 • Dealerschap – DroneQ Robotics is aangesteld als officiële Dealer voor SEAMOR Marine en brengt hun ROV oplossingen naar de Noordzee regio in het algemeen en Nederland, België en Duitsland in het bijzonder, met mogelijkheden om ook buiten deze regio te operereren

 

VOORDELEN

De samenwerking tussen DroneQ Robotics en SEAMOR Marine brengt de vele voordelen voor klanten met zich mee:

 • Kosteneffectieve operaties: optimale balans tussen kwaliteit van subsea diensten zoals inspecties en licht werk:
  • Vergelijkbare of betere inspectie capabilities en lichte werktaken van de SEAMOR Marine ROV’s in vergelijking met de grote Work Class ROV’s
  • Modulair ontwerp van ROV’s die aanpassingsmogelijkheden voor specifieke klantbehoeften mogelijk maken en onderhoud tot een minimum beperkt
  • Flexibele inzet van diensten door meerdere inzet mogelijkheden: van snelle inzet tot langdurige projecten
  • Kleinere ROV-teams nodig voor het uitvoeren van ROV operaties
  • Beperkte ROV Launch and Recovery infra structuur nodig waardoor sterke verkorte ROV mobilisatie- en demobilisatie tijden mogelijk worden gemaakt
  • Diepte range van 600m en 22.5kg payload capaciteit biedt een veelzijdig en flexibel ROV platform voor visuele-, sonar- en video-inspecties, kathodische bescherming inspecties, wanddikte metingen, surveying, hoge druk Jet cleaning, manipulator taken en meer
 • Profiteer van DroneQ Robotics 20 jaar ervaring in Inspectie services en maritieme Disaster & Incident respons
 • Profiteer van meer dan 15 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van ROV-systemen door SEAMOR Marine
 • Profiteer van de samenwerking van DroneQ Robotics en SEAMOR Marine in onbemande technologie Development & Innovation
 • Profiteer van het uitgebreide netwerk van organisaties en bedrijven om de behoeften en vereisten van klanten te realiseren
 • Keuze mogelijkheden voor klanten om ROV-diensten af te nemen en/of SEAMOR Marine oplossingen aan te schaffen, met de mogelijkheid om zowel de diensten als de producten te integreren in de eigen operationele processen

INFORMATIE

Benieuwd hoe de diensten en oplossingen van DroneQ Robotics en SEAMOR Marine uw organisatie kunnen helpen? Stuur uw vraag naar:

DroneQ Robotics

John Troch

john@droneq.nl

www.droneq.nl

 

SEAMOR Marine

Robin Gang Li

rli@seamor.com

www.seamor.com/

 

DRONEPORT EEMSHAVEN OFFICIEEL GEOPEND

Eemshaven, 7 Juli 2021

Vandaag is DronePort Eemshaven officieel geopend door Groningen Seaports CEO Cas König en EMS Maritime Offshore Managing Directeur Marcel Diekmann .

DronePort Eemshaven is een initiatief van het DroneQ Robotics, Offshore Wind Innovation Centre (OWIC), EMS Maritime Offshore en Groningen Seaports. De luchthaven voor drones is gevestigd bij de Heliport Eemshaven en is gericht op de offshore windsector. Opleiden, ontwikkelen en testen met drones en ROV’s zal een belangrijk onderdeel zijn van de activiteiten.

Zie de video van de opening hier…

DRONEQ ROBOTICS, OWIC EN GROWIND / TOPWIND PARTNERS

DroneQ Robotics, Offshore Wind Innovation Centre (OWIC), Growind en Topwind gaan samenwerken in onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van drone-inspecties van windturbines.

In de samenwerking met DroneQ Robotics en OWIC stelt Growind haar turbines beschikbaar voor testdoeleinden. Hierdoor worden innovatieve inspectie methodieken op realistische windturbines in de operatie mogelijk gemaakt.  Hierdoor wordt het integreren van drone inspectie activiteiten in een realistische windenergie operatie eveneens mogelijk gemaakt. Growind en Topwind hebben belang bij een efficiënte exploitatie aangezien een groot deel van de turbines meer dan 10 jaar oud zijn en de operationele kosten toenemen.

Lees het volledige persbericht hier: Persbericht DroneQ OWIC Growind_definitief

DRONEQ LEVERT CHECK VAN 1.3 MILJOEN PER DRONE

Logo Provincie Groningen

DRONEQ IN HET NIEUWS

OWIC: Gedeputeerde Nienke Homan overhandigde de cheque symbolisch via een drone.

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) krijgt € 1.3 miljoen subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincie Groningen. Gedeputeerde Nienke Homan overhandigde de cheque symbolisch via een drone. Het grootste deel van het bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is aangevuld met subsidie van de provincie.

Lees hier het volledige artikel: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/13-miljoen-subsidie-voor-innovatiecentrum-wind-op-zee/

NIEUWE NAAM

Het is onvermijdelijk dat met groei ook de identiteit iets veranderd. Wij hebben onze Operation uitgebreid met Remotely Operated Vehicle (ROV) of onderwaterdrone services. Wij vonden een kleine naamswijziging recht doen aan deze wijziging: DroneQ Robotics is onze nieuwe naam!

DRONEQ LANCEERT ROV SERVICES

DroneQ Robotics lanceert wereldwijde ROV Services als aanvulling op Drone Services

DroneQ Robotics is een Next generation Unmanned Vehicle System Operator & Integrator, waarbij operationele processen en autonomie belangrijke factoren zijn voor operaties in de lucht, op het land, op het water en onderwater! Werkterreinen zijn onder meer onbemande aerial systemen (drones), onbemande oppervlakte vaartuigen (USV) en onderwaterdrones (ROV’s).

DroneQ heeft meer dan 20 jaar maritieme ervaring en heeft de wortels in offshore, civiele sub- en oppervlaktebouw en maritieme Disaster & Incident Response. Taken die worden uitgevoerd zijn onder meer ondersteuning bij offshore booractiviteiten, pijpleiding- en kabelleg activiteiten, constructie- en decommissie activiteiten en inspecties van olie- en gaswinningsinstallaties, pijpleidingen, kabels en oppervlakte- en andere onderzeese installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) of onderwaterdrones.

DroneQ heeft wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en niet-destructieve inspecties, registratie en rapportage op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. DroneQ past deze kennis en ervaring toe met state-of-the-art Drone Command Centers van waaruit Unmanned Vehicle operaties worden gepland, gemanaged, bediend en geconsolideerd om voor klanten vracht te vervoeren, waardevolle gegevens te verzamelen, veilig opslaan, bewerken, analyseren en delen met klanten, gebruik makend van innovatieve technologieën en processen.

DroneQ Subsea Services met ROV Operations

DroneQ Robotics, specialist in industriële drone inspecties en lange afstand vracht drone logistiek voor de Offshore Energy industrie, heeft DroneQ Subsea Services gelanceerd om de Aerial Services te  complimenteren met onderwaterdrone of Remote Operated Vehicle (ROV)  Subsea Services.

DroneQ Robotics zet ROV Operations in voor zowel Offshore operaties als haven- en binnenlandse ROV operaties. Offshore ROV-operaties omvatten inspecties van windturbines en productieplatforms op leidingen, constructies en andere onderzeese constructies, pijpleiding- en kabels. Haven- en binnenlandse ROV-operaties omvatten inspecties van scheepsromp-, schroeven en roer, kathodische beschermingsinspectie, haveninfrastructuur zoals sluizen, kades en steigers. Ook binnenlandse inspecties van objecten zoals bruggen, dammen en dijken, pompinstallaties en andere waterbeheerinstallaties maken deel uit van DroneQ Subsea Services.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de verschillende gebieden van de Offshore Energy industrie en een sterke focus van toegewijde partnerschappen met innovatieve technologie partners, is DroneQ een betrouwbare partner en in staat om Drone- en ROV Operations te verankeren in de operationele processen van klanten, waardoor een zeer sterke service met toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

Het adresseren van business drivers die de CO2-footprint verbeteren, de kosten verlagen, de efficiëntie en veiligheid verbeteren, daagt DroneQ uit om sterk innovatief en veelzijdig te zijn in het gebruik van onbemande technologie, gericht op een maximale autonomie en gebruik van kunstmatige intelligentie en andere maritieme opkomende technologieën!

DroneQ Innovation Factory

De dienstverlening van zowel Aerial als Subsea Services als geïntegreerde DroneQ Services heeft als voordeel dat DroneQ gecombineerde onderwater- en luchtinspecties kan uitvoeren en gebruik kan maken van volwassen DroneQ processen en procedures die een maximale kwaliteit van services en voorspelbaarheid voor klanten garanderen. Het stelt DroneQ ook in staat om het DroneQ technologie ontwikkelings- en innovatieplatform en strategieën te delen. Dit creëert meetbare voordelen voor zowel technologie als kostenefficiëntie.

DroneQ participeert in diverse toonaangevende innovatieprogramma’s met toonaangevende organisaties zoals Maritime Emerging Technologies Innovation Park (METIP), Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) en Saxion University of Applied Sciences, in samenwerking met het MKB en wereldwijde enterprises in de Offshore industrie. DroneQ heeft de mogelijkheden en organisatiestructuur om snel en efficiënt nieuwe ontwikkelingen en innovaties naar de dagelijkse wereldwijde operations te brengen.

ROV Operations

DroneQ Drone Command Centers zijn gebouwd met processen en procedures waarmee het voldoet aan de nieuwe ISO-norm 21384 voor onbemande luchtsystemen Deel 3: Operationele procedures. Dit biedt een solide basis waar DroneQ aantoonbaar in control is van Drone Operations en compliance kan aantonen ten opzichte van wet- en regelgeving en policies en procedures van DroneQ en haar klanten. ROV Operations worden op dezelfde manier uitgevoerd, waardoor maximale standaardisatie en veiligheid van ROV Operations wordt gegarandeerd.

DroneQ heeft jarenlange ervaring in maritieme rampen- en incident response, en werkt volgens de processen en procedures waardoor snelle en efficiënte mobilisaties en inzet van zowel drone- als ROV-operaties mogelijk zijn. Veelzijdige hightech en innovatieve technologie, gecombineerd met kristalheldere processen en hoog opgeleid, ervaren en gemotiveerd personeel adresseren de vele boven- en  onderwater uitdagingen aan die klanten kunnen hebben.

Meer informatie

DOWNLOAD BROCHURE

DRONE DELIVERY FOR OFFSHORE ENERGY

Drone Delivery for Offshore Energy from Den Helder, offshore capital of The Netherlands.

By signing the partnership between the Dutch DroneQ Aerial Services and German long range cargo Drone manufacturer Phoenix-Wings an important base towards long range Drone Delivery has been made. The partnership will open new possibilities in the current project Maritime Logistics: Drone Delivery for Offshore Energy, a project of the partnership Energy Reinvented, METIP and DroneQ. This project includes setting up a Drone Command Center initially in Den Helder, offshore capital of The Netherlands. This Drone Command Centers will be the operations centers from which drone operations such as drone deliveries will be executed on land, within port areas, remote islands and maritime and offshore. Other locations are being considered.

The Maritime Logistics: Drone Delivery for Offshore Energy project is an effort by a consortium of significant organisations of members of Energy Reinvented and members of METIP such as DroneQ Aerial Services (Unmanned Vehicle Operator & Integrator), development company NHN, UAS legal expert and drone operation center software developer Airhub, telecom company KPN, drone manufacturers AceCore, Phoenix-Wings and others, logistic operators DHSS, Peterson Offshore and Ritmeester, UAS innovation and test center Space53 and other partners in the areas of GIS, sensoring and artificial intelligence.

The challenges are numerous, ranging from legal matters such as BVLOS and (partly) autonomous operations, sheer distances to cover and payload capacity, interaction with manned air traffic, weather conditions on the North Sea, connectivity, embedding in operational processes, social and business acceptance and many more. Challenges which will be addressed by the huge amount of expertise, experience and innovation-willingness of the consortium partners! Secondary goal is to setup the operation in such a way that it can be copied and adapted for deployment in other regions than the North Sea as well.

The goal is to start pilots early 2021.

Read more about the project in our earlier bog: https://www.droneq.nl/droneq-and-metip-for-offshore-energy/?lang=en

 

 

 

DRONEQ AERIAL SERVICES AND PHOENIX-WINGS SIGN PARTNERSHIP

DRONEQ AERIAL SERVICES AND PHOENIX-WINGS SIGN PARTNERSHIP

MAKE THE DIFFERENCE TOGETHER

One of the expertise of DroneQ is Drone Logistics: drone delivery of high priority/high value goods such as medicines and medical supplies, documents, spare parts and other cargo. Hundreds of hours of designing and testing of technology, processes & procedures and people, cooperation with professional international logistic operators and trial flights over land and over sea, delivering at land-based destinations, offshore vessels and ships underway has resulted in building up significant experience and expertise. In our never ceasing commitment in pursuing for innovation in long distance drone delivery we have had extensive conversations and discussing our vision, ambition and strategy with the German based Phoenix-Wings. Conversations that have led to a conclusion that both DroneQ and Phoenix-Wings have a very similar vision concerning long distance drone delivery with significant payload and autonomy, which form the base for a mutual value-add that has resulted in a signed partnership between DroneQ and Phoenix-Wings!

DroneQ and Phoenix will collaborate in thriving to enhance technology and processes, jointly participate in projects such as Drone Logistics: Drone Delivery for Offshore Energy and many other projects to come and provide state-of-the-art drone delivery services to organisations and companies, both internationally on land and maritime! Drone Delivery Services can be deployed from Drone Command Centers which can be located at strategic locations such as Den Helder, Eemshaven, Rotterdam, Vlissingen and Enschede for instance.

Both companies engage the partnership with enthusiasm and determination to make the difference together!

ABOUT

DroneQ Aerial Services is a Dutch next-generation UNMANNED VEHICLE SYSTEM Operator & Integrator, where operational processes and autonomy are important factors for operations in the air, on land, on water and underwater!

DroneQ has over 20 years maritime experience and has its roots in the Offshore, civil under-water and emergency incident response. Among the very diverse tasks are drilling support, pipe- and cable laying support, construction and decommissioning of offshore installations and inspections of oil and gas production installations, pipelines, cables and surface and other subsea installations with UAVs and remotely Operated Vehicles (ROVs) and accumulated worldwide knowledge and experience in destructive and non-destructive inspections, commitment and reporting at all levels, from senior management to technical stakeholders. DroneQ applies this knowledge and experience with the service from state-of-the-art DRONE COMMAND CENTERs from which UAS operations, Unmanned Aerial Systems, are planned, managed, operated and consolidated for customers to collect valuable data and securely store, process and exchange this data with customers with innovative technologies and processes.

Phoenix-Wings is a young German company with the goal to deploy highly automated fleets of cargo drones with vertical take-off and landing (VTOL) capabilities for cargo applications. The company is working with partners worldwide to realize and operate drone services for local needs and applications.

Situated in Munich – one of Europe’s centers for future flight technologies – and backed by the parent company SF Express, Phoenix-Wings thrives on rapid development. The highly experienced team covers the complete range of unmanned aircraft design to serial production, the development of guidance, navigation and control algorithms, as well as flight testing and operation.

MORE INFORMATION

For more info about our offering:

DroneQ Aerial Services: John Troch – john@droneq.nl  – www.droneq.nl

Phoenix-Wings Jian Wang – jian.wang@phoenix-wings.de  –  www.phoenix-wings.de

 

DRONEQ INDOOR POWER PLANT INSPECTION

DroneQ Aerial Services voert indoor inspecties uit van industriële ketels en opslagtanks.

Het indoor inspecteren van industriële installaties zoals boiler ketels van energiecentrales en opslagtanks zijn tijdrovende, kostbare en complexe activiteiten. Het bouwen van complex steigerwerk op vaak slecht bereikbare plekken zijn niet alleen kostbare activiteiten maar brengen ook niet te onderschatten risico’s met zich mee, ondanks de hoge veiligheid eisen. Vaak worden deze werkzaamheden in combinatie met rope access werkzaamheden uitgevoerd in omgevingen waar de luchtkwaliteit slecht is en de licht omstandigheden te wensen overlaat.

De inzet van drones in deze omgevingen is een nuttige toevoeging waardoor het risico voor mens en materieel beperkt kan worden en inspecties sneller, goedkoper, veiliger en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. DroneQ is expert in complexe en uitdagende drone operaties en heeft veel tijd en inspanningen geïnvesteerd om dergelijke operaties op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren waardoor er tevens een aantoonbare kostenbesparing gerealiseerd kan worden.  Kennis en ervaring in industriële inspecties en drone operaties is een vereiste in deze. Elementen die DroneQ bezit en inzet voor dit soort complexe en uitdagende projecten!

Ga voor een video impressie van een indoor inspectie van een 65m hoge ketel van kolen gestookte energiecentrale naar: www.droneq.nl/

 

DroneQ Covid-19 protocol

DRONEQ Covid-19 protocol van kracht

In de schaduw van inspirerende ontwikkelingen zoals Dutch Drone Delta, Drone2Go en de start van het project Maritime Logistics: Drone Delivery met de partnership met Energy Reinvented, zien we helaas ook Covid-19 in de schaduw. Naast alle andere bekende (en onbekende) veiligheidsmaatregelen die we als professioneel drone bedrijf moeten nemen vanuit wet- en regelgeving, volgen we ook de richtlijnen van de overheid waar het Covid-19 betreft. Dit ter bescherming van onszelf, maar zeker ook van onze klanten en andere betrokkenen.

 

Naast de richtlijnen van de overheid, volgen we ook de richtlijnen van de organisaties waarvoor we drone operaties uitvoeren nauwgezet. Daar bovenop hebben we bij DroneQ ook een Covid-19 protocol opgesteld voor een aantal zaken die we ten alle tijden naleven, zolang de maatregelen van kracht zijn. Dit niet alleen vanuit veiligheid en risico management perspectief, maar ook om de continuïteit van de DroneQ diensten zolang mogelijk te blijven waarborgen.

 

DroneQ heeft vanuit een business continuïteit al alles veilig in de Cloud gebouwd, inclusief samenwerken aan documenten en communicatie middelen zoals video conferencing. Onze kennis van informatie- en data beveiliging hebben we daarbij gebruikt om de 3 pilaren daarin te borgen: continuïteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Daardoor zijn we in staat om het grootste deel van project- en vlucht voorbereiding remote te kunnen uitvoeren en daarmee de risico’s te beperken. Mochten er desondanks nog verbeterpunten waargenomen worden dan vernemen we dat graag!

 

Mocht er bij drone operaties de noodzaak tot meekijken zijn, dan zullen we zorgen dat dit via het internet gefaciliteerd wordt, of dat er op locatie externe monitors aanwezig zijn.

 

DRONEQ EN METIP STARTEN MARITIME LOGISTICS: DRONE DELIVERY VOOR OFFSHORE ENERGY

METIP, DroneQ en Energy Reinvented starten samenwerking voor een brede toepassing van maritieme drones ten behoeve van de Offshore Energy industrie Oil, Gas & Wind.

Op donderdag 8 oktober 2020 hebben John Spee (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NHN) en John Troch (DroneQ Aerial Services) op de Energy Reinvented Digital Energy corona-proof bijeenkomst in Nieuwegein een presentatie gegeven die de samenwerking tussen Energy Reinvented en METIP (Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Platform) weerspiegelde en deelnemers van Energy Reinvented een introductie gaf op welke wijze drones ondersteuning zouden kunnen leveren aan de Offshore Energy Industrie Oil, Gas & Wind. De presentatie was de start van het programma Maritime Logistics: Drone Delivery voor de offshore energy. Deelnemers van Energy Reinvented zijn onder andere Siemens, Shell, TNO, Aramco, Damen, NAM en vele anderen.

Het hoofddoel van de partnership is het samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld Logistics om het operationele proces te optimaliseren, het verkleinen van de CO2 footprint, realiseren van een kosten reductie, het verhogen van de veiligheid en efficiëntie door het embedden van maritieme unmanned vehicle technologie in business processen van organisaties en geleidelijk werken naar autonomie.

DroneQ en METIP hebben een focus op maritieme toepassingen met Unmanned Aerial Systems (UAS – Drones), Autonomous Surface Vessels (USV) en Onderwater Drones (ROV). Maritieme unmanned  vehicle toepassingen omvatten Logistics (Drone Delivery), Security, Inspection, Gas detection, Surveying, Maintenance en andere toepassingen.

Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van Drone Delivery vluchten en vergt een intensieve voorbereiding. Niet alleen het wettelijk kader is daarin een belangrijk onderdeel, maar ook de vluchtveiligheid zelf. Een uitgebreide risicoanalyse voor deze specifieke omstandigheden wordt daarbij uitgevoerd. Zaken als de vluchtomgeving, het vliegen over grote afstand buiten de gezichtsafstand van de dronepiloot en het vliegen over water vereisen specifieke risico beperkende maatregelen. Evenzo het landen met een drone in een omgeving met veel metaal, potentiële verstoringen door radar en hoog vermogen zendapparatuur aan boord van het schepen, offshore installaties en offshore windturbines worden in de risicoanalyse meegenomen. Vergunningen voor het mogen vliegen over grotere afstand (BVLOS=Beyond Visual Line Of Sight) vereisen onder andere gedetailleerde operationele procedures en noodprocedures, aanpassingen aan drone en ondersteunende apparatuur, het kunnen navigeren en communiceren met de drone over 4G, 5G of Iridium (satelliet), het opstellen van een vlucht communicatieplan voor, tijdens en na de vlucht.

DroneQ heeft binnen het Maritime Drone Initiative (MDI), onderdeel van METIP, ten aanzien van Maritime Logistics: Drone Delivery een uitgebreid ontwikkel- en test programma ontwikkeld waar drones worden uitgerust met een zogenaamd payload delivery systeem welke de piloot in staat stelt de lading (payload) op afstand te releasen. Ook het pakket waarin de lading is vervoerd is ontworpen, getest en geoptimaliseerd om te borgen dat de lading zo min mogelijk invloed heeft op de vliegperformance van de drones en de lading maximaal beschermd wordt. Testen op locatie zijn onderdeel van dit proces om maximale zekerheid te verkrijgen dat de veiligheid tijdens de operatie binnen de risico acceptatie kaders zou blijven.

De omstandigheden in maritieme omgevingen zijn van een andere orde dan de omstandigheden boven land. Zaken als sterke wind, zout nevel en snel wisselende weersomstandigheden maken de condities waarin maritieme drones moeten blijven functioneren binnen de kaders van acceptabel risiconiveau tot een bijzonder vakgebied. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de operator, maar ook aan de apparatuur zelf en aan de operationele processen en procedures.

Een belangrijk element van Drone Delivery is het kunnen opereren binnen de processen en procedures van de Logistics Supply Chain, waarin Drone Delivery processen naadloos moeten worden geïntegreerd. Logistics is een bijzonder vakgebied waarin alles moet kloppen om geen risico op stagnatie van de supply chain te lopen. Niet alleen het supply chain proces moet een geoliede machine zijn, ook moeten processen zijn ingericht en regelmatig getest om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Zeker in de dynamische wereld van Offshore Energy is een betrouwbare supply chain cruciaal! Dat vereist een professionele en betrouwbare partner op dit gebied. Drone Deliveries omvatten zowel operaties op het land, in de havens, naar offshore windturbine parken, offshore installaties en schepen en zal gericht zijn op het per drone vervoeren van reserve onderdelen, gereedschap en meetinstrumenten, documenten, medicijnen en andere high-value supplies. De ambitie is zoveel mogelijk te automatiseren en autonome inzet mogelijk te  maken, wat in fases ingevoerd zal worden. Naast drones zullen ook Autonomous Surface Vessels (USV’s) en onderwater drones (ROV’s) tot de aandachtsgebieden behoren.

Naast Maritime Logistics: Drone Delivery zullen ook andere disciplines waarbij drone toepassingen gebruikt zullen worden de aandacht krijgen, waaronder Security, Inspection, Surveying en Maintenance.

De kracht van METIPs MDI is het opereren vanuit een platform waar een consortium van bedrijven die elk expert zijn op hun onderdeel van het Drone Delivery proces en gezamenlijk expertise, ervaring, kennis en activiteiten inbrengen om Maritime Logistics: Drone Delivery naar het vereiste niveau te brengen en dat te behouden. Innovaties op gebieden zoals communicatie technologieën, Artificial Intelligence, geautomatiseerde offshore drone bases en overige operationele innovaties leggen de lat voor deze consortium partners nog hoger. De procesmatige project aanpak van het toepassen van bestaande technologie, het aanpassen van bestaande technologie die een specifieke vraag kan vereisen tot het ontwikkelen van een speciale drone bijvoorbeeld kan vanuit het ecosysteem van METIP partners worden geadresseerd en maakt de samenwerking tussen Energy Reinvented en METIP uniek. Nog niet eerder wordt de ontwikkeling en toepassing van maritieme drone ondersteuning voor de Offshore Energy op deze schaal vormgegeven.

Naast DroneQ Aerial Services (Drone Operations & Integration), zijn de METIP kernpartners voor de Energy Reinvented samenwerking onder andere Ontwikkelingbedrijf NHN, Airhub (Legal Consultancy & Drone Operations Management Systems), en Space53 (Drone Test- & Innovation center). Per project wordt dit kernteam naar behoefte aangevuld met andere specialistische partners vanuit het METIP/MDI partner ecosysteem.

>>> VIDEO Maritime Logistics: Drone Delivery… click here <<<

Over METIP:

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een privaatrechtelijke uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. De organisatie weet wat er speelt en brengt ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen. NHN heeft het programma Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Platform (METIP) en Maritime Drone Initiative (MDI) opgezet die onderdeel zijn van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

Meer info: John Spee  – E-mail:  jspee@nhn.nl  – Tel. +31 6 513 573 95

 

 Over DroneQ Aerial Services:

DroneQ is een next-generation Unmanned Vehicle Systems Operator & Integrator, waarbij operationele processen en autonomie belangrijke factoren zijn voor operaties in de lucht, op het land, op het water en onderwater! DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en incident- en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

Meer informatie: John Troch  –  E-mail: john@droneq.nl – Tel. +31 6 111 999 55

 

Over Airhub:

Airhub levert drone legal consultancy en zijn expert op het gebied van wet- en regelgeving, vergunningen en ontheffingen. Daarnaast heeft Airhub een Drone Operation Management Systeem ontwikkeld. Het AirHub platform bestaat uit een Drone Operations App (iOS en Android) en het Drone Operations Center (webbased applicatie). Beide ontwikkelt voor het plannen, uitvoeren en loggen van drone-operaties. Vanuit het Drone Operations Center (DOC) kunnen op afstand drone-vluchten worden uitgevoerd door een real time verbinding met een gekoppelde drone.

Meer info: Stephan van Vuren  –  E-mail: stephan@airhub.nl  –  Tel. +31 6 343 411 24

 

Over Space53:

Space53 is een publiek/private samenwerking; één gezamenlijk portaal voor nationale en internationale partijen. Uniek in West-Europa, omdat Space53 beschikt over een vliegveld, een veiligheidscampus en heel veel bijzondere buiten- en binnenruimtes om zowel grote als kleine onbemande systemen te onderzoeken en te testen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zoals de University of Twente, Saxion en ROC van Twente.

Meer info: Marc Sandelowsky  –  E-mail: marc@space53.eu  – Tel. +31 6 249 692 69

DRONEQ VOERT DRONE DELIVERY UIT OP VAREND SCHIP

DRONEQ VOERT DRONE DELIVERY UIT OP VAREND SCHIP

In navolging van de succesvolle pilot van een Drone Delivery op de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld van Allseas, heeft DroneQ Aerial Services in opdracht van Dutch Drone Delta weer een uitdagend project mogen doen: het afleveren van een pakket op een varend binnenvaart containerschip “Duancis”. In samenwerking met onder andere Airhub, Port of Rotterdam, KPN en Antea hebben we deze opdracht minutieus voorbereid. Dutch Drone Delta is een innovatieve organisatie van samenwerkende bedrijven en ook deze volgende fase in Urban Air Mobility en specifiek in Drone Delivery werd gekenmerkt door het innovatieve karakter.

De wens tot inzet van het nieuwe vlaggenschip van DJI, de M300RTK drone, bracht met zich mee dat een nieuw payload release systeem en bijpassend pakket ontwikkeld en getest moest worden. Een kolfje naar de hand van onze partner DRONExpert. Drone Delivery, naast SAR diensten en Security & Inspectie, is een expertise van DroneQ wat veel met onderzoek, testen en kennisdeling met professionele logistieke bedrijven vorm gegeven wordt. De opdracht van Dutch Drone Delta past dan ook naadloos in de visie en strategie van DroneQ. DroneQ Aerial Services vestiging Den Helder ontwikkelt deze expertise mede door als deelnemer van het Maritime Drone Initiative, onderdeel van METIP,  als onderdeel van ons Maritime Logistics: Drone Delivery programma. Door veel onderzoek, testen en samenwerking met professionele logistieke partners wordt deze expertise ontwikkeld en ingezet als integraal onderdeel van het totale Supply Chain end-to-end proces!

De uitvoer van de opdracht vond plaats op zondag 13 september op de Nieuwe Maas in Rotterdam en werd gekenmerkt door uitdagingen. Er werd gevlogen in stedelijk gebied en binnen het gecontroleerde luchtruim (CTR) van Rotterdam Airport. Afstemming en goedkeuring van Rotterdam Airport was dan ook een vereiste. Op de dag van de vlucht waren de weersomstandigheden eveneens uitdagend: windkracht 6-8 met buien. De snel stromende rivier en het beperkte aflevergebied op de “Duancis” voegde nog een extra complexiteit toe. Al met al een prachtige uitdaging wat zeer soepel verliep, mede dankzij de uitstekende voorbereiding door en met alle partijen!

Tijdens de vlucht werden ook testen gedaan door KPN met betrekking tot het 5G netwerk en door Antea met betrekking tot het geluid. Wederom een prachtig resultaat en we kijken nu al uit naar de volgende uitdaging!

Voor meer informatie zie Port of Rotterdam en bekijk de video: Port of Rotterdam Nieuws en Persberichten

DRONEQ VERBETERT WINDTURBINE DRONE INSPECTIES

DroneQ Aerial Services voegt verregaande automatisering en artificial intelligence toe aan de uitvoer van windturbine inspecties met behulp van drones.

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. Deze kennis en ervaring past DroneQ toe met de dienstverlening vanuit een state-of-the-art DRONE OPERATION CENTER van waaruit UAV operaties, Unmanned Aerial Vehicles, gepland, gemanaged en uitgevoerd worden voor klanten om waardevolle data te verzamelen en deze data op een veilige manier met innovatieve technologieën en processen te bewerken en analyseren, opslaan, en delen met klanten.

DroneQ’s drone operation is opgezet vanuit een ISO-structuur, waarbij DroneQ altijd aantoonbaar in control is van de drone operatie. DroneQ DRONE OPERATION CENTER is op het gebied van processen en procedures zodanig ingericht zodat het kan voldoen aan de nieuwe ISO norm 21384 voor Unmanned Aerial Systems Part 3: Operational Procedures! Daarnaast maakt deze opzet het mogelijk om met de expertise van DroneQ op het gebied van ISO processen en procedures om op relatief eenvoudige wijze de DroneQ operationele processen te embedden in de operationele processen van klanten waarmee de dienstverlening een grotere toegevoegde waarde voor klanten betekent.  De DroneQ operationele processen zijn geïntegreerd in een Drone Operation Management solution waardoor de DroneQ Operations op een zeer snelle en uniforme wijze wordt ontsloten voor de DroneQ drone teams en opdrachtgevers waardoor de ISO opzet geen vertragende factor is maar juist een versnelling van de dienstverlening heeft gerealiseerd!

DroneQ is continue op zoek naar innovatieve technologieën om de dienstverlening te optimaliseren en efficiënter te maken, en streeft ernaar om de delen van de operationele processen te vereenvoudigen of automatiseren daar waar het kan en tegelijkertijd geleidelijk naar autonomie te streven. Daarbij zijn verhoging van kwaliteit, herhaalbaarheid en dus transparante voorspelbaarheid belangrijke factoren. Prachtige technologieën die niet op de juiste wijze embedded in processen worden zijn als los zand die het mechanisme doet piepen en kraken.

Op het gebied van windturbine inspecties heeft DroneQ Aerial Services de handen ineengeslagen met Sterblue en de inspectie workflows en artificial intelligence bij het pre-analyseren van windturbine inspecties naadloos geïntegreerd in de DroneQ operationele drone processen. Daarmee worden DroneQ windturbine inspecties niet alleen verregaand geautomatiseerd waarmee efficiëntie en verkorting van inspectie tijd wordt gerealiseerd, innovatieve artificial intelligence toegepast om de kwaliteit van de inspecties en resultaten significant te verhogen, maar ook de voorspelbaarheid van de kwaliteit van de windturbine inspectiediensten aanzienlijk vergroot. De samenwerking tussen DroneQ en Sterblue omvat ook verbetering van de solution door intensieve samenwerking en kennisdeling. Het gaat dus veel verder dan alleen een mooi tooltje gebruiken! Aan de hand van 3D modellen van de windturbines wordt het verzamelen van de inspectie data en het analyseren daarvan op een veilige wijze voorbereid en uitgevoerd, waarbij de integriteit en de beveiliging van de data centraal staat en waardoor de samenwerking tussen DroneQ en opdrachtgevers op een uitstekende manier tot stand kan komen.

Deze dienstverlening is geschikt voor zowel onshore windturbines als voor offshore windturbine parken op zee!

Voor meer informatie: John Troch – john@droneq.nl

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN: DRONE DELIVERY IN ROTTERDAMSE HAVEN NAAR PIONEERING SPIRIT

DroneQ Aerial Services voert de eerste EVLOS Drone Delivery vlucht op het grootste schip ter wereld uit: kijkje achter de schermen

Op vrijdag 22 mei 2020 vond de door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam opgezette pilot plaats: DroneQ Aerial Services heeft met een drone succesvol onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de ‘Pioneering Spirit’ van Allseas. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot heeft als doel te kijken of en hoe drone delivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Een project van Dutch Drone Delta, dat zich richt op het benutten van kansen voor Nederland op het gebied van personen- en vrachtvervoer door de lucht met drones (Urban Air Mobility).

Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van deze pilot en dat heeft een intensieve voorbereiding gevergd. Niet alleen het wettelijk kader was daarin een belangrijk onderdeel, maar ook de vluchtveiligheid zelf. Een uitgebreide risico analyse voor deze specifieke omstandigheden is daarbij uitgevoerd. Zaken als de omgeving, het vliegen over grote afstand buiten de gezichtsafstand van de drone piloot en het vliegen over water vereisen specifieke risico beperkende maatregelen. Evenzo het landen met een drone in een omgeving met veel metaal, potentiële verstoringen door radar en hoog vermogen zendapparatuur aan boord van het schip werd in de de risico analyse meegenomen. Vergunningen voor het mogen vliegen over grotere afstand (EVLOS=Extended Visual Line Of Sight) vereisen gedetailleerde operationele procedures en noodprocedures, inzet en locatie van extra waarnemers in het vliegpad van de drone, een communicatie plan voor, tijdens en na de vlucht is opgesteld. Ook de toestemming procedure van Port of Rotterdam is hierbij doorlopen, evenals een procedure voor de DroneQ waarnemer om aan boord van de Pioneering Spirit te mogen komen.

DroneQ heeft ten aanzien van de delivery van het pakket een uitgebreid ontwikkel- en test programma opgezet waar de drone werd uitgerust met een zogenaamd payload delivery systeem welke de piloot in staat stelt de lading (payload) op afstand te releasen. Ook het pakket waarin de lading is vervoerd is ontworpen, getest en geoptimaliseerd om te borgen dat de lading zo min mogelijk invloed heeft op de vlieg performance van de drone en de lading maximaal beschermd wordt. Testen op locatie waren onderdeel van dit proces om maximale zekerheid te verkrijgen dat de veiligheid tijdens de pilot binnen de risico acceptatie kaders zou blijven. De testen op locatie waren succesvol en hebben geen aanleiding tot modificaties gegeven, een indicatie dat het ontwerp, bouw en test proces effectief is gebleken.

Voorafgaande de vlucht is een uitgebreide briefing gehouden tussen het 5-koppig DroneQ drone team, waarbij ieder details van de vlucht van seconde tot seconde is doorgenomen, de communicatie is getest en waar op het drone systeem een uitgebreide controle is uitgevoerd, conform de procedure welke is vastgelegd in het door AirHub ontwikkelde Drone Operations Management platform. Veiligheid staat voorop bij DroneQ, Dutch Drone Delta en de haven van Rotterdam!

De vlucht zelf kende een extra complexiteit daar de weergoden niet meewerkten en de vlucht uitgevoerd werd met harde wind, windkracht 6 met stoten van windkracht 8. Het punt van afleveren op de Pioneering Spirit creëert een eigen thermiek, welke ook nog eens varieert op de verschillende vlieghoogtes. Vooraf was bepaald dat op 10 meter boven het helideck het go-no go moment lag, een beslissing van de piloot op dat moment. De drone is uitgerust met een grote hoeveelheid sensoren en op 10 meter hoogte houdt de piloot de drone stationair op zijn plaats (soort dynamic positioning) en na controles, met speciale aandacht voor interferenties door het vele metaal waar drones van nature gevoelig voor zijn, werd afgedaald tot het delivery punt en de lading gereleased, de drone weer hoogte heeft genomen en terug is gekeerd naar de basis.

Het project is een succes geworden door de bijzonder plezierige samenwerking en enthousiaste inspanningen van alle betrokken partijen! Dit artikel beschrijft slechts een deel van alle voorbereidingen en uitvoering en is bedoeld om een hoog-over indruk te geven van een dergelijke operatie. Ondanks dat de pilot een succes is wordt er nog een evaluatie uitgevoerd om alles tot in details door te nemen en eventuele actie punten te benoemen en uit te voeren. We gaan ons weer opmaken voor fase 2!

Nuttige links:

Port of Rotterdam press release: https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/premier-drone-delivers-package-to-vessel-in-the-port-of-rotterdam-for-the

Space53 berichtgeving: https://www.space53.eu/cases/60/primeur-eerste-drone-pakketlevering-op-schip-in-rotterdamse-haven/

NOS journaal uitzending: https://vimeo.com/422103502

 

 

 

DRONEQ IN HET NIEUWS: DRONEWATCH INTERVIEW

DroneQ Aerial Services deelt zijn visie inzake de 2 EASA standaard scenarios in een interview door Dronewatch

Dronewatch maakt zich sterk om de drone community op een begrijpelijke en overzichtelijk manier te informeren omtrent alle details van de nieuwe Europese drone regels. De EASA teksten zijn vaak in ambtelijke taal geschreven wat niet al te gemakkelijk leest. Het is dan ook goed dat Dronewatch het volledige overzicht geeft en het ook nog eens helder verwoord.

DroneQ Aerial Services is deelnemer van Space53 en in dat kader heeft Dronewatch de zienswijze van DroneQ gevraagd op de eerste twee EASA standaard scenario’s.

Lees het artikel en interview hier.

LEGAAL IN DE LUCHT

DroneQ Aerial Services ondersteunt Legaal in de Lucht!

Risico’s 

Wanneer drone piloten, of het nu professionele piloten of amateur piloten zijn, niet alle risico’s inzichtelijk hebben en daar rekening mee houden tijdens de uitoefening van hun werk of hobby kan dat gevaar voor mensen, objecten, dieren en alle andere zaken in onze omgeving opleveren. Het is dan ook belangrijk dat we op een verstandige manier omgaan met het vliegen met drones. Incidenten zijn denkbaar en kunnen onverziene materiële of letsel schade veroorzaken, maar ook schade toedoen aan de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van drones. Iets wat voor de commerciële/professionele drone piloten en bedrijven zeer nadeling kan werken. Maatschappelijke acceptatie is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de drone industrie.

DroneQ werkwijze

Zoals vele van de vakbroeders voldoet DroneQ aan alle eisen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en vliegt onder een ROC, heeft netjes de drones geregistreerd, gekeurd en verzekerd, hanteert de procedures zoals vastgelegd in het goedgekeurde Operationele Handboek (OH)en voert voorafgaande een drone vlucht Risico Analyses uit en stelt een Operationeel Vluchtplan op waarin alle afstemmingen met de instanties en klant wordt vastgelegd en goedgekeurd. Zoals in het OH vastgelegd hebben alle RPA-teamleden minimaal RPA-L, geldige medische keuringen en zijn “current” wat betreft kennis en ervaring. Iedereen die zich op een verantwoorde wijze bezig houdt met dit vak weet dat dit een fikse investering is in geld en tijd om het op deze wijze te doen, en de operationele kosten steeds weer terugkeren om dit niveau te handhaven. Project gerelateerde uitzonderingen, zoals verder vliegen dan 500m of vliegen in bijzondere gebieden, vereist vaak extra ontheffingen aanvragen of extra opleidingen zoals EVLOS en een uitgebreide vluchtvoorbereiding. Er wordt dus veel geïnvesteerd door DroneQ en de vakbroeders die eenzelfde werk ethiek erop nahouden om op een verantwoorde wijze drone vluchten uit te voeren!

Veilig in de lucht

Het zal niemand verbazen dat niet iedereen zich aan de bestaande wet- en regelgeving of ” common sense” houdt. Dat maakt de huidige corona crisis op pijnlijke wijze wel duidelijk. Geen adequaat toezicht en handhaving daarop benadeelt de commerciële drone piloten en bedrijven die zich wel aan de wet- en regelgeving houden. Een tendens die ook door vakbroeders Frank Maters en Chris Reichgelt is gezien en die besloten het initiatief te nemen tot oprichting van Legaal in de Lucht.

“Wij willen een beweging in het leven roepen waarmee aandacht gevraagd wordt voor het belang van veilige, legale drone operaties, een soort disclaimer: Legaal in de lucht.”

“Niet om daarmee als politieagent te fungeren maar om aandacht te vragen voor de gevaren en duidelijk te maken dat dit een beroep is waar vele gelicenseerde piloten met ons veel geld en tijd in hebben gestoken. Dit alles zodat zij dit legaal kunnen blijven doen en daarmee hun passie achter na kunnen blijven jagen.”

Ben Ik Mijn Broeders Hoeder?

Wij zien op sociaal media een tendens om bij het posten van drone beelden op media zoals Facebook en LinkedIn reacties te geven waarbij publiekelijk vraagtekens wordt gezet of de beelden wel op een legale wijze zijn verkregen, of er wel werd voldaan aan wet- en regelgeving. Degenen die deze beelden posten voelen zich in veel gevallen “verplicht” om deze vraagtekens publiekelijk te weerleggen om geen stempel van illegaal te werk gaan te verkrijgen. DroneQ Aerial Services ondersteunt van harte het initiatief Legaal in de Lucht en staat er 100% achter om het belang van het verantwoord uitvoeren van commerciële drone vluchten binnen de kaders van wet- en regelgeving uit te dragen. Wij vinden echter niet dat wij een klokkenluider of handhaving taak hebben en vinden het publiekelijk vraagtekens zetten bij drone posts niet passen bij onze vakethiek. Wij gaan uit van onze eigen kracht en kwaliteiten en hebben geen behoefte om anderen te bekritiseren of publiekelijk vraagtekens te zetten, wat de schijn zou kunnen wekken dat vakbroeders of opdrachtgevers de beelden op een illegale wijze verkregen zouden kunnen hebben. Immers, ook bij posts over bedrijfsuitjes of andere gebeurtenissen die niet drone gerelateerd zijn worden ook geen vragen gesteld of iedereen wel toestemming heeft gegeven voor posten van die foto. De vraag “Ben Ik Mijn Broeders Hoeder” moet iedereen voor zichzelf beantwoorden en staat iedereen vrij natuurlijk, maar DroneQ Aerial Services heeft die vraag voor zichzelf met een volmondig Nee beantwoord. Uiteindelijke zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor onze daden.

FLY SAFE AND LEGAL

 

DRONEQ IN HET NIEUWS: INTERVIEW MET JOHN TROCH

DroneQ in het nieuws: Interview met John Troch door het Ontwikkelbedrijf NHN

‘Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht’

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is noodzakelijk. Het meest efficiënte middel daarvoor zijn drones. Om die reden is in oktober 2019 in Den Helder het Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Dit cluster wil zich ontwikkelen tot hét kennis- en expertisecentrum voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van maritieme toepassingen met behulp van drones.

Lees verder op de NHN website: Ga naar het artikel

CORONAVIRUS EN DRONEQ DIENSTVERLENING

Coronavirus en DroneQ dienstverlening

Het Coronavirus en de maatregelen zoals opgelegd door de regering raakt ons ontegenzeggelijk allemaal, zowel in de bedrijfsvoering als in ons persoonlijke leven. Het zijn voor veel mensen in de wereld moeilijke tijden en we moeten allemaal inschikken, verstandig blijven en het beste er van maken.

DroneQ heeft de organisatie opgezet vanuit een business continuatie model, waardoor de drone operatie van DroneQ doorgang kan blijven vinden binnen de kaders van maatregelen die opgelegd wordt. Vooralsnog is onze dienstverlening zonder beperkingen beschikbaar voor klanten en kunnen we gewoon onze drone ondersteunende diensten uit blijven voeren. Inspecties, mapping, foto- en film opdrachten en alle andere taken die DroneQ uitvoert kunnen gewoon doorgang vinden. Uiteraard nemen we behalve de voorzorgsmaatregelen die de regering heeft opgelegd en geadviseerd ook de klant specifieke maatregelen ter harte bij het uitvoeren van de opdrachten. De veiligheid en gezondheid van mens en dier blijven onverminderd bovenaan de prioriteitenlijst van DroneQ staan!

Daar waar mogelijk zullen we afstemmingen en presentaties zoveel mogelijk via ons online platform aanbieden, daar waar deze persoonlijk dienen plaats te vinden zullen we dat in goed onderling overleg doen. DroneQ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het veilig verzamelen van data, veilig verwerken en delen van data en op een veilige manier online samenwerken tussen onze eigen teams, partners en klanten!

Wij adviseren u de RIVM berichtgeving te blijven raadplegen: Ga naar RIVM website

DRONEQ GAAT MARITIEME DRONES ONTWIKKELEN

DRONEQ gaat binnen het MDI maritieme toepassingen ondersteund door drones doorontwikkelen

NHN is een vast aanspreekpunt voor alle activiteiten die met de ontwikkeling van Holland boven Amsterdam te maken hebben. NHN richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van ondernemers, maar ook op het in de markt zetten van Holland boven Amsterdam en de verbetering van het vestigingsklimaat, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien. Een van de projecten die NHN heeft opgezet is het Maritime Drone Initiative (MDI).

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Nederlandse bedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. Door start- en scale-ups aan te trekken draagt MDI bij aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen. Bovendien vervult het de behoefte om meer arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van kennis en technologie, waar jongere generaties zich toe aangetrokken voelen.

DroneQ Maritime Aerial Services Den Helder gaat zich binnen het MDI bezighouden met het (door)ontwikkelen van civiele maritieme toepassingen met behulp van drones, standaard scenario’s opstellen om test- en operationele vluchten mogelijk te maken en het ontwerpen en realiseren van een Maritime Drone Command Center (MDCC) en het verhogen van de bewustwording van deze toepassingen voor de maritieme sector middels evenementen zoals presentaties en demonstraties. Maritieme toepassingen met onder andere drones met meer dan 3 1/2 uur vliegtijd en >100km bereik zullen verder doorontwikkeld worden. Zie ook onze blog over de partnership met High Eye : Ga naar blog artikel

DroneQ, tevens deelnemer van het test- en innovatie center Space53, heeft daarnaast een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, SAR missies, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer.

Meer informatie: John Troch – john@droneq.nl

DRONEQ EN HIGH EYE SLUITEN PARTNERSHIP

Drone Operations specialist DroneQ en Unmanned Helicopter Systems specialist High Eye gaan een partnership aan.

De individuele visie en strategie van de betrokken bedrijven, de drive en passie voor het vakgebied en de cultuur binnen beide bedrijven hebben geleid tot de totstandkoming van een toekomst vaste partnership teneinde het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis welke leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening voor klanten vorm te geven.

High Eye is een prachtig dynamisch Nederlands bedrijf dat onbemande helikopters ontwerpt, bouwt en verkoopt. Na 6 jaar hard werken heeft dit geleid tot een absoluut top model onbemande helikopter voor militaire en civiele toepassingen, de Airboxer. Deze long range VTOL UAV heeft een vliegtijd van meer dan 3 uur en is all weather proof. De Airboxer is ontworpen om ingezet te worden voor een groot aantal missies, zowel maritieme toepassingen zoals kustwacht- en politietaken, als inspecties, traffic control, mapping, surveys en situatie monitoring met live feed van hoge resolutie beelden tot op een afstand van 50 km. Een robuuste en betrouwbare alleskunner voor de veeleisende gebruiker.

DroneQ is specialist op het gebied van Drone Operations en heeft een ISO ready Drone Operation Center en Maritime Drone Command Center opzet van waaruit een veelheid aan verschillende drone operaties worden voorbereid, uitgevoerd en gemanaged. Naast het uitvoeren van drone operaties voor klanten, heeft DroneQ tevens de ervaring en expertise om dit state-of-the-art Drone Operations Center te ontwerpen en implementeren in de operationele processen van klanten.

De unieke combinatie van beide bedrijven en de specifieke expertises, de operationele UAV processen en de unieke eigenschappen en kwaliteiten van de Airboxer maakt de meest complexe en veeleisende drone operaties voor klanten mogelijk !

DroneQ Aerial Services zal aan haar klanten naast het eventueel uitvoeren van missies ook ondersteunende diensten als Repair & Maintenance aanbieden als mede de verdere verwerking, distributie en beveiliging van de data. Op deze wijze kan het integrale proces van voorbereiding van missies tot en met het leveren van de relevante data aan de juiste personen worden geleverd. Voor het leveren van UAV equipment voor specifieke projecten zal DroneQ basis nauw samenwerken met High Eye om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn.

Meer informatie:

High Eye – contact Joost de Ruiter: joostderuiter@higheye.com

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: john@droneq.nl

DRONEQ DEELNEMER NNOW

DroneQ is deelnemer NNOW

Ter versterking van de participatie in de ondernemingssamenwerking in de regio Noord Nederland is DroneQ Aerial Services deelnemer geworden van de NNOW: Northern Netherlands Offshore Wind.

De NNOW groep is opgericht in 2010 met als doel; “het bedrijfsleven in Noord-Nederland dat actief is in de Offshore wind industrie, ofwel plannen heeft in deze richting, te ondersteunen in haar ambities door gezamenlijk als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de krachten te bundelen.”

DroneQ zal de activiteiten en project met betrekking tot de NNOW activiteiten voornamelijk vanuit het Maritime Drone Center Den Helder uitvoeren. DroneQ heeft een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer. Met het lidmaatschap van NNOW kunnen we onze expertise binnen de branchevereniging naar een bredere toepassing brengen.

Meer info: https://www.nnow.nl/

DRONEQ IS IRO LID

DRONEQ is IRO lid geworden

Vandaag is DroneQ Aerial Services lid geworden van de branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie: IRO!

DroneQ heeft de roots in de Aerial Foto- en film industrie en Offshore, maritieme salvage, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

DroneQ heeft daarnaast een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer. Met het lidmaatschap van IRO kunnen we onze expertise binnen de branchevereniging naar een bredere toepassing brengen.

Zie ook: https://iro.nl/members/droneq-aerial-services/

DRONEQ IN HET SPACE53 ECOSYSTEEM

DRONEQ in het Space53 ecosysteem

DroneQ is als deelnemer toegetreden tot het Space53 ecosysteem en geeft daarmee een boost aan de innovatieve slagkracht en ontwikkel- en test mogelijkheden in een uniek ecosysteem dat Space53 kenmerkt.

Space53 is een publiek/private samenwerking; één gezamenlijk portaal voor nationale en internationale partijen. Uniek in West-Europa, omdat Space53 beschikt over een vliegveld, een veiligheidscampus en heel veel bijzondere buiten- en binnenruimtes om zowel grote als kleine onbemande systemen te onderzoeken en te testen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zoals de University of Twente, Saxion en ROC van Twente.

Space53 faciliteert het volledige innovatieproces van onbemande systemen en stelt alles wat daarvoor nodig is ter beschikking:

 • Technologische kennis
 • Kantoorruimtes en technische werkruimtes
 • Testruimtes (binnen en buiten)
 • Opleidings- en trainingsfaciliteiten
 • Alle hulpdiensten
 • Mogelijkheid om levensechte situaties te simuleren
 • Vereiste vergunningen die optimaal inspelen op de huidige en de te ontwikkelen wetgeving
 • Launching customers, zoals provincie Overijssel, Veiligheidsregio Twente en gemeente Enschede als living lab voor het uitproberen van slimme ideeën in real life

DroneQ zal het eigen Drone Operation Center huisvesten in de uniek verbouwde voormalige F16 hangar van Space53 op de Technology Base op Twente Airport te Enschede. Vanuit de DroneQ Drone Operations expertise zal DroneQ samenwerken met andere Space53 partners op het gebied van drone operations, innovatie en testing.

DRONEQ LANCEERT DRONE OPERATION CENTER

DroneQ lanceert het nieuwe DRONE OPERATION CENTER

Er worden veel eisen gesteld aan commerciële drone operaties, van onder andere het verkrijgen van de benodigde vergunningen in het kader van wet- en regelgeving tot aan het uitvoeren van risico analyses. Ook de juiste organisatie welke er aan toe bijdragen dat commerciële drone operaties op een veilige en efficiënte wijze worden gepland en uitgevoerd zijn complex en talrijk. Zaken zoals de operationele – en noodprocedures, resource management om de de RPAS bemanning met de juiste certificering, ervaring en skills in te zetten, project management om de verwachtingen van de klant waar te kunnen maken en de onderhoudsstaat van het te gebruiken materieel moeten op de juiste wijze worden gehanteerd.

Om het hoogstaande niveau van drone operaties te faciliteren en te onderhouden heeft DroneQ een state-of-the-art DroneQ Drone Operation Center (D-DOC) opgezet waarin al deze processen en procedures geoptimaliseerd zijn en operationeel zijn gemaakt. In het D-DOC worden de drone operaties gepland, de uitvoering ondersteunt en de klanten gefaciliteert bij het consolideren van de drone data en ondersteunt bij het analyseren en classificeren van de resultaten van de drone inspecties, waar onder andere gebruik wordt gemaakt van artificial intelligence en advanced machine learning.

Het DroneQ Drone Operation Center is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals onder andere remote drone operaties, autonome drone operaties en U-Space door een modulaire en universele proces opbouw. Nieuwe technologieën en wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen hierdoor op eenvoudige wijze geïmplementeerd worden in D-DOC. DroneQ werkt samen met Drone Flight Company (DFC) op het gebied van wet-en regelgeving en trainingen en Space53, het innovatie- en test centrum voor de regio en daarbuiten.

DroneQ heeft een bewezen track-record op het gebied van ISO en Cobit raamwerken en heeft de D-DOC processen en procedures zodanig opgezet dat de Drone Operation Center in opzet klaar is voor de onlangs geïntroduceerde ISO norm “ISO 21384 Unmanned Aircraft Systems Part 3: Operational Procedures”. Deze onderliggende processen en procedures zullen zodanig toepast en vastgelegd worden dat DroneQ zal voldoen aan Opzet, Bestaan en Werking zoals bedoeld onder de ISO norm!  Dat geeft klanten van het Drone Operation Center de zekerheid dat de drone operaties van DroneQ volgens een hoogstaande standaard worden uitgevoerd, maar waar een realistische pragmatiek op de manier waarop drone operaties worden uitgevoerd boven alles staat. Kwaliteit en klantvriendelijkheid blijven boven aan staan wat DroneQ tot een vertrouwde en betrouwbare business partner voor hun klanten maakt!

 

DroneQ is SwellPro distributeur voor de Benelux

DroneQ is SwellPro distributeur voor de Benelux

Ons land kent vele uitdagingen welke betrekking hebben op water en drone operaties: de weersomstandigheden zoals regen en sneeuw, de vele waterwegen en de zee, en de vele objecten en activiteiten die op en rond het water plaatsvinden. Water is een van de grootste vijanden voor drones en hun delicate electronica en is vaak een beperking voor commerciële drone operaties. De SwellPro oplossingen brengen daar verandering in! De SwellPro UAV systemen zijn waterproof en kunnen niet alleen in regen en sneeuw vliegen en video en foto opnames maken, maar kunnen zelfs op water landen en opstijgen. Naast inspectie werkzaamheden zijn de SwellPro systemen ook gespecialiseerd in SAR drone operaties door de mogelijkheden van vliegen en zoeken onder slechte lichtomstandigheden door low-light camera’s met spotlights en de mogelijkheid om payloads met precisie te kunnen droppen, zoals reddingsboeien, communicatie middelen en andere voorwerpen tot 1.2kg.

DroneQ Aerial Services en haar mensen hebben meer dan 2 decennia ervaring in maritieme berging, offshore en de Koninklijke Marine en weten als geen ander hoe om te gaan met de zware omstandigheden en het uitvoeren van missies daarin. De SwellPro oplossingen worden dan ook tegen deze achtergrond gewaardeerd. De visie en strategie ten aanzien van innovatie van DroneQ en SwellPro kent vele raakvlakken en is een belangrijke factor geweest in de totstandkoming van de distributie overeenkomst en het bepalen van een gezamenlijke strategie en marktbenadering. De komende jaren gaan er mooie en nuttige dingen gebeuren en we zijn verheugd dat wij onze innovatie activiteiten kunnen uitbreiden naar maritieme toepassingen en het veilig uitvoeren van drone operaties onder slechte weersomstandigheden, wat de inzet van drones in ons land significant efficiënter maakt.

SwellPro is een relatief jong bedrijf opricht in China, maar kenmerkt zich door zeer gedreven passie voor toepasbare innovatie op het gebied van water proof UAV systemen. Klant- en toekomstgericht en altijd bereid tot meedenken met de uitdagingen van de klant en het zoeken naar een reële oplossing zijn enkele belangrijke kenmerken van SwellPro. Naast de visie en strategie maakt dit dat DroneQ Aerial Services met enthousiasme en gedrevenheid en partnership met SwellPro is aangegaan en er vertrouwen in heeft om hiermee onze partners en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn!

Meer informatie over onze SwellPro propositie is te vinden op onze webpagina SwellPro Solutions.

SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

Veiligheid bij drones en drone operaties is een veel besproken en veel beschreven onderwerp dat leeft onder de mensen en in de media, vaak terecht en even zo vaak onterecht met een negatieve ondertoon. Feit is dat diensten met drones aan een onmiskenbare opmars bezig zijn en onderweg zijn een belangrijke plaats in het dagelijks (zakelijk) leven in te nemen.

Veiligheid en privacy voor mensen en objecten zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het leveren van drone diensten. De beproefde basisprincipes van Risico Management zijn ook van toepassing voor drone diensten: risico = kans x effect. Het risico zal toenemen naar mate er meer vluchten worden uitgevoerd en nieuwe toepassingen hun weg zullen vinden. Bij het toenemen van de belangrijkheid van drone diensten zal de afhankelijkheid van drone diensten in toenemende mate een belangrijke factor worden ten aanzien van de business continuïteit van klanten. Ook zullen incidenten met drones of verstoring van de drone diensten een steeds groter effect (impact) op hun business hebben.

Drone Operators dienen dan ook zowel veiligheid als kwaliteit hoog op hun prioriteitenlijstje te hebben. Zij dienen zich ook te realiseren dat de data die met drones worden verzameld voor de klanten belangrijke en vaak gevoelige informatie bevat. DroneQ Aerial Services heeft al bijna 20 jaar lang alle aspecten van informatie- en data beveiliging in het DNA. Niet alleen de procedurele kanten zoals policies en beheersmaatregel kaders zoals ISO en CobiT, maar ook de operationele kanten zoals security testen en concrete beheersmaatregelen zoals Data Loss Prevention, netwerk- en endpoint security, security monitoring en Incident Response.

Deze kennis, expertise en ervaring heeft DroneQ Aerial Services geprojecteerd op de dienstverlening met drones. Om de drone operaties op een veilige manier uit te voeren zijn fysieke maatregelen genomen waaronder alle drones uit rusten met deugdelijke verlichting om optimaal zicht te verkrijgen op objecten, Airsafe systemen welke parachutes deployen in geval van uitval van motoren en in speciale gevallen wordt gebruik gemaakt van beschermende kooien rond de drone. Hiermee wordt niet alleen de veiligheid van mensen binnen het drone operatiegebied significant verhoogd, maar ook de gebouwen en andere objecten. Tevens wordt de operationele continuïteit van de dronediensten verhoogd door minder kans op schade aan de drones.

DroneQ Aerial Services hanteert een Data Classificatie policy waarbij de data van de klant wordt geclassificeerd en waarin is vastgelegd op welke manier er met de data moet worden omgegaan tijdens het verwerken, opslaan en delen van die data. Mede door het nemen van beheersmaatregelen zoals bijvoorbeeld een veilige bestandsuitwisseling, versleuteling van dataverbindingen tussen de drone en remote controller en andere relevante maatregelen maken dat DroneQ Aerial Services te allen tijde “in control” is van de data van klanten. Zaken die ook belangrijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR) dat voorschrijft.

Aanvullende maatregelen zoals het adequaat opleiden en certificeren van personeel, het hebben en onderhouden van een Operationeel Handboek met onder andere alle procedures en werkinstructies, testen en onderhoud van de drones en alle andere verplichte en niet verplichte zaken zijn onontbeerlijk om op een veilige en verantwoorde wijze drone operaties uit te voeren. De wet-en regelgeving is belangrijk voor de drone industrie, maar uiteraard is “common sense” en het bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid eveneens belangrijk in de dagelijkse drone operatie. Ook is het belangrijk om de bewustwording van de wereld om ons heen aandacht te geven. Naast de risico’s die er nu eenmaal zijn bij drone operaties, zorgen drones ook voor hele goede, mooie en nuttige toepassingen en het is goed dit ook onder de aandacht te brengen.

Security en Safety zijn, naast de kwaliteit van de diensten en andere facetten, cruciaal om bij te dragen een aan betere acceptatie en omarming van de professionele inzet van drones in onze maatschappij. DroneQ Aerial Services committeert zich eraan om proactief deel te nemen aan innovatie en het continue optimaliseren van drone veiligheid en kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het formulier op onze contact pagina.

DRONEQ EN DFC GAAN PARTNERSHIP AAN

Drone inspectie en aerial mapping specialist DroneQ en Drone Flight Company, Drone Flight Academy en DroneStars gaan een partnership aan.

De individuele visie van de betrokken bedrijven op het gebied van het willen en het kunnen aanbieden van een turn-key oplossing op het gebied van drone ondersteuning voor en binnen organisaties, is aanleiding voor het opzoeken van een toekomst vaste partnership teneinde het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis welke leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening voor klanten.

De turn-key drone total solution in de constellatie van de samenwerking omvat het leveren van Drone Operations en Consultancy, het leveren van drone equipment en software inclusief het onderhoud en certificering daarvan, het implementeren van drone operaties in business processen en het voldoen aan wet- en regelgeving en het leveren van Training & Education op het gebied van drone pilot certificeringen en gespecialiseerde drone opleidingen.

Hiermee profiteren klanten maximaal van de slagkracht en kennis, innovatie en proces standaardisatie en het kunnen vertrouwen op de inzet van zeer ervaren en volledig gecertificeerde drone piloten. Ontwikkelingen en toepasbare innovaties op het gebied van drones ondersteunen organisaties om op een snellere, grondige en veiligere manier data van een hogere kwaliteit te verzamelen. Organisaties kunnen op basis van deze waardevolle data inzichten verkrijgen en daarop beslissingen nemen om hun organisaties onderscheidend efficiënter, veiliger, goedkoper en innovatiever in te richten en uit te voeren.

Meer informatie:

Drone Flight Company – contact Roel van der Wal – https://www.droneflightcompany.com/nl

DroneStars – contact Dino van Essen – https://www.dronestars.nl

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: https://www.droneq.nl

SKYVIEW EN DRONEQ SLAAN DE HANDEN INEEN

SKYVIEW EN DRONEQ SLAAN DE HANDEN INEEN

Hoenderloo/Echt, 11-09-2019

Drone cinematics specialist voor aerial film en fotografie Skyview-Works en drone inspectie en aerial mapping specialist DroneQ slaan de handen ineen en voeren een gezamenlijke bedrijfsvoering voor hoge kwaliteit luchtondersteuning met specialistische drones.

In de visie dat de som der delen groter is dan het geheel en het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben beide bedrijven tot deze stap besloten. Beide bedrijven blijven in hun huidige vorm bestaan en hun expertises richting klanten uitvoeren maar vanuit een gezamenlijke aansturing en invulling.

Hiermee profiteren klanten maximaal van de kennis, innovatie en proces standaardisatie en van ervaren en volledig gecertificeerde piloten.

Meer informatie:

Skyview-works – contact Savier Laumen: https://www.skyview-works.nl/

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: https://www.droneq.nl

NIEUW VLAGGENSCHIP ARRIVEERT

NIEUW VLAGGENSCHIP ARRIVEERT

Hoenderloo, 12-06-2019

Vandaag is ons nieuwe vlaggenschip gearriveerd na de verplichte keuring en registratie. De PH-6CD is een DJI Matrice 210 RTK V2 en is een echt werkpaard te noemen. Naast zaken als versleutelde verbinding tussen de drone en de controller, verbeterd systeem om andere vliegtuigen in de nabijheid te detecteren en andere innovatieve verbeteringen, is deze topklasse drone ontworpen voor heavy duty industriële toepassingen.

Het is gebouwd om in extreme weersomstandigheden te kunnen vliegen, zoals regen en extreme windsnelheden. Het is tevens voorzien van een RTK systeem, Real Time Kinematics, waardoor precisie navigatie tot op 1cm nauwkeurig uitgevoerd kan worden en de M210RTK ongevoelig is voor elektromagnetische stralingen van bijvoorbeeld hoogspanningskabels en zendmasten. De combinatie van RTK, 30x zoom camera’s en sterke drone communicatie verbinden maakt het operationele risico bij inspecties zeer laag.

De M210RTK kan voorzien worden van meerdere camera systemen zoals hoge resolution mechanische camera’s voor mapping doeleinden, multi-spectrale camera’s voor bos- en landbouw doeleinden, 30x zoomcamera’s voor inspecties en en evenementen en hoge resolutie camera’s voor film en foto doeleinden.

DroneQ Aerial Services zal de M210RTK V2 inzetten voor industriële inspecties, aerial mapping, natuurbeheer en film en fotografie. Daarnaast zal de M210RTK ons innovatie platform worden, voor de ontwikkeling van nieuwe toepasbare technologie in combinatie met artificial intelligence.

OPDRACHT NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

OPDRACHT NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

Hoenderloo, 15-05-2019

DroneQ Aerial Services uit Hoenderloo ontvangt de opdracht van het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het mappen van +/- 700ha moeilijk begaanbaar gebied, het inventariseren van groot wild zoals edelherten, damherten, reeën, moeflons en wilde zwijnen en het inspecteren en in kaart brengen van de gezondheid van de bomen in dit gebied. Een andere opdracht is het maken van een 3D kaart van ongeveer 220ha groot op basis waarvan de vegetatie samenstelling (soorten), ruimtelijke verdeling en leeftijdsopbouw wordt vastgelegd.

DroneQ zal gebruik maken van gespecialiseerde stille drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s met een groot zoombereik teneinde het wild niet te verstoren en gespecialiseerde programmatuur.

Foto: 3D map van een eikenbos (De Hoge Veluwe)

DroneQ is er trots op om deze samenwerking met De Hoge Veluwe te bekronen met deze mooie opdracht. Onderdeel daarvan is ook nieuwe toepassingen ontwikkelen op basis van Artificial Intelligence en deze innovatieve methodes in dienst te stellen van natuurbeheer.

REGISTRATIE BOOMVERZORGING

REGISTRATIE BOOMVERZORGING

Hoenderloo 16 -04-2019

Registratie opnames boomverzorging bedrijf bij verwijderen slachtoffers van de 2018 droogte. 5 fijnsparren hebben de droogte van 2018 niet overleefd en stonden vlak naast een woonhuis. Na onderzoek is besloten dat dit een potentieel gevaarlijke situatie was en omwille van de veiligheid zijn de dode sparren op een verantwoorde wijze verwijderd.