DRONEQ VERBETERT WINDTURBINE DRONE INSPECTIES

DroneQ Aerial Services voegt verregaande automatisering en artificial intelligence toe aan de uitvoer van windturbine inspecties met behulp van drones.

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. Deze kennis en ervaring past DroneQ toe met de dienstverlening vanuit een state-of-the-art DRONE OPERATION CENTER van waaruit UAV operaties, Unmanned Aerial Vehicles, gepland, gemanaged en uitgevoerd worden voor klanten om waardevolle data te verzamelen en deze data op een veilige manier met innovatieve technologieën en processen te bewerken en analyseren, opslaan, en delen met klanten.

DroneQ’s drone operation is opgezet vanuit een ISO-structuur, waarbij DroneQ altijd aantoonbaar in control is van de drone operatie. DroneQ DRONE OPERATION CENTER is op het gebied van processen en procedures zodanig ingericht zodat het kan voldoen aan de nieuwe ISO norm 21384 voor Unmanned Aerial Systems Part 3: Operational Procedures! Daarnaast maakt deze opzet het mogelijk om met de expertise van DroneQ op het gebied van ISO processen en procedures om op relatief eenvoudige wijze de DroneQ operationele processen te embedden in de operationele processen van klanten waarmee de dienstverlening een grotere toegevoegde waarde voor klanten betekent.  De DroneQ operationele processen zijn geïntegreerd in een Drone Operation Management solution waardoor de DroneQ Operations op een zeer snelle en uniforme wijze wordt ontsloten voor de DroneQ drone teams en opdrachtgevers waardoor de ISO opzet geen vertragende factor is maar juist een versnelling van de dienstverlening heeft gerealiseerd!

DroneQ is continue op zoek naar innovatieve technologieën om de dienstverlening te optimaliseren en efficiënter te maken, en streeft ernaar om de delen van de operationele processen te vereenvoudigen of automatiseren daar waar het kan en tegelijkertijd geleidelijk naar autonomie te streven. Daarbij zijn verhoging van kwaliteit, herhaalbaarheid en dus transparante voorspelbaarheid belangrijke factoren. Prachtige technologieën die niet op de juiste wijze embedded in processen worden zijn als los zand die het mechanisme doet piepen en kraken.

Op het gebied van windturbine inspecties heeft DroneQ Aerial Services de handen ineengeslagen met Sterblue en de inspectie workflows en artificial intelligence bij het pre-analyseren van windturbine inspecties naadloos geïntegreerd in de DroneQ operationele drone processen. Daarmee worden DroneQ windturbine inspecties niet alleen verregaand geautomatiseerd waarmee efficiëntie en verkorting van inspectie tijd wordt gerealiseerd, innovatieve artificial intelligence toegepast om de kwaliteit van de inspecties en resultaten significant te verhogen, maar ook de voorspelbaarheid van de kwaliteit van de windturbine inspectiediensten aanzienlijk vergroot. De samenwerking tussen DroneQ en Sterblue omvat ook verbetering van de solution door intensieve samenwerking en kennisdeling. Het gaat dus veel verder dan alleen een mooi tooltje gebruiken! Aan de hand van 3D modellen van de windturbines wordt het verzamelen van de inspectie data en het analyseren daarvan op een veilige wijze voorbereid en uitgevoerd, waarbij de integriteit en de beveiliging van de data centraal staat en waardoor de samenwerking tussen DroneQ en opdrachtgevers op een uitstekende manier tot stand kan komen.

Deze dienstverlening is geschikt voor zowel onshore windturbines als voor offshore windturbine parken op zee!

Voor meer informatie: John Troch – john@droneq.nl

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN: DRONE DELIVERY IN ROTTERDAMSE HAVEN NAAR PIONEERING SPIRIT

DroneQ Aerial Services voert de eerste EVLOS Drone Delivery vlucht op het grootste schip ter wereld uit: kijkje achter de schermen

Op vrijdag 22 mei 2020 vond de door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam opgezette pilot plaats: DroneQ Aerial Services heeft met een drone succesvol onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de ‘Pioneering Spirit’ van Allseas. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot heeft als doel te kijken of en hoe drone delivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Een project van Dutch Drone Delta, dat zich richt op het benutten van kansen voor Nederland op het gebied van personen- en vrachtvervoer door de lucht met drones (Urban Air Mobility).

Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van deze pilot en dat heeft een intensieve voorbereiding gevergd. Niet alleen het wettelijk kader was daarin een belangrijk onderdeel, maar ook de vluchtveiligheid zelf. Een uitgebreide risico analyse voor deze specifieke omstandigheden is daarbij uitgevoerd. Zaken als de omgeving, het vliegen over grote afstand buiten de gezichtsafstand van de drone piloot en het vliegen over water vereisen specifieke risico beperkende maatregelen. Evenzo het landen met een drone in een omgeving met veel metaal, potentiële verstoringen door radar en hoog vermogen zendapparatuur aan boord van het schip werd in de de risico analyse meegenomen. Vergunningen voor het mogen vliegen over grotere afstand (EVLOS=Extended Visual Line Of Sight) vereisen gedetailleerde operationele procedures en noodprocedures, inzet en locatie van extra waarnemers in het vliegpad van de drone, een communicatie plan voor, tijdens en na de vlucht is opgesteld. Ook de toestemming procedure van Port of Rotterdam is hierbij doorlopen, evenals een procedure voor de DroneQ waarnemer om aan boord van de Pioneering Spirit te mogen komen.

DroneQ heeft ten aanzien van de delivery van het pakket een uitgebreid ontwikkel- en test programma opgezet waar de drone werd uitgerust met een zogenaamd payload delivery systeem welke de piloot in staat stelt de lading (payload) op afstand te releasen. Ook het pakket waarin de lading is vervoerd is ontworpen, getest en geoptimaliseerd om te borgen dat de lading zo min mogelijk invloed heeft op de vlieg performance van de drone en de lading maximaal beschermd wordt. Testen op locatie waren onderdeel van dit proces om maximale zekerheid te verkrijgen dat de veiligheid tijdens de pilot binnen de risico acceptatie kaders zou blijven. De testen op locatie waren succesvol en hebben geen aanleiding tot modificaties gegeven, een indicatie dat het ontwerp, bouw en test proces effectief is gebleken.

Voorafgaande de vlucht is een uitgebreide briefing gehouden tussen het 5-koppig DroneQ drone team, waarbij ieder details van de vlucht van seconde tot seconde is doorgenomen, de communicatie is getest en waar op het drone systeem een uitgebreide controle is uitgevoerd, conform de procedure welke is vastgelegd in het door AirHub ontwikkelde Drone Operations Management platform. Veiligheid staat voorop bij DroneQ, Dutch Drone Delta en de haven van Rotterdam!

De vlucht zelf kende een extra complexiteit daar de weergoden niet meewerkten en de vlucht uitgevoerd werd met harde wind, windkracht 6 met stoten van windkracht 8. Het punt van afleveren op de Pioneering Spirit creëert een eigen thermiek, welke ook nog eens varieert op de verschillende vlieghoogtes. Vooraf was bepaald dat op 10 meter boven het helideck het go-no go moment lag, een beslissing van de piloot op dat moment. De drone is uitgerust met een grote hoeveelheid sensoren en op 10 meter hoogte houdt de piloot de drone stationair op zijn plaats (soort dynamic positioning) en na controles, met speciale aandacht voor interferenties door het vele metaal waar drones van nature gevoelig voor zijn, werd afgedaald tot het delivery punt en de lading gereleased, de drone weer hoogte heeft genomen en terug is gekeerd naar de basis.

Het project is een succes geworden door de bijzonder plezierige samenwerking en enthousiaste inspanningen van alle betrokken partijen! Dit artikel beschrijft slechts een deel van alle voorbereidingen en uitvoering en is bedoeld om een hoog-over indruk te geven van een dergelijke operatie. Ondanks dat de pilot een succes is wordt er nog een evaluatie uitgevoerd om alles tot in details door te nemen en eventuele actie punten te benoemen en uit te voeren. We gaan ons weer opmaken voor fase 2!

Nuttige links:

Port of Rotterdam press release: https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/premier-drone-delivers-package-to-vessel-in-the-port-of-rotterdam-for-the

Space53 berichtgeving: https://www.space53.eu/cases/60/primeur-eerste-drone-pakketlevering-op-schip-in-rotterdamse-haven/

NOS journaal uitzending: https://vimeo.com/422103502

 

 

 

DRONEQ IN HET NIEUWS: DRONEWATCH INTERVIEW

DroneQ Aerial Services deelt zijn visie inzake de 2 EASA standaard scenarios in een interview door Dronewatch

Dronewatch maakt zich sterk om de drone community op een begrijpelijke en overzichtelijk manier te informeren omtrent alle details van de nieuwe Europese drone regels. De EASA teksten zijn vaak in ambtelijke taal geschreven wat niet al te gemakkelijk leest. Het is dan ook goed dat Dronewatch het volledige overzicht geeft en het ook nog eens helder verwoord.

DroneQ Aerial Services is deelnemer van Space53 en in dat kader heeft Dronewatch de zienswijze van DroneQ gevraagd op de eerste twee EASA standaard scenario’s.

Lees het artikel en interview hier.

LEGAAL IN DE LUCHT

DroneQ Aerial Services ondersteunt Legaal in de Lucht!

Risico’s 

Wanneer drone piloten, of het nu professionele piloten of amateur piloten zijn, niet alle risico’s inzichtelijk hebben en daar rekening mee houden tijdens de uitoefening van hun werk of hobby kan dat gevaar voor mensen, objecten, dieren en alle andere zaken in onze omgeving opleveren. Het is dan ook belangrijk dat we op een verstandige manier omgaan met het vliegen met drones. Incidenten zijn denkbaar en kunnen onverziene materiële of letsel schade veroorzaken, maar ook schade toedoen aan de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van drones. Iets wat voor de commerciële/professionele drone piloten en bedrijven zeer nadeling kan werken. Maatschappelijke acceptatie is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de drone industrie.

DroneQ werkwijze

Zoals vele van de vakbroeders voldoet DroneQ aan alle eisen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en vliegt onder een ROC, heeft netjes de drones geregistreerd, gekeurd en verzekerd, hanteert de procedures zoals vastgelegd in het goedgekeurde Operationele Handboek (OH)en voert voorafgaande een drone vlucht Risico Analyses uit en stelt een Operationeel Vluchtplan op waarin alle afstemmingen met de instanties en klant wordt vastgelegd en goedgekeurd. Zoals in het OH vastgelegd hebben alle RPA-teamleden minimaal RPA-L, geldige medische keuringen en zijn “current” wat betreft kennis en ervaring. Iedereen die zich op een verantwoorde wijze bezig houdt met dit vak weet dat dit een fikse investering is in geld en tijd om het op deze wijze te doen, en de operationele kosten steeds weer terugkeren om dit niveau te handhaven. Project gerelateerde uitzonderingen, zoals verder vliegen dan 500m of vliegen in bijzondere gebieden, vereist vaak extra ontheffingen aanvragen of extra opleidingen zoals EVLOS en een uitgebreide vluchtvoorbereiding. Er wordt dus veel geïnvesteerd door DroneQ en de vakbroeders die eenzelfde werk ethiek erop nahouden om op een verantwoorde wijze drone vluchten uit te voeren!

Veilig in de lucht

Het zal niemand verbazen dat niet iedereen zich aan de bestaande wet- en regelgeving of ” common sense” houdt. Dat maakt de huidige corona crisis op pijnlijke wijze wel duidelijk. Geen adequaat toezicht en handhaving daarop benadeelt de commerciële drone piloten en bedrijven die zich wel aan de wet- en regelgeving houden. Een tendens die ook door vakbroeders Frank Maters en Chris Reichgelt is gezien en die besloten het initiatief te nemen tot oprichting van Legaal in de Lucht.

“Wij willen een beweging in het leven roepen waarmee aandacht gevraagd wordt voor het belang van veilige, legale drone operaties, een soort disclaimer: Legaal in de lucht.”

“Niet om daarmee als politieagent te fungeren maar om aandacht te vragen voor de gevaren en duidelijk te maken dat dit een beroep is waar vele gelicenseerde piloten met ons veel geld en tijd in hebben gestoken. Dit alles zodat zij dit legaal kunnen blijven doen en daarmee hun passie achter na kunnen blijven jagen.”

Ben Ik Mijn Broeders Hoeder?

Wij zien op sociaal media een tendens om bij het posten van drone beelden op media zoals Facebook en LinkedIn reacties te geven waarbij publiekelijk vraagtekens wordt gezet of de beelden wel op een legale wijze zijn verkregen, of er wel werd voldaan aan wet- en regelgeving. Degenen die deze beelden posten voelen zich in veel gevallen “verplicht” om deze vraagtekens publiekelijk te weerleggen om geen stempel van illegaal te werk gaan te verkrijgen. DroneQ Aerial Services ondersteunt van harte het initiatief Legaal in de Lucht en staat er 100% achter om het belang van het verantwoord uitvoeren van commerciële drone vluchten binnen de kaders van wet- en regelgeving uit te dragen. Wij vinden echter niet dat wij een klokkenluider of handhaving taak hebben en vinden het publiekelijk vraagtekens zetten bij drone posts niet passen bij onze vakethiek. Wij gaan uit van onze eigen kracht en kwaliteiten en hebben geen behoefte om anderen te bekritiseren of publiekelijk vraagtekens te zetten, wat de schijn zou kunnen wekken dat vakbroeders of opdrachtgevers de beelden op een illegale wijze verkregen zouden kunnen hebben. Immers, ook bij posts over bedrijfsuitjes of andere gebeurtenissen die niet drone gerelateerd zijn worden ook geen vragen gesteld of iedereen wel toestemming heeft gegeven voor posten van die foto. De vraag “Ben Ik Mijn Broeders Hoeder” moet iedereen voor zichzelf beantwoorden en staat iedereen vrij natuurlijk, maar DroneQ Aerial Services heeft die vraag voor zichzelf met een volmondig Nee beantwoord. Uiteindelijke zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor onze daden.

FLY SAFE AND LEGAL

 

DRONEQ IN HET NIEUWS: INTERVIEW MET JOHN TROCH

DroneQ in het nieuws: Interview met John Troch door het Ontwikkelbedrijf NHN

‘Toezicht op zee met behulp van drones neemt een vlucht’

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is noodzakelijk. Het meest efficiënte middel daarvoor zijn drones. Om die reden is in oktober 2019 in Den Helder het Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Dit cluster wil zich ontwikkelen tot hét kennis- en expertisecentrum voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van maritieme toepassingen met behulp van drones.

Lees verder op de NHN website: Ga naar het artikel

CORONAVIRUS EN DRONEQ DIENSTVERLENING

Coronavirus en DroneQ dienstverlening

Het Coronavirus en de maatregelen zoals opgelegd door de regering raakt ons ontegenzeggelijk allemaal, zowel in de bedrijfsvoering als in ons persoonlijke leven. Het zijn voor veel mensen in de wereld moeilijke tijden en we moeten allemaal inschikken, verstandig blijven en het beste er van maken.

DroneQ heeft de organisatie opgezet vanuit een business continuatie model, waardoor de drone operatie van DroneQ doorgang kan blijven vinden binnen de kaders van maatregelen die opgelegd wordt. Vooralsnog is onze dienstverlening zonder beperkingen beschikbaar voor klanten en kunnen we gewoon onze drone ondersteunende diensten uit blijven voeren. Inspecties, mapping, foto- en film opdrachten en alle andere taken die DroneQ uitvoert kunnen gewoon doorgang vinden. Uiteraard nemen we behalve de voorzorgsmaatregelen die de regering heeft opgelegd en geadviseerd ook de klant specifieke maatregelen ter harte bij het uitvoeren van de opdrachten. De veiligheid en gezondheid van mens en dier blijven onverminderd bovenaan de prioriteitenlijst van DroneQ staan!

Daar waar mogelijk zullen we afstemmingen en presentaties zoveel mogelijk via ons online platform aanbieden, daar waar deze persoonlijk dienen plaats te vinden zullen we dat in goed onderling overleg doen. DroneQ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het veilig verzamelen van data, veilig verwerken en delen van data en op een veilige manier online samenwerken tussen onze eigen teams, partners en klanten!

Wij adviseren u de RIVM berichtgeving te blijven raadplegen: Ga naar RIVM website

DRONEQ GAAT MARITIEME DRONES ONTWIKKELEN

DRONEQ gaat binnen het MDI maritieme toepassingen ondersteund door drones doorontwikkelen

NHN is een vast aanspreekpunt voor alle activiteiten die met de ontwikkeling van Holland boven Amsterdam te maken hebben. NHN richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van ondernemers, maar ook op het in de markt zetten van Holland boven Amsterdam en de verbetering van het vestigingsklimaat, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien. Een van de projecten die NHN heeft opgezet is het Maritime Drone Initiative (MDI).

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Nederlandse bedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. Door start- en scale-ups aan te trekken draagt MDI bij aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen. Bovendien vervult het de behoefte om meer arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van kennis en technologie, waar jongere generaties zich toe aangetrokken voelen.

DroneQ Maritime Aerial Services Den Helder gaat zich binnen het MDI bezighouden met het (door)ontwikkelen van civiele maritieme toepassingen met behulp van drones, standaard scenario’s opstellen om test- en operationele vluchten mogelijk te maken en het ontwerpen en realiseren van een Maritime Drone Command Center (MDCC) en het verhogen van de bewustwording van deze toepassingen voor de maritieme sector middels evenementen zoals presentaties en demonstraties. Maritieme toepassingen met onder andere drones met meer dan 3 1/2 uur vliegtijd en >100km bereik zullen verder doorontwikkeld worden. Zie ook onze blog over de partnership met High Eye : Ga naar blog artikel

DroneQ, tevens deelnemer van het test- en innovatie center Space53, heeft daarnaast een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, SAR missies, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer.

Meer informatie: John Troch – john@droneq.nl

DRONEQ EN HIGH EYE SLUITEN PARTNERSHIP

Drone Operations specialist DroneQ en Unmanned Helicopter Systems specialist High Eye gaan een partnership aan.

De individuele visie en strategie van de betrokken bedrijven, de drive en passie voor het vakgebied en de cultuur binnen beide bedrijven hebben geleid tot de totstandkoming van een toekomst vaste partnership teneinde het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis welke leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening voor klanten vorm te geven.

High Eye is een prachtig dynamisch Nederlands bedrijf dat onbemande helikopters ontwerpt, bouwt en verkoopt. Na 6 jaar hard werken heeft dit geleid tot een absoluut top model onbemande helikopter voor militaire en civiele toepassingen, de Airboxer. Deze long range VTOL UAV heeft een vliegtijd van meer dan 3 uur en is all weather proof. De Airboxer is ontworpen om ingezet te worden voor een groot aantal missies, zowel maritieme toepassingen zoals kustwacht- en politietaken, als inspecties, traffic control, mapping, surveys en situatie monitoring met live feed van hoge resolutie beelden tot op een afstand van 50 km. Een robuuste en betrouwbare alleskunner voor de veeleisende gebruiker.

DroneQ is specialist op het gebied van Drone Operations en heeft een ISO ready Drone Operation Center en Maritime Drone Command Center opzet van waaruit een veelheid aan verschillende drone operaties worden voorbereid, uitgevoerd en gemanaged. Naast het uitvoeren van drone operaties voor klanten, heeft DroneQ tevens de ervaring en expertise om dit state-of-the-art Drone Operations Center te ontwerpen en implementeren in de operationele processen van klanten.

De unieke combinatie van beide bedrijven en de specifieke expertises, de operationele UAV processen en de unieke eigenschappen en kwaliteiten van de Airboxer maakt de meest complexe en veeleisende drone operaties voor klanten mogelijk !

DroneQ Aerial Services zal aan haar klanten naast het eventueel uitvoeren van missies ook ondersteunende diensten als Repair & Maintenance aanbieden als mede de verdere verwerking, distributie en beveiliging van de data. Op deze wijze kan het integrale proces van voorbereiding van missies tot en met het leveren van de relevante data aan de juiste personen worden geleverd. Voor het leveren van UAV equipment voor specifieke projecten zal DroneQ basis nauw samenwerken met High Eye om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn.

Meer informatie:

High Eye – contact Joost de Ruiter: joostderuiter@higheye.com

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: john@droneq.nl

DRONEQ DEELNEMER NNOW

DroneQ is deelnemer NNOW

Ter versterking van de participatie in de ondernemingssamenwerking in de regio Noord Nederland is DroneQ Aerial Services deelnemer geworden van de NNOW: Northern Netherlands Offshore Wind.

De NNOW groep is opgericht in 2010 met als doel; “het bedrijfsleven in Noord-Nederland dat actief is in de Offshore wind industrie, ofwel plannen heeft in deze richting, te ondersteunen in haar ambities door gezamenlijk als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de krachten te bundelen.”

DroneQ zal de activiteiten en project met betrekking tot de NNOW activiteiten voornamelijk vanuit het Maritime Drone Center Den Helder uitvoeren. DroneQ heeft een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer. Met het lidmaatschap van NNOW kunnen we onze expertise binnen de branchevereniging naar een bredere toepassing brengen.

Meer info: https://www.nnow.nl/

DRONEQ IS IRO LID

DRONEQ is IRO lid geworden

Vandaag is DroneQ Aerial Services lid geworden van de branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie: IRO!

DroneQ heeft de roots in de Aerial Foto- en film industrie en Offshore, maritieme salvage, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

DroneQ heeft daarnaast een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer. Met het lidmaatschap van IRO kunnen we onze expertise binnen de branchevereniging naar een bredere toepassing brengen.

Zie ook: https://iro.nl/members/droneq-aerial-services/

DRONEQ IN HET SPACE53 ECOSYSTEEM

DRONEQ in het Space53 ecosysteem

DroneQ is als deelnemer toegetreden tot het Space53 ecosysteem en geeft daarmee een boost aan de innovatieve slagkracht en ontwikkel- en test mogelijkheden in een uniek ecosysteem dat Space53 kenmerkt.

Space53 is een publiek/private samenwerking; één gezamenlijk portaal voor nationale en internationale partijen. Uniek in West-Europa, omdat Space53 beschikt over een vliegveld, een veiligheidscampus en heel veel bijzondere buiten- en binnenruimtes om zowel grote als kleine onbemande systemen te onderzoeken en te testen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zoals de University of Twente, Saxion en ROC van Twente.

Space53 faciliteert het volledige innovatieproces van onbemande systemen en stelt alles wat daarvoor nodig is ter beschikking:

  • Technologische kennis
  • Kantoorruimtes en technische werkruimtes
  • Testruimtes (binnen en buiten)
  • Opleidings- en trainingsfaciliteiten
  • Alle hulpdiensten
  • Mogelijkheid om levensechte situaties te simuleren
  • Vereiste vergunningen die optimaal inspelen op de huidige en de te ontwikkelen wetgeving
  • Launching customers, zoals provincie Overijssel, Veiligheidsregio Twente en gemeente Enschede als living lab voor het uitproberen van slimme ideeën in real life

DroneQ zal het eigen Drone Operation Center huisvesten in de uniek verbouwde voormalige F16 hangar van Space53 op de Technology Base op Twente Airport te Enschede. Vanuit de DroneQ Drone Operations expertise zal DroneQ samenwerken met andere Space53 partners op het gebied van drone operations, innovatie en testing.

DRONEQ LANCEERT DRONE OPERATION CENTER

DroneQ lanceert het nieuwe DRONE OPERATION CENTER

Er worden veel eisen gesteld aan commerciële drone operaties, van onder andere het verkrijgen van de benodigde vergunningen in het kader van wet- en regelgeving tot aan het uitvoeren van risico analyses. Ook de juiste organisatie welke er aan toe bijdragen dat commerciële drone operaties op een veilige en efficiënte wijze worden gepland en uitgevoerd zijn complex en talrijk. Zaken zoals de operationele – en noodprocedures, resource management om de de RPAS bemanning met de juiste certificering, ervaring en skills in te zetten, project management om de verwachtingen van de klant waar te kunnen maken en de onderhoudsstaat van het te gebruiken materieel moeten op de juiste wijze worden gehanteerd.

Om het hoogstaande niveau van drone operaties te faciliteren en te onderhouden heeft DroneQ een state-of-the-art DroneQ Drone Operation Center (D-DOC) opgezet waarin al deze processen en procedures geoptimaliseerd zijn en operationeel zijn gemaakt. In het D-DOC worden de drone operaties gepland, de uitvoering ondersteunt en de klanten gefaciliteert bij het consolideren van de drone data en ondersteunt bij het analyseren en classificeren van de resultaten van de drone inspecties, waar onder andere gebruik wordt gemaakt van artificial intelligence en advanced machine learning.

Het DroneQ Drone Operation Center is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals onder andere remote drone operaties, autonome drone operaties en U-Space door een modulaire en universele proces opbouw. Nieuwe technologieën en wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen hierdoor op eenvoudige wijze geïmplementeerd worden in D-DOC. DroneQ werkt samen met Drone Flight Company (DFC) op het gebied van wet-en regelgeving en trainingen en Space53, het innovatie- en test centrum voor de regio en daarbuiten.

DroneQ heeft een bewezen track-record op het gebied van ISO en Cobit raamwerken en heeft de D-DOC processen en procedures zodanig opgezet dat de Drone Operation Center in opzet klaar is voor de onlangs geïntroduceerde ISO norm “ISO 21384 Unmanned Aircraft Systems Part 3: Operational Procedures”. Deze onderliggende processen en procedures zullen zodanig toepast en vastgelegd worden dat DroneQ zal voldoen aan Opzet, Bestaan en Werking zoals bedoeld onder de ISO norm!  Dat geeft klanten van het Drone Operation Center de zekerheid dat de drone operaties van DroneQ volgens een hoogstaande standaard worden uitgevoerd, maar waar een realistische pragmatiek op de manier waarop drone operaties worden uitgevoerd boven alles staat. Kwaliteit en klantvriendelijkheid blijven boven aan staan wat DroneQ tot een vertrouwde en betrouwbare business partner voor hun klanten maakt!

 

DroneQ is SwellPro distributeur voor de Benelux

DroneQ is SwellPro distributeur voor de Benelux

Ons land kent vele uitdagingen welke betrekking hebben op water en drone operaties: de weersomstandigheden zoals regen en sneeuw, de vele waterwegen en de zee, en de vele objecten en activiteiten die op en rond het water plaatsvinden. Water is een van de grootste vijanden voor drones en hun delicate electronica en is vaak een beperking voor commerciële drone operaties. De SwellPro oplossingen brengen daar verandering in! De SwellPro UAV systemen zijn waterproof en kunnen niet alleen in regen en sneeuw vliegen en video en foto opnames maken, maar kunnen zelfs op water landen en opstijgen. Naast inspectie werkzaamheden zijn de SwellPro systemen ook gespecialiseerd in SAR drone operaties door de mogelijkheden van vliegen en zoeken onder slechte lichtomstandigheden door low-light camera’s met spotlights en de mogelijkheid om payloads met precisie te kunnen droppen, zoals reddingsboeien, communicatie middelen en andere voorwerpen tot 1.2kg.

DroneQ Aerial Services en haar mensen hebben meer dan 2 decennia ervaring in maritieme berging, offshore en de Koninklijke Marine en weten als geen ander hoe om te gaan met de zware omstandigheden en het uitvoeren van missies daarin. De SwellPro oplossingen worden dan ook tegen deze achtergrond gewaardeerd. De visie en strategie ten aanzien van innovatie van DroneQ en SwellPro kent vele raakvlakken en is een belangrijke factor geweest in de totstandkoming van de distributie overeenkomst en het bepalen van een gezamenlijke strategie en marktbenadering. De komende jaren gaan er mooie en nuttige dingen gebeuren en we zijn verheugd dat wij onze innovatie activiteiten kunnen uitbreiden naar maritieme toepassingen en het veilig uitvoeren van drone operaties onder slechte weersomstandigheden, wat de inzet van drones in ons land significant efficiënter maakt.

SwellPro is een relatief jong bedrijf opricht in China, maar kenmerkt zich door zeer gedreven passie voor toepasbare innovatie op het gebied van water proof UAV systemen. Klant- en toekomstgericht en altijd bereid tot meedenken met de uitdagingen van de klant en het zoeken naar een reële oplossing zijn enkele belangrijke kenmerken van SwellPro. Naast de visie en strategie maakt dit dat DroneQ Aerial Services met enthousiasme en gedrevenheid en partnership met SwellPro is aangegaan en er vertrouwen in heeft om hiermee onze partners en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn!

Meer informatie over onze SwellPro propositie is te vinden op onze webpagina SwellPro Solutions.

SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

Veiligheid bij drones en drone operaties is een veel besproken en veel beschreven onderwerp dat leeft onder de mensen en in de media, vaak terecht en even zo vaak onterecht met een negatieve ondertoon. Feit is dat diensten met drones aan een onmiskenbare opmars bezig zijn en onderweg zijn een belangrijke plaats in het dagelijks (zakelijk) leven in te nemen.

Veiligheid en privacy voor mensen en objecten zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het leveren van drone diensten. De beproefde basisprincipes van Risico Management zijn ook van toepassing voor drone diensten: risico = kans x effect. Het risico zal toenemen naar mate er meer vluchten worden uitgevoerd en nieuwe toepassingen hun weg zullen vinden. Bij het toenemen van de belangrijkheid van drone diensten zal de afhankelijkheid van drone diensten in toenemende mate een belangrijke factor worden ten aanzien van de business continuïteit van klanten. Ook zullen incidenten met drones of verstoring van de drone diensten een steeds groter effect (impact) op hun business hebben.

Drone Operators dienen dan ook zowel veiligheid als kwaliteit hoog op hun prioriteitenlijstje te hebben. Zij dienen zich ook te realiseren dat de data die met drones worden verzameld voor de klanten belangrijke en vaak gevoelige informatie bevat. DroneQ Aerial Services heeft al bijna 20 jaar lang alle aspecten van informatie- en data beveiliging in het DNA. Niet alleen de procedurele kanten zoals policies en beheersmaatregel kaders zoals ISO en CobiT, maar ook de operationele kanten zoals security testen en concrete beheersmaatregelen zoals Data Loss Prevention, netwerk- en endpoint security, security monitoring en Incident Response.

Deze kennis, expertise en ervaring heeft DroneQ Aerial Services geprojecteerd op de dienstverlening met drones. Om de drone operaties op een veilige manier uit te voeren zijn fysieke maatregelen genomen waaronder alle drones uit rusten met deugdelijke verlichting om optimaal zicht te verkrijgen op objecten, Airsafe systemen welke parachutes deployen in geval van uitval van motoren en in speciale gevallen wordt gebruik gemaakt van beschermende kooien rond de drone. Hiermee wordt niet alleen de veiligheid van mensen binnen het drone operatiegebied significant verhoogd, maar ook de gebouwen en andere objecten. Tevens wordt de operationele continuïteit van de dronediensten verhoogd door minder kans op schade aan de drones.

DroneQ Aerial Services hanteert een Data Classificatie policy waarbij de data van de klant wordt geclassificeerd en waarin is vastgelegd op welke manier er met de data moet worden omgegaan tijdens het verwerken, opslaan en delen van die data. Mede door het nemen van beheersmaatregelen zoals bijvoorbeeld een veilige bestandsuitwisseling, versleuteling van dataverbindingen tussen de drone en remote controller en andere relevante maatregelen maken dat DroneQ Aerial Services te allen tijde “in control” is van de data van klanten. Zaken die ook belangrijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR) dat voorschrijft.

Aanvullende maatregelen zoals het adequaat opleiden en certificeren van personeel, het hebben en onderhouden van een Operationeel Handboek met onder andere alle procedures en werkinstructies, testen en onderhoud van de drones en alle andere verplichte en niet verplichte zaken zijn onontbeerlijk om op een veilige en verantwoorde wijze drone operaties uit te voeren. De wet-en regelgeving is belangrijk voor de drone industrie, maar uiteraard is “common sense” en het bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid eveneens belangrijk in de dagelijkse drone operatie. Ook is het belangrijk om de bewustwording van de wereld om ons heen aandacht te geven. Naast de risico’s die er nu eenmaal zijn bij drone operaties, zorgen drones ook voor hele goede, mooie en nuttige toepassingen en het is goed dit ook onder de aandacht te brengen.

Security en Safety zijn, naast de kwaliteit van de diensten en andere facetten, cruciaal om bij te dragen een aan betere acceptatie en omarming van de professionele inzet van drones in onze maatschappij. DroneQ Aerial Services committeert zich eraan om proactief deel te nemen aan innovatie en het continue optimaliseren van drone veiligheid en kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het formulier op onze contact pagina.

DRONEQ EN DFC GAAN PARTNERSHIP AAN

Drone inspectie en aerial mapping specialist DroneQ en Drone Flight Company, Drone Flight Academy en DroneStars gaan een partnership aan.

De individuele visie van de betrokken bedrijven op het gebied van het willen en het kunnen aanbieden van een turn-key oplossing op het gebied van drone ondersteuning voor en binnen organisaties, is aanleiding voor het opzoeken van een toekomst vaste partnership teneinde het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis welke leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening voor klanten.

De turn-key drone total solution in de constellatie van de samenwerking omvat het leveren van Drone Operations en Consultancy, het leveren van drone equipment en software inclusief het onderhoud en certificering daarvan, het implementeren van drone operaties in business processen en het voldoen aan wet- en regelgeving en het leveren van Training & Education op het gebied van drone pilot certificeringen en gespecialiseerde drone opleidingen.

Hiermee profiteren klanten maximaal van de slagkracht en kennis, innovatie en proces standaardisatie en het kunnen vertrouwen op de inzet van zeer ervaren en volledig gecertificeerde drone piloten. Ontwikkelingen en toepasbare innovaties op het gebied van drones ondersteunen organisaties om op een snellere, grondige en veiligere manier data van een hogere kwaliteit te verzamelen. Organisaties kunnen op basis van deze waardevolle data inzichten verkrijgen en daarop beslissingen nemen om hun organisaties onderscheidend efficiënter, veiliger, goedkoper en innovatiever in te richten en uit te voeren.

Meer informatie:

Drone Flight Company – contact Roel van der Wal – https://www.droneflightcompany.com/nl

DroneStars – contact Dino van Essen – https://www.dronestars.nl

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: https://www.droneq.nl

SKYVIEW EN DRONEQ SLAAN DE HANDEN INEEN

SKYVIEW EN DRONEQ SLAAN DE HANDEN INEEN

Hoenderloo/Echt, 11-09-2019

Drone cinematics specialist voor aerial film en fotografie Skyview-Works en drone inspectie en aerial mapping specialist DroneQ slaan de handen ineen en voeren een gezamenlijke bedrijfsvoering voor hoge kwaliteit luchtondersteuning met specialistische drones.

In de visie dat de som der delen groter is dan het geheel en het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben beide bedrijven tot deze stap besloten. Beide bedrijven blijven in hun huidige vorm bestaan en hun expertises richting klanten uitvoeren maar vanuit een gezamenlijke aansturing en invulling.

Hiermee profiteren klanten maximaal van de kennis, innovatie en proces standaardisatie en van ervaren en volledig gecertificeerde piloten.

Meer informatie:

Skyview-works – contact Savier Laumen: https://www.skyview-works.nl/

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: https://www.droneq.nl

NIEUW VLAGGENSCHIP ARRIVEERT

NIEUW VLAGGENSCHIP ARRIVEERT

Hoenderloo, 12-06-2019

Vandaag is ons nieuwe vlaggenschip gearriveerd na de verplichte keuring en registratie. De PH-6CD is een DJI Matrice 210 RTK V2 en is een echt werkpaard te noemen. Naast zaken als versleutelde verbinding tussen de drone en de controller, verbeterd systeem om andere vliegtuigen in de nabijheid te detecteren en andere innovatieve verbeteringen, is deze topklasse drone ontworpen voor heavy duty industriële toepassingen.

Het is gebouwd om in extreme weersomstandigheden te kunnen vliegen, zoals regen en extreme windsnelheden. Het is tevens voorzien van een RTK systeem, Real Time Kinematics, waardoor precisie navigatie tot op 1cm nauwkeurig uitgevoerd kan worden en de M210RTK ongevoelig is voor elektromagnetische stralingen van bijvoorbeeld hoogspanningskabels en zendmasten. De combinatie van RTK, 30x zoom camera’s en sterke drone communicatie verbinden maakt het operationele risico bij inspecties zeer laag.

De M210RTK kan voorzien worden van meerdere camera systemen zoals hoge resolution mechanische camera’s voor mapping doeleinden, multi-spectrale camera’s voor bos- en landbouw doeleinden, 30x zoomcamera’s voor inspecties en en evenementen en hoge resolutie camera’s voor film en foto doeleinden.

DroneQ Aerial Services zal de M210RTK V2 inzetten voor industriële inspecties, aerial mapping, natuurbeheer en film en fotografie. Daarnaast zal de M210RTK ons innovatie platform worden, voor de ontwikkeling van nieuwe toepasbare technologie in combinatie met artificial intelligence.

OPDRACHT NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

OPDRACHT NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

Hoenderloo, 15-05-2019

DroneQ Aerial Services uit Hoenderloo ontvangt de opdracht van het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het mappen van +/- 700ha moeilijk begaanbaar gebied, het inventariseren van groot wild zoals edelherten, damherten, reeën, moeflons en wilde zwijnen en het inspecteren en in kaart brengen van de gezondheid van de bomen in dit gebied. Een andere opdracht is het maken van een 3D kaart van ongeveer 220ha groot op basis waarvan de vegetatie samenstelling (soorten), ruimtelijke verdeling en leeftijdsopbouw wordt vastgelegd.

DroneQ zal gebruik maken van gespecialiseerde stille drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s met een groot zoombereik teneinde het wild niet te verstoren en gespecialiseerde programmatuur.

Foto: 3D map van een eikenbos (De Hoge Veluwe)

DroneQ is er trots op om deze samenwerking met De Hoge Veluwe te bekronen met deze mooie opdracht. Onderdeel daarvan is ook nieuwe toepassingen ontwikkelen op basis van Artificial Intelligence en deze innovatieve methodes in dienst te stellen van natuurbeheer.

REGISTRATIE BOOMVERZORGING

REGISTRATIE BOOMVERZORGING

Hoenderloo 16 -04-2019

Registratie opnames boomverzorging bedrijf bij verwijderen slachtoffers van de 2018 droogte. 5 fijnsparren hebben de droogte van 2018 niet overleefd en stonden vlak naast een woonhuis. Na onderzoek is besloten dat dit een potentieel gevaarlijke situatie was en omwille van de veiligheid zijn de dode sparren op een verantwoorde wijze verwijderd.