&wphead=true">

DroneQ is SwellPro distributeur voor de Benelux

DroneQ is SwellPro distributeur voor de Benelux

Ons land kent vele uitdagingen welke betrekking hebben op water en drone operaties: de weersomstandigheden zoals regen en sneeuw, de vele waterwegen en de zee, en de vele objecten en activiteiten die op en rond het water plaatsvinden. Water is een van de grootste vijanden voor drones en hun delicate electronica en is vaak een beperking voor commerciële drone operaties. De SwellPro oplossingen brengen daar verandering in! De SwellPro UAV systemen zijn waterproof en kunnen niet alleen in regen en sneeuw vliegen en video en foto opnames maken, maar kunnen zelfs op water landen en opstijgen. Naast inspectie werkzaamheden zijn de SwellPro systemen ook gespecialiseerd in SAR drone operaties door de mogelijkheden van vliegen en zoeken onder slechte lichtomstandigheden door low-light camera’s met spotlights en de mogelijkheid om payloads met precisie te kunnen droppen, zoals reddingsboeien, communicatie middelen en andere voorwerpen tot 1.2kg.

DroneQ Aerial Services en haar mensen hebben meer dan 2 decennia ervaring in maritieme berging, offshore en de Koninklijke Marine en weten als geen ander hoe om te gaan met de zware omstandigheden en het uitvoeren van missies daarin. De SwellPro oplossingen worden dan ook tegen deze achtergrond gewaardeerd. De visie en strategie ten aanzien van innovatie van DroneQ en SwellPro kent vele raakvlakken en is een belangrijke factor geweest in de totstandkoming van de distributie overeenkomst en het bepalen van een gezamenlijke strategie en marktbenadering. De komende jaren gaan er mooie en nuttige dingen gebeuren en we zijn verheugd dat wij onze innovatie activiteiten kunnen uitbreiden naar maritieme toepassingen en het veilig uitvoeren van drone operaties onder slechte weersomstandigheden, wat de inzet van drones in ons land significant efficiënter maakt.

SwellPro is een relatief jong bedrijf opricht in China, maar kenmerkt zich door zeer gedreven passie voor toepasbare innovatie op het gebied van water proof UAV systemen. Klant- en toekomstgericht en altijd bereid tot meedenken met de uitdagingen van de klant en het zoeken naar een reële oplossing zijn enkele belangrijke kenmerken van SwellPro. Naast de visie en strategie maakt dit dat DroneQ Aerial Services met enthousiasme en gedrevenheid en partnership met SwellPro is aangegaan en er vertrouwen in heeft om hiermee onze partners en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn!

Meer informatie over onze SwellPro propositie is te vinden op onze webpagina SwellPro Solutions.

SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

SECURITY & SAFETY BIJ DRONE OPERATIES

Veiligheid bij drones en drone operaties is een veel besproken en veel beschreven onderwerp dat leeft onder de mensen en in de media, vaak terecht en even zo vaak onterecht met een negatieve ondertoon. Feit is dat diensten met drones aan een onmiskenbare opmars bezig zijn en onderweg zijn een belangrijke plaats in het dagelijks (zakelijk) leven in te nemen.

Veiligheid en privacy voor mensen en objecten zijn aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het leveren van drone diensten. De beproefde basisprincipes van Risico Management zijn ook van toepassing voor drone diensten: risico = kans x effect. Het risico zal toenemen naar mate er meer vluchten worden uitgevoerd en nieuwe toepassingen hun weg zullen vinden. Bij het toenemen van de belangrijkheid van drone diensten zal de afhankelijkheid van drone diensten in toenemende mate een belangrijke factor worden ten aanzien van de business continuïteit van klanten. Ook zullen incidenten met drones of verstoring van de drone diensten een steeds groter effect (impact) op hun business hebben.

Drone Operators dienen dan ook zowel veiligheid als kwaliteit hoog op hun prioriteitenlijstje te hebben. Zij dienen zich ook te realiseren dat de data die met drones worden verzameld voor de klanten belangrijke en vaak gevoelige informatie bevat. DroneQ Aerial Services heeft al bijna 20 jaar lang alle aspecten van informatie- en data beveiliging in het DNA. Niet alleen de procedurele kanten zoals policies en beheersmaatregel kaders zoals ISO en CobiT, maar ook de operationele kanten zoals security testen en concrete beheersmaatregelen zoals Data Loss Prevention, netwerk- en endpoint security, security monitoring en Incident Response.

Deze kennis, expertise en ervaring heeft DroneQ Aerial Services geprojecteerd op de dienstverlening met drones. Om de drone operaties op een veilige manier uit te voeren zijn fysieke maatregelen genomen waaronder alle drones uit rusten met deugdelijke verlichting om optimaal zicht te verkrijgen op objecten, Airsafe systemen welke parachutes deployen in geval van uitval van motoren en in speciale gevallen wordt gebruik gemaakt van beschermende kooien rond de drone. Hiermee wordt niet alleen de veiligheid van mensen binnen het drone operatiegebied significant verhoogd, maar ook de gebouwen en andere objecten. Tevens wordt de operationele continuïteit van de dronediensten verhoogd door minder kans op schade aan de drones.

DroneQ Aerial Services hanteert een Data Classificatie policy waarbij de data van de klant wordt geclassificeerd en waarin is vastgelegd op welke manier er met de data moet worden omgegaan tijdens het verwerken, opslaan en delen van die data. Mede door het nemen van beheersmaatregelen zoals bijvoorbeeld een veilige bestandsuitwisseling, versleuteling van dataverbindingen tussen de drone en remote controller en andere relevante maatregelen maken dat DroneQ Aerial Services te allen tijde “in control” is van de data van klanten. Zaken die ook belangrijk zijn voor het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR) dat voorschrijft.

Aanvullende maatregelen zoals het adequaat opleiden en certificeren van personeel, het hebben en onderhouden van een Operationeel Handboek met onder andere alle procedures en werkinstructies, testen en onderhoud van de drones en alle andere verplichte en niet verplichte zaken zijn onontbeerlijk om op een veilige en verantwoorde wijze drone operaties uit te voeren. De wet-en regelgeving is belangrijk voor de drone industrie, maar uiteraard is “common sense” en het bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid eveneens belangrijk in de dagelijkse drone operatie. Ook is het belangrijk om de bewustwording van de wereld om ons heen aandacht te geven. Naast de risico’s die er nu eenmaal zijn bij drone operaties, zorgen drones ook voor hele goede, mooie en nuttige toepassingen en het is goed dit ook onder de aandacht te brengen.

Security en Safety zijn, naast de kwaliteit van de diensten en andere facetten, cruciaal om bij te dragen een aan betere acceptatie en omarming van de professionele inzet van drones in onze maatschappij. DroneQ Aerial Services committeert zich eraan om proactief deel te nemen aan innovatie en het continue optimaliseren van drone veiligheid en kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het formulier op onze contact pagina.

DRONEQ EN DFC GAAN PARTNERSHIP AAN

Drone inspectie en aerial mapping specialist DroneQ en Drone Flight Company, Drone Flight Academy en DroneStars gaan een partnership aan.

De individuele visie van de betrokken bedrijven op het gebied van het willen en het kunnen aanbieden van een turn-key oplossing op het gebied van drone ondersteuning voor en binnen organisaties, is aanleiding voor het opzoeken van een toekomst vaste partnership teneinde het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis welke leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening voor klanten.

De turn-key drone total solution in de constellatie van de samenwerking omvat het leveren van Drone Operations en Consultancy, het leveren van drone equipment en software inclusief het onderhoud en certificering daarvan, het implementeren van drone operaties in business processen en het voldoen aan wet- en regelgeving en het leveren van Training & Education op het gebied van drone pilot certificeringen en gespecialiseerde drone opleidingen.

Hiermee profiteren klanten maximaal van de slagkracht en kennis, innovatie en proces standaardisatie en het kunnen vertrouwen op de inzet van zeer ervaren en volledig gecertificeerde drone piloten. Ontwikkelingen en toepasbare innovaties op het gebied van drones ondersteunen organisaties om op een snellere, grondige en veiligere manier data van een hogere kwaliteit te verzamelen. Organisaties kunnen op basis van deze waardevolle data inzichten verkrijgen en daarop beslissingen nemen om hun organisaties onderscheidend efficiënter, veiliger, goedkoper en innovatiever in te richten en uit te voeren.

Meer informatie:

Drone Flight Company – contact Roel van der Wal – https://www.droneflightcompany.com/nl

DroneStars – contact Dino van Essen – https://www.dronestars.nl

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: https://www.droneq.nl

SKYVIEW EN DRONEQ SLAAN DE HANDEN INEEN

SKYVIEW EN DRONEQ SLAAN DE HANDEN INEEN

Hoenderloo/Echt, 11-09-2019

Drone cinematics specialist voor aerial film en fotografie Skyview-Works en drone inspectie en aerial mapping specialist DroneQ slaan de handen ineen en voeren een gezamenlijke bedrijfsvoering voor hoge kwaliteit luchtondersteuning met specialistische drones.

In de visie dat de som der delen groter is dan het geheel en het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening hebben beide bedrijven tot deze stap besloten. Beide bedrijven blijven in hun huidige vorm bestaan en hun expertises richting klanten uitvoeren maar vanuit een gezamenlijke aansturing en invulling.

Hiermee profiteren klanten maximaal van de kennis, innovatie en proces standaardisatie en van ervaren en volledig gecertificeerde piloten.

Meer informatie:

Skyview-works – contact Savier Laumen: https://www.skyview-works.nl/

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: https://www.droneq.nl

NIEUW VLAGGENSCHIP ARRIVEERT

NIEUW VLAGGENSCHIP ARRIVEERT

Hoenderloo, 12-06-2019

Vandaag is ons nieuwe vlaggenschip gearriveerd na de verplichte keuring en registratie. De PH-6CD is een DJI Matrice 210 RTK V2 en is een echt werkpaard te noemen. Naast zaken als versleutelde verbinding tussen de drone en de controller, verbeterd systeem om andere vliegtuigen in de nabijheid te detecteren en andere innovatieve verbeteringen, is deze topklasse drone ontworpen voor heavy duty industriële toepassingen.

Het is gebouwd om in extreme weersomstandigheden te kunnen vliegen, zoals regen en extreme windsnelheden. Het is tevens voorzien van een RTK systeem, Real Time Kinematics, waardoor precisie navigatie tot op 1cm nauwkeurig uitgevoerd kan worden en de M210RTK ongevoelig is voor elektromagnetische stralingen van bijvoorbeeld hoogspanningskabels en zendmasten. De combinatie van RTK, 30x zoom camera’s en sterke drone communicatie verbinden maakt het operationele risico bij inspecties zeer laag.

De M210RTK kan voorzien worden van meerdere camera systemen zoals hoge resolution mechanische camera’s voor mapping doeleinden, multi-spectrale camera’s voor bos- en landbouw doeleinden, 30x zoomcamera’s voor inspecties en en evenementen en hoge resolutie camera’s voor film en foto doeleinden.

DroneQ Aerial Services zal de M210RTK V2 inzetten voor industriële inspecties, aerial mapping, natuurbeheer en film en fotografie. Daarnaast zal de M210RTK ons innovatie platform worden, voor de ontwikkeling van nieuwe toepasbare technologie in combinatie met artificial intelligence.

OPDRACHT NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

OPDRACHT NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

Hoenderloo, 15-05-2019

DroneQ Aerial Services uit Hoenderloo ontvangt de opdracht van het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het mappen van +/- 700ha moeilijk begaanbaar gebied, het inventariseren van groot wild zoals edelherten, damherten, reeën, moeflons en wilde zwijnen en het inspecteren en in kaart brengen van de gezondheid van de bomen in dit gebied. Een andere opdracht is het maken van een 3D kaart van ongeveer 220ha groot op basis waarvan de vegetatie samenstelling (soorten), ruimtelijke verdeling en leeftijdsopbouw wordt vastgelegd.

DroneQ zal gebruik maken van gespecialiseerde stille drones met hoge resolutie optische en thermische camera’s met een groot zoombereik teneinde het wild niet te verstoren en gespecialiseerde programmatuur.

Foto: 3D map van een eikenbos (De Hoge Veluwe)

DroneQ is er trots op om deze samenwerking met De Hoge Veluwe te bekronen met deze mooie opdracht. Onderdeel daarvan is ook nieuwe toepassingen ontwikkelen op basis van Artificial Intelligence en deze innovatieve methodes in dienst te stellen van natuurbeheer.