&wphead=true">
055 785 3483 info@droneq.nl

DroneQ Aerial Services

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en subsea installaties met onder andere ROV’s (onderwaterrobots) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

De drone is een UAV, Unmanned Aerial Vehicle, en is een waardevol middel voor het uitvoeren van onderzoeken ten aanzien van een groot aantal bedrijf-kritische installaties, gebouwen en andere facilities welke belangrijk zijn voor de uitvoering van uw business en de continuïteit daarvan. Denk aan pre-failure inspecties, incident onderzoeken en onderzoeken om te voldoen aan de eisen die uw eigen organisatie of toezichthoudende organisaties kunnen stellen. Aerial Inspecties zijn een waardevol middel om de algehele staat van objecten te valideren en vast te leggen, alsmede het inventariseren van infrastructuur. Ook heeft de DroneQ Aerial Services een directe relatie met ISO/Cobit controls ten aanzien van Facility Management en Operational Incident Response support in het geval van calamiteiten en informatie verzamelen om effectief Incident Response te kunnen uitvoeren.

Reparatie van defecten zijn vele malen duurder dan preventief onderhoud, waar de inspectie met behulp van drones met hoge resolutie film- en thermische camera’s uitgevoerd zijn. Onderdelen van inspecties zijn onder andere zichtbare zaken als corrosie, defecte onderdelen, losgeraakte koppelingen en bevestigingsmaterialen. Een kabelbreuk in bijvoorbeeld een GSM mast is met het blote oog niet zichtbaar en kan met hoge resolutie thermische camera’s gedetecteerd worden, waarna reparatie teams het kunnen verhelpen voordat het een groot probleem met uitval van de dienstverlening wordt! 

De DroneQ vloot bestaat uit een combinatie van snelle-interventie drones met optische en thermische camera’s, enterprise drones die speciaal ontwikkeld zijn voor hoge kwaliteit film- en foto reportages en industriële drones die bij vrijwel elk weertype kunnen vliegen en voorzien zijn van een eigen onafhankelijke GPS systeem voor navigatie met een nauwkeurigheid van 2 cm en immuun zijn voor interferentie van magnetische velden. Deze drones kunnen voorzien worden van hoge resolutie optische en thermische camera’s, cartografie systemen en specifieke landbouw toepassingen.

AERIAL INSPECTIE TYPES

Video inspectie op 4 en 5K hoge resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van versleutelde timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt. De video inspectie gaat vergezeld van een hoogwaardig rapport zoals overeengekomen in de scope van de inspectie.

Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels, bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.

Visuele inspectie van objecten waar het zeer lastig is om bij te komen kunnen op een snelle en veilige manier plaatsvinden door inzet van een professionele enterprise klasse drone. Snelle interventie drones kunnen na het ter plaatse zijn binnen 2 minuten in de lucht zijn en beginnen met het leveren van waardevolle informatie.

Bij constatering van afwijkingen kunnen additioneel hoge resolutie film – en/of foto opnames worden gemaakt. Tevens is dit handig bij het vanuit de lucht mappen van gebieden (aerial cartografie) en ter ondersteuning van flora- en fauna beheer.

Thermische inspecties met hoge resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen.

Ook wordt het toegepast ter ondersteuning van hulpdiensten zoals bij brandweer voor het detecteren van hotspots en bij Search & Rescue ondersteuning bij het zoeken naar personen in het donker of moeilijk toegankelijke locaties.

Hier komen alle speciale technieken en mogelijkheden van Special Drone Ops samen en kunnen speciale opdrachten uitgevoerd worden. Hoge resolutie 2D en 3D mapping (cartografie), volume- en hoogte metingen en 4K en 5K film- en/of foto opnames van objecten zoals bouwterreinen, landschappen, industriële en bouwconstructies, gebouwen.

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van GPS Time Stapping, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt, wat het gebruik voor kritische inspecties of als bewijsmateriaal vergemakkelijkt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
TELECOM

Inspecties en het in kaart brengen van telecom infrastructuur zoals satelliet schotels, radio-, televisie- en telefoon zendmasten voor controles op corrosie, beschadigingen, losse bevestigingen en koppelingen.

NUTSVOORZIENINGEN 

Inspecties van hoogspanning masten  en kabels, windmolens, zonnepanelen, drinkwaterinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, etcetera.

INFRASTRUCTUUR

Het inspecteren van bouwconstructies zoals bruggen en viaducten, tram- en trein bovenleidingen, gemalen en overige waterwerken, dijken en zeeweringen, etcetera.

INDUSTRIE

Het inspecteren van fabrieksterreinen, schoorstenen en afvoerleidingen, pijpleidingen en pompinstallaties, afsluiters en veiligheidsventielen, koeltorens en overige bedrijfsmiddelen.

CONSTRUCTIE

Inspecties en het in kaart (cartografie) brengen van bouwterreinen en bouwinstallaties, het vastleggen van bouw vorderingen van gebouwen en overige bouwwerken, support bij hijs- en installatie werkzaamheden, 2D en 3D modelling, volume- en hoogte berekeningen en overige drone aerial ondersteuning.

NATUURBESCHERMING 

Het inspecteren en cartografisch vastleggen van natuurgebieden in 3D, het monitoren van flora- en fauna veranderingen zoals bos- en heide gebieden, inspecteren op broedplaatsen met warmte camera’s, aerial support bij incidenten zoals bos- en heide branden en overstromingen, zoeken naar verdwaalde of onbevoegde personen.

LANDBOUW

Het inspecteren en vastleggen van agrarische terreinen en ondersteuning bij agrarische activiteiten zoals besproeien van gewassen en vele overige toepassingen.

CINEMATICS & FOTOGRAFIE

Hoge resolutie film- en/of foto opnames tijdens video- of visuele inspecties of van objecten zoals gebouwen en daken van fabrieken, bedrijven, woningen, winkelcentra en bedrijfshallen met speciale aandacht voor staat van onderhoud en voorzieningen zoals antennes, airco’s en ventilatie pijpen en overige voorzieningen.