TEST EN DEMONSTRATIE TOUR AFGEROND

DroneQ Robotics met internationale samenwerkingspartners Maritime RoboticsOWIC, Marine Technical Limits, Spectro AG en Researchable hebben de krachten gebundeld om vanuit het ontwikkelde Autonomous Asset Integrity Management System, afgekort AAIMS, een module Autonome Haven Inspectie te ontwikkelen . Havens zullen worden bediend met autonome vaartuigen (ASV), onderwater robots (ROV) voor onderwater inspecties en de waterdiepte peilingen, en drones voor bovenwater inspecties. Hiermee wordt een duurzame, efficiënte en integrale inspectie en survey oplossing uitgebouwd voor havens.

In de havens van Eemshaven is in samenwerking met Groningen Seaports in het kader van research de eerste test- en demonstratie dag afgerond. Een uitstekend bezochte dag doorbelangstellenden en prima ondersteund door OWIC! Naast het demonstreren van de technologie werd ook uitleg gegeven over de details van het Autonome Haven Inspectie propositie. Het afstemmen van de verschillende technologieën, de connectivity, de data kwaliteit en het verrijken daarvan en de integratie tussen onbemande technologie en bestaande bemande activiteiten zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van de Autonome Haven Inspectie propositie.

 

De test- en demonstratie in Den Helder in samenwerking met Port of Den Helder en METIP was ervoor bedoeld om ook daar de verschillende partijen kennis te laten maken met deze innovatieve manier van surveying en inspectie en detail onderdelen te beproeven. Wederom een zeer succesvolle dag in het zonovergoten Den Helder!

In onze thuishaven Rotterdam is een belangrijke stap naar de DroneQ Robotics ambitie getest. DroneQ Robotics heeft de ambitie om wereldwijd autonome survey, inspectie en security diensten te verlenen. Een belangrijke stap daarin is remote operations. Na veel voorbereiding, afstemming en testen is in het kader van research een survey uitgevoerd vanop 1300km afstand. Als veiligheidsmaatregel was lokaal een 3-dubbele communicatie met de ASV opgezet: radio verbinding, 4G en WIFI. Ook noodscenario’s voor het overnemen van de remote verbindingen zijn succesvol uitgevoerd. Obstacle Detection & Avoidance op basis van 360o camera’s, AIS en lidar waren belangrijke ondersteuningen daarin. Een belangrijke stap naar verdere ontwikkeling!

De onderzoek testen zijn in gecontroleerde delen van de havens uitgevoerd waarbij niets aan het toeval is overgelaten.

De vervolg ontwikkelingen zullen zich toespitsen op het ontwikkelen van de AI algoritmes voor het automatisch herkennen van objecten en afwijkingen zoals corrosie, schades, marine aangroei en vreemde voorwerpen op basis van camera beelden, sonar beelden en lidar. Daarnaast zal ook veel aandacht uitgaan gaan afstemmingen met wet- en regelgeving, met name voor een veilige en verantwoorde inzet van onbemande technologieën op de open water gebieden zoals rivieren, kanalen, kust en open zee.