DroneQ lanceert het nieuwe DRONE OPERATION CENTER

Er worden veel eisen gesteld aan commerciële drone operaties, van onder andere het verkrijgen van de benodigde vergunningen in het kader van wet- en regelgeving tot aan het uitvoeren van risico analyses. Ook de juiste organisatie welke er aan toe bijdragen dat commerciële drone operaties op een veilige en efficiënte wijze worden gepland en uitgevoerd zijn complex en talrijk. Zaken zoals de operationele – en noodprocedures, resource management om de de RPAS bemanning met de juiste certificering, ervaring en skills in te zetten, project management om de verwachtingen van de klant waar te kunnen maken en de onderhoudsstaat van het te gebruiken materieel moeten op de juiste wijze worden gehanteerd.

Om het hoogstaande niveau van drone operaties te faciliteren en te onderhouden heeft DroneQ een state-of-the-art DroneQ Drone Operation Center (D-DOC) opgezet waarin al deze processen en procedures geoptimaliseerd zijn en operationeel zijn gemaakt. In het D-DOC worden de drone operaties gepland, de uitvoering ondersteunt en de klanten gefaciliteert bij het consolideren van de drone data en ondersteunt bij het analyseren en classificeren van de resultaten van de drone inspecties, waar onder andere gebruik wordt gemaakt van artificial intelligence en advanced machine learning.

Het DroneQ Drone Operation Center is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals onder andere remote drone operaties, autonome drone operaties en U-Space door een modulaire en universele proces opbouw. Nieuwe technologieën en wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen hierdoor op eenvoudige wijze geïmplementeerd worden in D-DOC. DroneQ werkt samen met Drone Flight Company (DFC) op het gebied van wet-en regelgeving en trainingen en Space53, het innovatie- en test centrum voor de regio en daarbuiten.

DroneQ heeft een bewezen track-record op het gebied van ISO en Cobit raamwerken en heeft de D-DOC processen en procedures zodanig opgezet dat de Drone Operation Center in opzet klaar is voor de onlangs geïntroduceerde ISO norm “ISO 21384 Unmanned Aircraft Systems Part 3: Operational Procedures”. Deze onderliggende processen en procedures zullen zodanig toepast en vastgelegd worden dat DroneQ zal voldoen aan Opzet, Bestaan en Werking zoals bedoeld onder de ISO norm!  Dat geeft klanten van het Drone Operation Center de zekerheid dat de drone operaties van DroneQ volgens een hoogstaande standaard worden uitgevoerd, maar waar een realistische pragmatiek op de manier waarop drone operaties worden uitgevoerd boven alles staat. Kwaliteit en klantvriendelijkheid blijven boven aan staan wat DroneQ tot een vertrouwde en betrouwbare business partner voor hun klanten maakt!