Coronavirus en DroneQ dienstverlening

Het Coronavirus en de maatregelen zoals opgelegd door de regering raakt ons ontegenzeggelijk allemaal, zowel in de bedrijfsvoering als in ons persoonlijke leven. Het zijn voor veel mensen in de wereld moeilijke tijden en we moeten allemaal inschikken, verstandig blijven en het beste er van maken.

DroneQ heeft de organisatie opgezet vanuit een business continuatie model, waardoor de drone operatie van DroneQ doorgang kan blijven vinden binnen de kaders van maatregelen die opgelegd wordt. Vooralsnog is onze dienstverlening zonder beperkingen beschikbaar voor klanten en kunnen we gewoon onze drone ondersteunende diensten uit blijven voeren. Inspecties, mapping, foto- en film opdrachten en alle andere taken die DroneQ uitvoert kunnen gewoon doorgang vinden. Uiteraard nemen we behalve de voorzorgsmaatregelen die de regering heeft opgelegd en geadviseerd ook de klant specifieke maatregelen ter harte bij het uitvoeren van de opdrachten. De veiligheid en gezondheid van mens en dier blijven onverminderd bovenaan de prioriteitenlijst van DroneQ staan!

Daar waar mogelijk zullen we afstemmingen en presentaties zoveel mogelijk via ons online platform aanbieden, daar waar deze persoonlijk dienen plaats te vinden zullen we dat in goed onderling overleg doen. DroneQ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het veilig verzamelen van data, veilig verwerken en delen van data en op een veilige manier online samenwerken tussen onze eigen teams, partners en klanten!

Wij adviseren u de RIVM berichtgeving te blijven raadplegen: Ga naar RIVM website