DRONEQ Covid-19 protocol van kracht

In de schaduw van inspirerende ontwikkelingen zoals Dutch Drone Delta, Drone2Go en de start van het project Maritime Logistics: Drone Delivery met de partnership met Energy Reinvented, zien we helaas ook Covid-19 in de schaduw. Naast alle andere bekende (en onbekende) veiligheidsmaatregelen die we als professioneel drone bedrijf moeten nemen vanuit wet- en regelgeving, volgen we ook de richtlijnen van de overheid waar het Covid-19 betreft. Dit ter bescherming van onszelf, maar zeker ook van onze klanten en andere betrokkenen.

 

Naast de richtlijnen van de overheid, volgen we ook de richtlijnen van de organisaties waarvoor we drone operaties uitvoeren nauwgezet. Daar bovenop hebben we bij DroneQ ook een Covid-19 protocol opgesteld voor een aantal zaken die we ten alle tijden naleven, zolang de maatregelen van kracht zijn. Dit niet alleen vanuit veiligheid en risico management perspectief, maar ook om de continuïteit van de DroneQ diensten zolang mogelijk te blijven waarborgen.

 

DroneQ heeft vanuit een business continuïteit al alles veilig in de Cloud gebouwd, inclusief samenwerken aan documenten en communicatie middelen zoals video conferencing. Onze kennis van informatie- en data beveiliging hebben we daarbij gebruikt om de 3 pilaren daarin te borgen: continuïteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Daardoor zijn we in staat om het grootste deel van project- en vlucht voorbereiding remote te kunnen uitvoeren en daarmee de risico’s te beperken. Mochten er desondanks nog verbeterpunten waargenomen worden dan vernemen we dat graag!

 

Mocht er bij drone operaties de noodzaak tot meekijken zijn, dan zullen we zorgen dat dit via het internet gefaciliteerd wordt, of dat er op locatie externe monitors aanwezig zijn.