DRONEQ gaat binnen het MDI maritieme toepassingen ondersteund door drones doorontwikkelen

NHN is een vast aanspreekpunt voor alle activiteiten die met de ontwikkeling van Holland boven Amsterdam te maken hebben. NHN richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van ondernemers, maar ook op het in de markt zetten van Holland boven Amsterdam en de verbetering van het vestigingsklimaat, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien. Een van de projecten die NHN heeft opgezet is het Maritime Drone Initiative (MDI).

De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt door onder andere de aanleg van windparken, duurzame energieopwekking op zee en drukker scheepvaartverkeer. Meer toezicht is daarbij noodzakelijk. Hiervoor zijn maritieme drones een oplossing. Om die reden is in Den Helder het cluster Maritime Drone Initiative Noord-Holland (MDI) opgericht. Nederlandse bedrijven krijgen dankzij dit initiatief de kans drones door te ontwikkelen. Het MDI heeft Den Helder Airport als thuisbasis. In en rond deze locatie is het mogelijk om testen en vluchten uit te voeren en marktdemonstraties te geven. Door start- en scale-ups aan te trekken draagt MDI bij aan de ambitie om meer mensen in de Noordkop te laten werken, wonen en ondernemen. Bovendien vervult het de behoefte om meer arbeidsplaatsen te creëren op het gebied van kennis en technologie, waar jongere generaties zich toe aangetrokken voelen.

DroneQ Maritime Aerial Services Den Helder gaat zich binnen het MDI bezighouden met het (door)ontwikkelen van civiele maritieme toepassingen met behulp van drones, standaard scenario’s opstellen om test- en operationele vluchten mogelijk te maken en het ontwerpen en realiseren van een Maritime Drone Command Center (MDCC) en het verhogen van de bewustwording van deze toepassingen voor de maritieme sector middels evenementen zoals presentaties en demonstraties. Maritieme toepassingen met onder andere drones met meer dan 3 1/2 uur vliegtijd en >100km bereik zullen verder doorontwikkeld worden. Zie ook onze blog over de partnership met High Eye : Ga naar blog artikel

DroneQ, tevens deelnemer van het test- en innovatie center Space53, heeft daarnaast een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, SAR missies, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer.

Meer informatie: John Troch – john@droneq.nl