Rotterdam, Eemshaven, 03-05-2023

Click here for English version

DroneQ Robotics ontvangt de gunning van de tender Autonome Haven Inspectie van Groningen Seaports. Wij zijn enorm trots op het vertrouwen dat Groningen Seaports in ons stelt om onze visie en strategie om te zetten naar een succes formule om autonome haven inspecties voor de havens van Eemshaven en Delfzijl van Groningen Seaports te realiseren.

DroneQ Robotics met internationale samenwerkingspartners Maritime Robotics, OWIC, Marine Technical Limits, Spectro AG en Researchable zullen vanuit het programma Startup in Residence de krachten bundelen. Havens zullen worden bediend met autonome vaartuigen (ASV) en onderwater robots (ROV) voor onderwater inspecties en de waterdiepte peilingen, en drones voor bovenwater inspecties. Hiermee wordt een duurzame, efficiënte en integrale inspectie en survey oplossing uitgebouwd voor havens in samenwerking met Groningen Seaports en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Daarbij wordt gekeken naar een efficiënte inzet van de technologie, de survey- en inspectie processen, de koppelingen met de systemen van Groningen Seaports en de integratie met het bemande scheepvaart verkeer en overige haven activiteiten. Verbeteren van de veiligheid, digitalisering, duurzaamheid en bijdragen aan een groene, schone en efficiënte haven zijn belangrijke kernwaardes voor Groningen Seaports en DroneQ Robotics!

DroneQ Robotics zet daarvoor het zelf ontwikkelde Autonomous Marine Asset Integrity Management System voor havens, industrie en Offshore in. Deze bestaat uit de Multi Technology Approach van geavanceerde autonome vaartuigen (ASV), onderwater robots (ROV) en drones. AI, object herkenning, Data Science en doorontwikkelde processen en procedures zijn daarbij belangrijke middelen die in samenwerking met Groningen Seaports verder doorontwikkeld zullen worden.

Het Autonomous Marine Asset Integrity Management System is ontwikkeld voor haven infrastructuur objecten, zoals kades, damwanden, steigers en buispalen. Ook inspecties van dijken, sluizen, bruggen, kanalen en rivieren, maken deel uit van de propositie. Offshore objecten omvatten Offshore wind turbines, Offshore Sub Stations en productie platforms, FPSOs en SBMs, pijpleidingen en kabels, ecologisch onderzoek en andere marine objecten.

Voor meer informatie:

John Troch

john@droneq.nl

Tel. +31 6 11199955

 

Volg DroneQ Robotics op social media: (klik op logo)

 

 

ANY JOB, ANYWHERE, ANYTIME