DroneQ Aerial Services voert de eerste EVLOS Drone Delivery vlucht op het grootste schip ter wereld uit: kijkje achter de schermen

Op vrijdag 22 mei 2020 vond de door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam opgezette pilot plaats: DroneQ Aerial Services heeft met een drone succesvol onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de ‘Pioneering Spirit’ van Allseas. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot heeft als doel te kijken of en hoe drone delivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Een project van Dutch Drone Delta, dat zich richt op het benutten van kansen voor Nederland op het gebied van personen- en vrachtvervoer door de lucht met drones (Urban Air Mobility).

Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van deze pilot en dat heeft een intensieve voorbereiding gevergd. Niet alleen het wettelijk kader was daarin een belangrijk onderdeel, maar ook de vluchtveiligheid zelf. Een uitgebreide risico analyse voor deze specifieke omstandigheden is daarbij uitgevoerd. Zaken als de omgeving, het vliegen over grote afstand buiten de gezichtsafstand van de drone piloot en het vliegen over water vereisen specifieke risico beperkende maatregelen. Evenzo het landen met een drone in een omgeving met veel metaal, potentiële verstoringen door radar en hoog vermogen zendapparatuur aan boord van het schip werd in de de risico analyse meegenomen. Vergunningen voor het mogen vliegen over grotere afstand (EVLOS=Extended Visual Line Of Sight) vereisen gedetailleerde operationele procedures en noodprocedures, inzet en locatie van extra waarnemers in het vliegpad van de drone, een communicatie plan voor, tijdens en na de vlucht is opgesteld. Ook de toestemming procedure van Port of Rotterdam is hierbij doorlopen, evenals een procedure voor de DroneQ waarnemer om aan boord van de Pioneering Spirit te mogen komen.

DroneQ heeft ten aanzien van de delivery van het pakket een uitgebreid ontwikkel- en test programma opgezet waar de drone werd uitgerust met een zogenaamd payload delivery systeem welke de piloot in staat stelt de lading (payload) op afstand te releasen. Ook het pakket waarin de lading is vervoerd is ontworpen, getest en geoptimaliseerd om te borgen dat de lading zo min mogelijk invloed heeft op de vlieg performance van de drone en de lading maximaal beschermd wordt. Testen op locatie waren onderdeel van dit proces om maximale zekerheid te verkrijgen dat de veiligheid tijdens de pilot binnen de risico acceptatie kaders zou blijven. De testen op locatie waren succesvol en hebben geen aanleiding tot modificaties gegeven, een indicatie dat het ontwerp, bouw en test proces effectief is gebleken.

Voorafgaande de vlucht is een uitgebreide briefing gehouden tussen het 5-koppig DroneQ drone team, waarbij ieder details van de vlucht van seconde tot seconde is doorgenomen, de communicatie is getest en waar op het drone systeem een uitgebreide controle is uitgevoerd, conform de procedure welke is vastgelegd in het door AirHub ontwikkelde Drone Operations Management platform. Veiligheid staat voorop bij DroneQ, Dutch Drone Delta en de haven van Rotterdam!

De vlucht zelf kende een extra complexiteit daar de weergoden niet meewerkten en de vlucht uitgevoerd werd met harde wind, windkracht 6 met stoten van windkracht 8. Het punt van afleveren op de Pioneering Spirit creëert een eigen thermiek, welke ook nog eens varieert op de verschillende vlieghoogtes. Vooraf was bepaald dat op 10 meter boven het helideck het go-no go moment lag, een beslissing van de piloot op dat moment. De drone is uitgerust met een grote hoeveelheid sensoren en op 10 meter hoogte houdt de piloot de drone stationair op zijn plaats (soort dynamic positioning) en na controles, met speciale aandacht voor interferenties door het vele metaal waar drones van nature gevoelig voor zijn, werd afgedaald tot het delivery punt en de lading gereleased, de drone weer hoogte heeft genomen en terug is gekeerd naar de basis.

Het project is een succes geworden door de bijzonder plezierige samenwerking en enthousiaste inspanningen van alle betrokken partijen! Dit artikel beschrijft slechts een deel van alle voorbereidingen en uitvoering en is bedoeld om een hoog-over indruk te geven van een dergelijke operatie. Ondanks dat de pilot een succes is wordt er nog een evaluatie uitgevoerd om alles tot in details door te nemen en eventuele actie punten te benoemen en uit te voeren. We gaan ons weer opmaken voor fase 2!

Nuttige links:

Port of Rotterdam press release: https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/premier-drone-delivers-package-to-vessel-in-the-port-of-rotterdam-for-the

Space53 berichtgeving: https://www.space53.eu/cases/60/primeur-eerste-drone-pakketlevering-op-schip-in-rotterdamse-haven/

NOS journaal uitzending: https://vimeo.com/422103502