DroneQ Aerial Services ondersteunt Legaal in de Lucht!

Risico’s 

Wanneer drone piloten, of het nu professionele piloten of amateur piloten zijn, niet alle risico’s inzichtelijk hebben en daar rekening mee houden tijdens de uitoefening van hun werk of hobby kan dat gevaar voor mensen, objecten, dieren en alle andere zaken in onze omgeving opleveren. Het is dan ook belangrijk dat we op een verstandige manier omgaan met het vliegen met drones. Incidenten zijn denkbaar en kunnen onverziene materiële of letsel schade veroorzaken, maar ook schade toedoen aan de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van drones. Iets wat voor de commerciële/professionele drone piloten en bedrijven zeer nadeling kan werken. Maatschappelijke acceptatie is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de drone industrie.

DroneQ werkwijze

Zoals vele van de vakbroeders voldoet DroneQ aan alle eisen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en vliegt onder een ROC, heeft netjes de drones geregistreerd, gekeurd en verzekerd, hanteert de procedures zoals vastgelegd in het goedgekeurde Operationele Handboek (OH)en voert voorafgaande een drone vlucht Risico Analyses uit en stelt een Operationeel Vluchtplan op waarin alle afstemmingen met de instanties en klant wordt vastgelegd en goedgekeurd. Zoals in het OH vastgelegd hebben alle RPA-teamleden minimaal RPA-L, geldige medische keuringen en zijn “current” wat betreft kennis en ervaring. Iedereen die zich op een verantwoorde wijze bezig houdt met dit vak weet dat dit een fikse investering is in geld en tijd om het op deze wijze te doen, en de operationele kosten steeds weer terugkeren om dit niveau te handhaven. Project gerelateerde uitzonderingen, zoals verder vliegen dan 500m of vliegen in bijzondere gebieden, vereist vaak extra ontheffingen aanvragen of extra opleidingen zoals EVLOS en een uitgebreide vluchtvoorbereiding. Er wordt dus veel geïnvesteerd door DroneQ en de vakbroeders die eenzelfde werk ethiek erop nahouden om op een verantwoorde wijze drone vluchten uit te voeren!

Veilig in de lucht

Het zal niemand verbazen dat niet iedereen zich aan de bestaande wet- en regelgeving of ” common sense” houdt. Dat maakt de huidige corona crisis op pijnlijke wijze wel duidelijk. Geen adequaat toezicht en handhaving daarop benadeelt de commerciële drone piloten en bedrijven die zich wel aan de wet- en regelgeving houden. Een tendens die ook door vakbroeders Frank Maters en Chris Reichgelt is gezien en die besloten het initiatief te nemen tot oprichting van Legaal in de Lucht.

“Wij willen een beweging in het leven roepen waarmee aandacht gevraagd wordt voor het belang van veilige, legale drone operaties, een soort disclaimer: Legaal in de lucht.”

“Niet om daarmee als politieagent te fungeren maar om aandacht te vragen voor de gevaren en duidelijk te maken dat dit een beroep is waar vele gelicenseerde piloten met ons veel geld en tijd in hebben gestoken. Dit alles zodat zij dit legaal kunnen blijven doen en daarmee hun passie achter na kunnen blijven jagen.”

Ben Ik Mijn Broeders Hoeder?

Wij zien op sociaal media een tendens om bij het posten van drone beelden op media zoals Facebook en LinkedIn reacties te geven waarbij publiekelijk vraagtekens wordt gezet of de beelden wel op een legale wijze zijn verkregen, of er wel werd voldaan aan wet- en regelgeving. Degenen die deze beelden posten voelen zich in veel gevallen “verplicht” om deze vraagtekens publiekelijk te weerleggen om geen stempel van illegaal te werk gaan te verkrijgen. DroneQ Aerial Services ondersteunt van harte het initiatief Legaal in de Lucht en staat er 100% achter om het belang van het verantwoord uitvoeren van commerciële drone vluchten binnen de kaders van wet- en regelgeving uit te dragen. Wij vinden echter niet dat wij een klokkenluider of handhaving taak hebben en vinden het publiekelijk vraagtekens zetten bij drone posts niet passen bij onze vakethiek. Wij gaan uit van onze eigen kracht en kwaliteiten en hebben geen behoefte om anderen te bekritiseren of publiekelijk vraagtekens te zetten, wat de schijn zou kunnen wekken dat vakbroeders of opdrachtgevers de beelden op een illegale wijze verkregen zouden kunnen hebben. Immers, ook bij posts over bedrijfsuitjes of andere gebeurtenissen die niet drone gerelateerd zijn worden ook geen vragen gesteld of iedereen wel toestemming heeft gegeven voor posten van die foto. De vraag “Ben Ik Mijn Broeders Hoeder” moet iedereen voor zichzelf beantwoorden en staat iedereen vrij natuurlijk, maar DroneQ Aerial Services heeft die vraag voor zichzelf met een volmondig Nee beantwoord. Uiteindelijke zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor onze daden.

FLY SAFE AND LEGAL