DroneQ Robotics is netwerkpartner van Smash! geworden. SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

Onbemande vaartuigen, Autonomous Surface Vessels of ASV’s, hebben een prominente rol binnen de DroneQ Robotics Multi Technology Approach als platform voor survey en inspectie werk, samen met ROV’s en drones. DroneQ voert ASV project uit variërend van de binnenwateren, Offshore en Antarctica! DroneQ Robotics werkt ook samen met een aantal partijen uit de Offshore Wind aan innovatie projecten voor het surveyen en inspecteren van Offshore objecten met onbemande vaartuigen.

Een forum zoals SMASH! is belangrijk voor het delen van ervaringen en het delen van gemeenschappelijke uitdagingen en is een krachtig middel ter ondersteuning aan de sector.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.