DroneQ Robotics is een data centrische organisatie die alreeds enige jaren verschillende (onbemande) technologieën inzet om die data zo efficiënt mogelijk en van de hoogst mogelijke kwaliteit te verzamelen. DroneQ Robotics is geen ROV of drone bedrijf die met de middelen die voorhanden zijn inspecties uitvoeren, maar een organisatie die zeer expliciet kijkt wat er nodig is om een zo hoog mogelijke kwaliteit data zo efficiënt mogelijk te verzamelen en voorzien in de benodigde technologie en processen.

De eigen ervaring heeft geleerd dat 95% van de inspectie data van beperkte waarde is: daar waar geen afwijkingen (anomalie) geconstateerd worden, en alleen gevalideerd wordt dat er geen afwijkingen zijn. De overige 5% die overblijft is de interessante data: afwijkingen van de normale staat zoals schades, corrosie of de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of objecten. Dit gegeven ligt aan de basis van de geoptimaliseerde Marine Asset Integrity Management inspectie methodiek die DroneQ Robotics ontwikkeld heeft.

Om maximaal efficiënt te zijn voor het inspecteren van industrie, havens en Offshore, zet DroneQ Robotics verschillende technologieën in ter ondersteuning van een holistische inspectie methodiek om de verschillende fases en processtappen van de inspectie efficiënt en effectief uit te voeren: data collectie, afwijkingen validatie, data verrijking en data processing en rapportage.

Veiligheid staat voorop en belangrijk is dat de oplossing geen gevaar of belemmering van de haven- en Offshore activiteiten veroorzaakt. De laatste technologie op het gebied van detect & avoid worden gebruikt: LIDAR, 360graden camera’s, AIS en radar ondersteund door AI en een neural network. Ook wordt gebruik gemaakt van redundant communicatie systemen en de juiste processen voor een veilige integratie tussen bemand en onbemand verkeer.

 

Data collectie

DroneQ Robotics zet zeer geavanceerde ASV’s (Autonomous Surface Vessels – autonome vaartuigen) in met ultra hoge resolutie 3D/4D multibeam sonar om in korte tijd het onderwaterdeel van havens met survey nauwkeurigheid te surveyen (peilen) en inspecteren.

Bevindingen zoals schades, bodem ophopingen, uitslijtingen (scouring) en vreemde voorwerpen of objecten (debris) worden hiermee op een zeer gedetailleerde, efficiënte en klimaat neutrale manier in kaart gebracht. De ASV is tevens uitgerust met LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) om het bovenwaterdeel met hoge precisie te inspecteren, zoals kades, damwanden, dijken, en de objecten die daar op staan zoals kranen, gebouwen, et cetera.

Inspectie objecten zijn onder andere haven infrastructuur, tanks van schepen en industrie, offshore installaties zoals productie platforms en offshore windturbines. Ook is het platform geschikt voor ecologische survey Inshore en Offshore.

 

Afwijking validatie

De afwijkingen worden vervolgens met een speciaal geprepareerde Fast Response ROV (onderwater robot) gevalideerd: zeer transportabel en voorzien van de laatste technologie voor positie behouden op snelstromend water door middel van DVL (Doppler Velocity Logging), en onderwater navigatie en traject plotting door middel van USBL  (Ultra-short Baseline), een akoestisch onderwater plaatsbepaling systeem.

Voor inspecties worden inspectie ROV’s ingezet, welke zijn uitgerust met metaal wanddikte meting sondes, kathodische bescherming (CP) anode meting sondes, een eigen ontwikkelde apparaat om de integriteit van onderwater cement van kadermuren en hout van bijvoorbeeld remmingwerk te testen.

Indien een groter terrein of object geïnspecteerd moet worden, dan worden ook drones ingezet voor hoge resolutie  inspectie en puntwolken/fotogrammetrie en 3D mapping.

 

Data verrijking

DroneQ Robotics voert reeds verschillende projecten uit voor autonome object herkenning, zoals onderwater aangroei, corrosie en schades met behulp van Artificial Intelligence.

 

Data Processing

Alle survey en inspectie data die verzameld wordt door de verschillende technologieën zoals ASV’s, ROVs, drones, iPhones, et cetera, zal op een technologie-agnostisch cloud-based Asset Integrity Management systeem worden opgeslagen en verwerkt. Data Science is een programma van DroneQ Robotics en zal worden gebruikt om de data te analyseren op vooraf bepaalde afwijkingen (anomalies) en automatisch worden geannoteerd.

De resultaten worden op een uniforme wijze gepresenteerd en mogelijkheden zoals trend analyses, rapportage en koppelingen met externe systemen zoals Asset Management Systemen behoren tot de mogelijkheden.