DroneQ Aerial Services voegt verregaande automatisering en artificial intelligence toe aan de uitvoer van windturbine inspecties met behulp van drones.

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. Deze kennis en ervaring past DroneQ toe met de dienstverlening vanuit een state-of-the-art DRONE OPERATION CENTER van waaruit UAV operaties, Unmanned Aerial Vehicles, gepland, gemanaged en uitgevoerd worden voor klanten om waardevolle data te verzamelen en deze data op een veilige manier met innovatieve technologieën en processen te bewerken en analyseren, opslaan, en delen met klanten.

DroneQ’s drone operation is opgezet vanuit een ISO-structuur, waarbij DroneQ altijd aantoonbaar in control is van de drone operatie. DroneQ DRONE OPERATION CENTER is op het gebied van processen en procedures zodanig ingericht zodat het kan voldoen aan de nieuwe ISO norm 21384 voor Unmanned Aerial Systems Part 3: Operational Procedures! Daarnaast maakt deze opzet het mogelijk om met de expertise van DroneQ op het gebied van ISO processen en procedures om op relatief eenvoudige wijze de DroneQ operationele processen te embedden in de operationele processen van klanten waarmee de dienstverlening een grotere toegevoegde waarde voor klanten betekent.  De DroneQ operationele processen zijn geïntegreerd in een Drone Operation Management solution waardoor de DroneQ Operations op een zeer snelle en uniforme wijze wordt ontsloten voor de DroneQ drone teams en opdrachtgevers waardoor de ISO opzet geen vertragende factor is maar juist een versnelling van de dienstverlening heeft gerealiseerd!

DroneQ is continue op zoek naar innovatieve technologieën om de dienstverlening te optimaliseren en efficiënter te maken, en streeft ernaar om de delen van de operationele processen te vereenvoudigen of automatiseren daar waar het kan en tegelijkertijd geleidelijk naar autonomie te streven. Daarbij zijn verhoging van kwaliteit, herhaalbaarheid en dus transparante voorspelbaarheid belangrijke factoren. Prachtige technologieën die niet op de juiste wijze embedded in processen worden zijn als los zand die het mechanisme doet piepen en kraken.

Op het gebied van windturbine inspecties heeft DroneQ Aerial Services de handen ineengeslagen met Sterblue en de inspectie workflows en artificial intelligence bij het pre-analyseren van windturbine inspecties naadloos geïntegreerd in de DroneQ operationele drone processen. Daarmee worden DroneQ windturbine inspecties niet alleen verregaand geautomatiseerd waarmee efficiëntie en verkorting van inspectie tijd wordt gerealiseerd, innovatieve artificial intelligence toegepast om de kwaliteit van de inspecties en resultaten significant te verhogen, maar ook de voorspelbaarheid van de kwaliteit van de windturbine inspectiediensten aanzienlijk vergroot. De samenwerking tussen DroneQ en Sterblue omvat ook verbetering van de solution door intensieve samenwerking en kennisdeling. Het gaat dus veel verder dan alleen een mooi tooltje gebruiken! Aan de hand van 3D modellen van de windturbines wordt het verzamelen van de inspectie data en het analyseren daarvan op een veilige wijze voorbereid en uitgevoerd, waarbij de integriteit en de beveiliging van de data centraal staat en waardoor de samenwerking tussen DroneQ en opdrachtgevers op een uitstekende manier tot stand kan komen.

Deze dienstverlening is geschikt voor zowel onshore windturbines als voor offshore windturbine parken op zee!

Voor meer informatie: John Troch – john@droneq.nl