DRONEQ is IRO lid geworden

Vandaag is DroneQ Aerial Services lid geworden van de branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie: IRO!

DroneQ heeft de roots in de Aerial Foto- en film industrie en Offshore, maritieme salvage, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders.

DroneQ heeft daarnaast een Maritime Drone Center (MDC) in Den Helder opgezet. Het MDC is de basis voor DroneQ Maritime Aerial Services welke zich richt op maritieme drone operaties, het ontwikkelen van civiele maritieme drones en de ontwikkeling van de regio op het gebied van ondersteunende diensten met behulp van drones. De drone operaties omvatten industriële inspecties, thermische en video inspecties, maritime disaster en calamiteit aerial support, milieu monitoring, gas detectie, surveying en mapping en cinematografie op het gebied van de offshore industrie, wind- en zonne-energie, telecom en natuurbeheer. Met het lidmaatschap van IRO kunnen we onze expertise binnen de branchevereniging naar een bredere toepassing brengen.

Zie ook: https://iro.nl/members/droneq-aerial-services/