Drone Operations specialist DroneQ en Unmanned Helicopter Systems specialist High Eye gaan een partnership aan.

De individuele visie en strategie van de betrokken bedrijven, de drive en passie voor het vakgebied en de cultuur binnen beide bedrijven hebben geleid tot de totstandkoming van een toekomst vaste partnership teneinde het samenvoegen van expertise, ervaring en kennis welke leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening voor klanten vorm te geven.

High Eye is een prachtig dynamisch Nederlands bedrijf dat onbemande helikopters ontwerpt, bouwt en verkoopt. Na 6 jaar hard werken heeft dit geleid tot een absoluut top model onbemande helikopter voor militaire en civiele toepassingen, de Airboxer. Deze long range VTOL UAV heeft een vliegtijd van meer dan 3 uur en is all weather proof. De Airboxer is ontworpen om ingezet te worden voor een groot aantal missies, zowel maritieme toepassingen zoals kustwacht- en politietaken, als inspecties, traffic control, mapping, surveys en situatie monitoring met live feed van hoge resolutie beelden tot op een afstand van 50 km. Een robuuste en betrouwbare alleskunner voor de veeleisende gebruiker.

DroneQ is specialist op het gebied van Drone Operations en heeft een ISO ready Drone Operation Center en Maritime Drone Command Center opzet van waaruit een veelheid aan verschillende drone operaties worden voorbereid, uitgevoerd en gemanaged. Naast het uitvoeren van drone operaties voor klanten, heeft DroneQ tevens de ervaring en expertise om dit state-of-the-art Drone Operations Center te ontwerpen en implementeren in de operationele processen van klanten.

De unieke combinatie van beide bedrijven en de specifieke expertises, de operationele UAV processen en de unieke eigenschappen en kwaliteiten van de Airboxer maakt de meest complexe en veeleisende drone operaties voor klanten mogelijk !

DroneQ Aerial Services zal aan haar klanten naast het eventueel uitvoeren van missies ook ondersteunende diensten als Repair & Maintenance aanbieden als mede de verdere verwerking, distributie en beveiliging van de data. Op deze wijze kan het integrale proces van voorbereiding van missies tot en met het leveren van de relevante data aan de juiste personen worden geleverd. Voor het leveren van UAV equipment voor specifieke projecten zal DroneQ basis nauw samenwerken met High Eye om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn.

Meer informatie:

High Eye – contact Joost de Ruiter: joostderuiter@higheye.com

DroneQ Aerial Services – contact John Troch: john@droneq.nl