DRONEQ SUBSEA SERVICES

 

De missie van DroneQ Robotics is om de belangrijkste havens in het Noordzeegebied, de Offshore Energy en aanverwante industrie├źn te helpen klimaatneutraliteit te bereiken door onbemande robotica technologie te implementeren.

DroneQ Robotics is gefocussed om innovatieve onbemande robotica technologie te leveren aan havens, Offshore Energie en industrie. Daarbij neemt AI en Data Science een belangrijke rol in.

DroneQ Robotics Subsea Services biedt onderwater ROV Inspectie en Survey diensten en USV Inspectie en Survey diensten.

Voor ROV Services gebruikt DroneQ Robotics meerdere types Inspectie ROV’s en Work Class ROV’s met hoge resolutie camera’s en sonar systemen en een verscheidenheid aan tools.

ANY JOB, ANYWHERE, ANYTIME!

OFFSHORE ROV DIENSTEN

 

 • INSPECTION: Inspectie op corrosie, aangroei en schade van wind turbine foundations, Offshore Sub Stations, productie platformen, pijpleidingen en overige subsea installaties.
 • NDT: Non-Destructive Testing zoals metaal wand dikte metingen, CP testing, grout- en hout integriteit testing.
 • SURVEY: Surveying en Bathymetrische mapping van de zeebodem voor wind parken en productie platforms, pijpleidingen en kabels.
 • REPAIR & MAINTENANCE: Onderhoud werkzaamheden zoals hogedruk reiniging en kabel reparatie.
 • CONSTRUCTION: Ondersteuning voor installatie en constructie werk van wind turbines en overige subsea constructies.

HAVEN & INDUSTRIE ROV DIENSTEN

 

 • INFRASTRUCTUUR: Inspecties van kademuren, damwanden, remmingwerk, brugpijlers, droogdokken en andere constructies.
 • INDUSTRY: Industrie inspecties zoals fabrieken en elektriciteit centrales, waaronder koelwater inlaten, leidingen en afsluiters, water tanks en bassins.
 • WATERWERKEN: Inspecties van sluizen, dijken, waterkeringen, gemalen, duikers, zuiveringsinstallaties en andere watermanagement installaties.
 • NDT: Non-Destructive Testing zoals metaal wanddikte metingen, CP testing, cement en hout integriteit testing.
 • SURVEY: Surveying en bathymetrische mapping van de bodem van havens.
 • REPAIR & MAINTENANCE: Onderhoud werkzaamheden zoals hogedruk reiniging en kabel reparatie.
 • MILIEU: Water- en bodem bemonstering

 

USV DIENSTEN

 

DroneQ Robotics zet intelligente autonome USVs (Unmanned Surface Vessel) in om met behulp van geavanceerde 3D sonar technologie gedetailleerde onderwater surveys en inspecties uit te voeren van beken, grachten, meren, kanalen, rivieren, havens en kustwateren:

 • 3D bodem mapping: geavanceerde sonar technologie en software voor het genereren van 3D mapping.
 • Bathymetrisch onderzoek: Hydrografisch onderzoek dat de diepten en vormen van onderwaterterrein in kaart brengt om een exact beeld van de bodem te krijgen en specifieke hoogten, anomalie├źn en uitschuren rond onderwater objecten te identificeren.
 • Bodemsamenstelling: Het in kaart brengen en monitoren van de veranderingen van de bodemgesteldheid in de loop van de tijd.
 • Vegetatie mapping: Met behulp van een uniek algoritme onderwatervegetatie heatmaps genereren.
 • Milieu: Water- en bodem bemonstering.