MARINE ROBOTICS SERVICES

De missie van DroneQ Robotics is om de belangrijkste havens in het Noordzeegebied, de Offshore Energy en aanverwante industrie├źn te helpen klimaatneutraliteit te bereiken door onbemande robotica technologie te implementeren.

DroneQ Robotics Marine Robotics Services biedt ASV Survey en Inspectie diensten en onderwater ROV Inspectie diensten. AI, Data Science en Autonomie spelen daarbij een belangrijke rol.

Download brochure Marine Robotics Services voor Havens, Industrie en Schepen (Eng)

Download brochure Marine Robotics Services voor Offshore en Schepen (Eng)

ANY JOB, ANYWHERE, ANYTIME!

ASV DIENSTEN

DroneQ Robotics zet ASVs (Autonomous Surface Vessel) in om gedetailleerde onderwater surveys en inspecties uit te voeren van beken, grachten, meren, kanalen, rivieren, havens en kustwateren:

 

 • 3D bodem mapping: geavanceerde sonar technologie en software voor het genereren van 3D mapping.
 • Bathymetrisch onderzoek: hydrografisch onderzoek dat de diepten en vormen van onderwaterterrein in kaart brengt.
 • Bodemsamenstelling: het in kaart brengen en monitoren van de veranderingen van de bodemgesteldheid.
 • Vegetatie mapping: met behulp van een uniek algoritme onderwatervegetatie heatmaps genereren.
 • Milieu: water- en bodem bemonstering.

ROV HAVEN & INDUSTRIE

 • INFRASTRUCTUUR: Inspecties van kademuren, damwanden, remmingwerk, brugpijlers, droogdokken en andere constructies.
 • INDUSTRIE: Industrie inspecties zoals fabrieken en elektriciteit centrales, waaronder koelwater inlaten, leidingen en afsluiters, watertanks en bassins.
 • WATERWERKEN: Inspecties van sluizen, dijken, waterkeringen, gemalen, duikers, zuiveringsinstallaties en andere watermanagement installaties.
 • NDT: Niet-Destructieve Testing zoals metaal wanddikte metingen, CP anode testing, cement en hout integriteit testing.
 • SURVEY: Surveying en bathymetrische mapping van de bodem van havens.
 • REPARATIE & ONDERHOUD: Onderhoud werkzaamheden zoals hogedruk reiniging.
 • MILIEU: Water- en bodem bemonstering

 

ROV OFFSHORE

 • INSPECTIE: Inspectie op corrosie, aangroei en schade van wind turbine foundations, Offshore Sub Stations, productie platformen, pijpleidingen en overige subsea installaties.
 • NDT: Niet-Destructieve Testing zoals metaal wand dikte metingen, CP anode testing, grout- en hout integriteit testing.
 • SURVEY: Surveying en Bathymetrische mapping van de zeebodem voor wind parken en productie platforms, pijpleidingen en kabels.
 • REPARATIE & ONDERHOUD: Onderhoud werkzaamheden zoals hogedruk reiniging en kabel reparatie.
 • CONSTRUCTIE: Ondersteuning voor installatie en constructie werk van wind turbines en overige subsea constructies.