MARINE SERVICES

De missie van DroneQ Robotics is om de Industrie, Havens en Offshore Energy te helpen klimaatneutraliteit te bereiken door onbemande robotica technologie en services te implementeren.

DroneQ Robotics Marine Services biedt ASV Survey, Inspectie en Security diensten en onderwater ROV Inspectie diensten. AI, Data Science en Autonomie spelen daarbij een belangrijke rol.

Download brochure Marine Robotics Services voor Havens, Industrie en Schepen (Eng)

Download brochure Marine Robotics Services voor Offshore en Schepen (Eng)

ANY JOB, ANYWHERE, ANYTIME!

ASV DIENSTEN

DroneQ Robotics zet ASVs (Autonomous Surface Vessel) in om gedetailleerde onderwater surveys en inspecties uit te voeren van grachten, meren, kanalen, rivieren, havens, kustwateren en Offshore:

 • 3D bodem mapping: geavanceerde sonar technologie en software voor het genereren van 3D mapping.
 • Bathymetrisch onderzoek: hydrografisch onderzoek dat de diepten en vormen van onderwaterterrein in kaart brengt.
 • Security: kristische infrastructuur van havens, kust en Offshore
 • Vrachtvervoer: hoge prioriteit, hoge waarde vracht

INDUSTRIE & HAVEN SERVICES

 • INFRASTRUCTUUR: Inspecties van kademuren, damwanden, remmingwerk, brugpijlers, droogdokken en andere constructies.
 • INDUSTRIE: Industrie inspecties zoals fabrieken en elektriciteit centrales, waaronder koelwater inlaten, leidingen en afsluiters, watertanks en bassins.
 • WATERWERKEN: Inspecties van sluizen, dijken, waterkeringen, gemalen, duikers, zuiveringsinstallaties en andere watermanagement installaties.
 • NDT: Niet-Destructieve Testing zoals metaal wanddikte metingen, CP anode testing, cement en hout integriteit testing.
 • SURVEY: Surveying en bathymetrische mapping van de bodem van havens

 

OFFSHORE SERVICES

 • INSPECTIE: Inspectie op corrosie, aangroei en schade van wind turbine foundations, Offshore Sub Stations, productie platformen, pijpleidingen en overige subsea installaties.
 • NDT: Niet-Destructieve Testing zoals metaal wand dikte metingen, CP anode testing, grout- en hout integriteit testing.
 • SURVEY: Surveying en Bathymetrische mapping van de zeebodem voor wind parken en productie platforms, pijpleidingen en kabels.
 • CONSTRUCTIE: Ondersteuning voor installatie en constructie werk van wind turbines en overige subsea constructies.

VIDEO IMPRESSION

Watch a short video of DroneQ Robotics Marine Services for Industry, Ports and Offshore Energy.