&wphead=true">

WAAROM KIEZEN VOOR DRONEQ AERIAL SERVICES?

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. Deze kennis en ervaring past DroneQ toe in de DroneQ dienstverlening met RPAS, Remotely Piloted Aircraft System in de dagelijkse drone operaties voor klanten om waardevolle data te verzamelen en voorop blijven lopen op het gebied van ontwikkeling en innovatie en toepassing daarvan met specialistische en toegewijde teams, innovatieve technologieën en processen.

De drone is een UAV, Unmanned Aerial Vehicle, en is een waardevol middel voor het uitvoeren van onderzoeken ten aanzien van een groot aantal bedrijf-kritische installaties, gebouwen en andere facilities welke belangrijk zijn voor de uitvoering van uw business en de continuïteit daarvan. Denk aan pre-failure inspecties, incident onderzoeken en onderzoeken om te voldoen aan de eisen die uw eigen organisatie of toezichthoudende organisaties kunnen stellen. Aerial Inspecties zijn een waardevol middel om de algehele staat van objecten te valideren en vast te leggen, alsmede het inventariseren van infrastructuur. Ook heeft de DroneQ Aerial Services een directe relatie met ISO/Cobit controls ten aanzien van Facility Management en Operational Incident Response support in het geval van calamiteiten en informatie verzamelen om effectief Incident Response te kunnen uitvoeren.

Reparatie van defecten zijn vele malen duurder dan preventief onderhoud, waar de inspectie met behulp van drones met hoge resolutie film- en thermische camera’s uitgevoerd zijn. Onderdelen van inspecties zijn onder andere zichtbare zaken als corrosie, defecte onderdelen, losgeraakte koppelingen en bevestigingsmaterialen. Een kabelbreuk in bijvoorbeeld een GSM mast is met het blote oog niet zichtbaar en kan met hoge resolutie thermische camera’s gedetecteerd worden, waarna reparatie teams het kunnen verhelpen voordat het een groot probleem met uitval van de dienstverlening wordt!

 

VOORDELEN

SNEL

Professionele enterprise klasse drones kunnen binnen enkele minuten ingezet worden en bestrijken grote gebieden in zeer korte tijd, zonder enige concessies te doen aan kwaliteit en grondigheid.

INNOVATIEF

Enterprise klasse drones met hoge-resolutie optische en thermische camera’s en onafhankelijke GPS systemen (RTK), gecombineerd met een artificial intelligence communicatie- en rapportage platform bieden een professionele en innovatieve aerial service.

VEILIG

High-tech enterprise klasse drones kunnen in vrijwel alle weersomstandigheden en situaties ingezet worden, zonder mensen of apparatuur in gevaar te brengen, zonder dat uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig zijn en leveren snelle, grondige en veilige inspectie services.

GRONDIG

Enterprise klasse drones met hoge-resolutie optische en thermische camera’s leggen een inspectie in detail vast op film en foto’s, waarbij iedere opname voorzien wordt van een versleutelde tijdstempel als bewijs van de integriteit van de opnames.

FLEXIBEL

DroneQ Aerial Services vloot bestaat uit enterprise klasse drones geschikt voor elke opdracht: kleine en stille drones voor kleine ruimtes en snelle inzet, drones geoptimaliseerd voor film en fotografie en heavy-duty industriële drones voor elke omstandigheden.

ADAPTIEF

DroneQ Aerial Services sluiten op de meest flexibele wijze naadloos aan op uw verwachtingen, business- en operationele processen, en vullen uw specifieke eisen en wensen optimaal in.

DE VLOOT

De DroneQ vloot bestaat uit een combinatie van gecertificeerde snelle-interventie drones met optische en thermische camera’s, enterprise drones die speciaal ontwikkeld zijn voor hoge-kwaliteit film- en foto reportages en industriële drones die bij vrijwel elk weertype kunnen vliegen en voorzien zijn van een eigen onafhankelijke GPS systeem voor navigatie met een nauwkeurigheid van 2 cm en immuun zijn voor interferentie van magnetische velden. Deze drones kunnen voorzien worden van hoge-resolutie optische en thermische camera’s, cartografie systemen en specifieke landbouw toepassingen.

DATA BESCHERMING

DroneQ heeft meer dan 20 jaar ervaring in alle facetten van Data- en Informatie Beveiliging. In het huidige tijdperk van steeds strenger wordende wet- en regelgeving zoals de AVG (GDPR) en de toenemende cybercrime zijn maatregelen ter voorkomen van data lekken cruciaal. DroneQ past deze expertise en ervaring toe om enerzijds de data tussen drone en controlers te versleutelen, en anderzijds het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van data tussen DroneQ en de klant maximaal te beschermen. Aspecten als data integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid worden nauwlettend bewaakt.

SAMENWERKING

DroneQ maakt gebruik van een Social Collaboration platform wat een security digitaal platform is voor het efficiënt samenwerken van interne teams, samenwerken met externe klanten, het op een veilige en laagdrempelige manier uitwisselen van data  conform de beleidsregels die daarvoor vastgesteld en geïmplementeerd zijn. Het platform wordt ondersteund door het wereldleidende Artificial Intelligence systeem van IBM Watson die de samenwerking innovatief en bijzonder efficiënt maakt. Rapporten en beelden van drone inspecties worden via dit platform voor onze klanten ontsloten.

VOLLEDIG GECERTIFICEERD

DroneQ is volledig RPA-L en DJI UTC Inspection gecertificeerd en vliegt onder de wettelijk voorgeschreven ROC. Alle DroneQ piloten hebben de internationale UTC Inspection opleiding doorlopen, hebben het examen afgelegd en zijn gecertificeerd voor het professioneel en veilig inspecteren van industriële objecten en het uitvoeren van Aerial Mapping, waaronder 2D en 3D mapping van gebieden en objecten. Hiermee kan de kwaliteit van piloten en klantdata geborgd worden door het hoogstaande kwaliteit niveau welke vereist is voor de certificering UTC Inspection!

DRONEQ, UW PARTNER

Het vliegen met drones is zeker geen doel op zich. Het is een middel om díe informatie te verkrijgen en vast te leggen wat belangrijk is om inzicht en actionable informatie te verkrijgen in lijn met uw behoefte, eisen en wensen. De projectmatige doch pragmatische aanpak, de bescherming van uw waardevolle data tijdens het verkrijgen, vastleggen en delen van die data en de kennis en begrip omtrent uw operationele processen en specifieke bedrijfsactiviteiten maakt DroneQ een betrouwbare en vertrouwde partner in uw dagelijkse uitdagingen!