WAAROM KIEZEN VOOR DRONEQ AERIAL SERVICES?

DroneQ is een next-generation UNMANNED VEHICLE SYSTEM Operator & Integrator, waarbij operationele processen en autonomie belangrijke factoren zijn voor operaties in de lucht, op het land, op het water en onderwater!

DroneQ heeft de roots in de Offshore, civiele onder- en bovenwaterbouw en calamiteiten response en heeft meer dan 20 jaar inspecties uitgevoerd van olie- en gaswinning installaties, pijpleidingen, kabels en surface- en andere subsea installaties met UAV’s en ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en daar wereldwijd kennis en ervaring opgebouwd in destructieve en non-destructieve inspecties, vastlegging en rapporteren op alle niveaus, van senior management tot technische stakeholders. Deze kennis en ervaring past DroneQ onder andere toe met de dienstverlening vanuit een state-of-the-art DRONE COMMAND CENTER van waaruit UAS operaties, Unmanned Aerial Systems, gepland, gemanaged, uitgevoerd en geconsolideerd worden voor klanten om waardevolle data te verzamelen en deze data op een veilige manier met innovatieve technologieën en processen op te slaan, bewerken, analyseren en delen met klanten.

 

ASSET LIFECYCLE MANAGEMENT

De DroneQ UAV dienstverlening ondersteunt organisaties in alle facetten van hun bedrijfsprocessen, inclusief ASSET LIFECYCLE MANAGEMENT

SITE SELECTIE

Gebruik van drones met lidar systemen voor het in kaart brengen van vegetatie, terrein en water voorzieningen.

PRE-BOUW MAPPING

2D Mapping en 3D modelling van terreinen voor hoogte verschillen, oppervlakte en inhoud metingen voorafgaande de bouw en installatie.

BOUW VOORTGANG MONITORING

Drone hoge resolutie luchtopnames voor het precisie monitoring van de bouw vorderingen voor het managen van de scope, tijdsschema’s en kosten van de bouw en installatie.

QUALITY ASSURANCE

Detail inspecties in hoge resolutie voorafgaande de koop om inzicht te krijgen van de algemene staat alvorens een bod uit te brengen of voor het valideren van de acceptatie criteria voorafgaande in-productie name.

ONDERHOUD INSPECTIES

Hoge resolutie detail inspecties in het kader van reguliere onderhoud inspecties, of inspecties na gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de algehele staat van de objecten, zoals extreem weer en andere gebeurtenissen.

DECOMMISSION

Drone luchtondersteuning voor het genereren van kaarten en modellen ter ondersteuning aan de planning van het uit productie nemen van een site.

DRONEQ FEITEN

DE VLOOT

De DroneQ vloot bestaat uit een combinatie van gecertificeerde snelle-interventie drones met optische en thermische camera’s, enterprise drones die speciaal ontwikkeld zijn voor hoge-kwaliteit film- en foto reportages en industriële drones die bij vrijwel elk weertype kunnen vliegen en voorzien zijn van een eigen onafhankelijke GPS systeem voor navigatie met een nauwkeurigheid van 1 cm en immuun zijn voor interferentie van magnetische velden. Deze drones kunnen voorzien worden van hoge-resolutie optische en thermische camera’s, lidar systemen, cartografie systemen en specifieke landbouw toepassingen.

DATA BESCHERMING

DroneQ heeft meer dan 20 jaar ervaring in alle facetten van Data- en Informatie Beveiliging. In het huidige tijdperk van steeds strenger wordende wet- en regelgeving zoals de AVG (GDPR) en de toenemende cybercrime zijn maatregelen ter voorkomen van data lekken cruciaal. DroneQ past deze expertise en ervaring toe om enerzijds de data tussen drone en controlers te versleutelen, en anderzijds het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van data tussen DroneQ en de klant maximaal te beschermen. Aspecten als data integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid worden nauwlettend bewaakt.

SAMENWERKING

DroneQ Drone Command Center voorziet in een Social Collaboration platform wat een security digitaal platform is voor het efficiënt samenwerken van interne teams, samenwerken met externe klanten, het op een veilige en laagdrempelige manier uitwisselen van data  conform de beleidsregels die daarvoor vastgesteld en geïmplementeerd zijn. Het platform wordt ondersteund door Artificial Intelligence en Advanced Machine Learning die de samenwerking innovatief en bijzonder efficiënt maakt en de data op een innovatieve manier verrijkt. DroneQ werkt via dit platform samen met experts van klanten ter analyse en classificatie van de inspectie uitkomsten en rapporten en beelden van drone inspecties worden via dit platform voor onze klanten ontsloten.

VOLLEDIG GECERTIFICEERD

​DroneQ voldoet aan alle wet- en regelgeving en vliegt onder de wettelijk voorgeschreven ROC. Alle DroneQ piloten zijn door de overheid geaccrediteerde Flight Instructors en hebben naast de verplichte drone piloot RPA-L licenties en EVLOS aantekening tevens de internationale UTC Inspection opleiding doorlopen en zijn gecertificeerd voor het professioneel en veilig inspecteren van industriële objecten en het uitvoeren van Aerial Mapping, waaronder 2D en 3D mapping van gebieden en objecten. Hiermee kan de kwaliteit van piloten en klantdata geborgd worden door het hoogstaande kwaliteit niveau welke vereist is voor de certificering UTC Inspection! Onze drones staan ingeschreven in het luchtvaartregister en zijn verzekerd voor derden-aansprakelijkheid bij Driessen & Rappange tot een bedrag van € 2.500.000,-. KWALITEIT HEEFT DE VOLLE AANDACHT!

Droneq DRONE COMMAND CENTER is op het gebied van processen en procedures ingericht zodat het kan voldoen aan de nieuwe ISO norm 21384 voor Unmanned Aerial Systems Part 3: Operational Procedures!

MEMBERSHIPS

​DroneQ Aerial Services is een betrokken organisatie en is actief lid van een aantal relevante branche organisaties op die gebieden waar DroneQ actief is. Binnen deze organisaties is DroneQ betrokken en levert toegevoegde waarde daar waar nodig en mogelijk. DroneQ is aangesloten bij de diverse toonaangevende energie branche verenigingen, innovatie en test organisaties en maritieme organisaties.

Door het actief participeren in de verschillende werkgroepen en actief delen van kennis binnen deze branche organisaties verkrijgt DroneQ ook de relevantie informatie om de kennis en expertise op deze gebieden substantieel te vergroten.

DRONEQ, UW PARTNER

Het vliegen met drones is zeker geen doel op zich. Het is een middel om díe informatie te verkrijgen en vast te leggen wat belangrijk is om inzicht en actionable informatie te verkrijgen in lijn met uw behoefte, eisen en wensen. De projectmatige doch pragmatische aanpak, de bescherming van uw waardevolle data tijdens het verkrijgen, vastleggen en delen van die data en de kennis en begrip omtrent uw operationele processen en specifieke bedrijfsactiviteiten maakt DroneQ een betrouwbare en vertrouwde partner in uw dagelijkse uitdagingen!

BUSINESS PARTNERS