DRONEQ AERIAL SERVICES DIENSTVERLENING

DRONE DELIVERY

DroneQ is voorloper op het gebied van innovatie met betrekking tot het vervoeren van goederen met behulp van gespecialiseerde drones. DroneQ heeft de kennis, expertise en ervaring om Drone Delivery processen te embedden in operationele processen en daarmee te integreren in end-to-end Supply Chain processen van organisaties!

Drone Deliveries omvatten zowel operaties op het land, in de havens, naar offshore Oil, Gas & Wind installaties en naar schepen en is gericht op het per drone vervoeren van high priority-high value goederen zoals reserve onderdelen, gereedschap en meetinstrumenten, documenten, olie-, brandstof- en ladingmonsters, medicijnen en andere supplies. 

Drone Logistics ondersteunt het optimaliseren van het  operationele proces, het verkleinen van de CO2 footprint, realiseren van een kosten reductie, het verhogen van de veiligheid en efficiëntie door het embedden van maritieme unmanned vehicle technologie in business processen van organisatie en geleidelijk werken naar autonomie. DroneQ werkt daarbij samen met logistieke partners en partners op het gebied van wet- en regelgeving en drone technologie.

Vanuit het Maritime Emerging & Enabling Technology Innovation Platform werkt DroneQ samen met Energy Reinvented voor ‘s werelds eerste Maritime Logistics: Drone Delivery for Offshore Energy!

INCIDENT RESPONSE

Incident Response bestaat uit het uitvoeren van SAR missies, monitoren van incidenten en rampen op zee en op het land, milieu incident monitoring, strand-, kust- en waterwegen bewaking en onderzoeken van incident locaties.

Gespecialiseerde all-weather drones met mogelijkheden tot het realtime streamen van hoge resolutie video beelden en relay mogelijkheden naar externe monitoring centra en meldkamers worden hierbij ingezet. Hoge resolutie thermische camera’s en Artificial Intelligence worden ingezet om drenkelingen en gevaarlijke mui-stromingen te detecteren en zoeken naar personen in het water, in het donker of moeilijk toegankelijke locaties en toegevoegde waarde leveren bij het redden van mensenlevens. Daarnaast zijn de DroneQ drones uitgerust om reddingsmiddelen zoals zelf opblaasbare reddingsvesten en andere reddingsmiddelen bij drenkelingen te kunnen droppen en daarmee de overlevingskansen van drenkelingen te vergroten.

Naast de investeringen in ontwikkeling en testing, werkt DroneQ ook samen met de hulp- en reddingsdiensten bij wetenschappelijk- en technisch onderzoek om de hulpdiensten optimaal efficient te kunnen ondersteunen.

 

SECURITY & INSPECTIES

Visuele en Video inspecties op 4 en 5K hoge-resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van versleutelde timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen. Hoge resolutie 2D en 3D mapping (cartografie), volume- en hoogte metingen, stockpile metingen en 4K en 5K film- en/of foto opnames van objecten zoals bouwterreinen, landschappen, industriële en bouwconstructies, gebouwen.

Thermische inspecties met hoge-resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen.

Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels, bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.

Drone kunnen ook autonoom ingezet worden om kritische gebieden zoals industrie terreinen, fabrieken, offshore windturbine parken en boorplatforms te bewaken.

MARITIME SERVICES

MARITIME DRONE SOLUTIONS

Het leveren van UAV  solutions en diensten gericht op de inzet in de maritieme sector ten behoeve van organisaties zoals offshore bedrijven, kustwacht, reddingsdiensten, salvage bedrijven en andere maritieme dienstverleners.

MARITIME DRONE SERVICES

Drone Operations-as-a-Service: het uitvoeren van opdrachten op het gebied van drone operaties voor de maritieme sector, waaronder inspecties en film- en fotografie van maritieme objecten zoals offshore installaties, offshore windparken, betonning, vaartuigen, Search & Rescue en maritieme en andere vaarwegen gebeurtenissen.

ONTWIKKELING & INNOVATIE

Het (door) ontwikkelen en innoveren van drone toepassingen en oplossingen specifiek voor de maritieme sector in zijn algemeenheid en specifieke klant behoeftes in het bijzonder. Toepassingen zoals waterproof thermische camera’s, waterproof gas detectie systemen, sonar systemen en andere ontwikkelingen zijn onze aandachtsgebieden.

INSPECTIE

CONSTRUCTIE

Inspecties en het in kaart (cartografie) brengen van bouwterreinen en bouwinstallaties zoals kranen, het vastleggen van bouw vorderingen van gebouwen en overige bouwwerken, support bij hijs- en installatie werkzaamheden, 2D en 3D modelling, volume- en hoogte berekeningen en overige drone aerial ondersteuning.

NATUURBEHEER 

Het inspecteren en cartografisch vastleggen van natuurgebieden in 2D en 3D, observeren en tellingen van flora- en fauna, veranderingen zoals bos- en heide gebieden vastleggen, inspecteren op broedplaatsen met thermische camera’s, aerial support bij incidenten zoals bos- en heide branden en overstromingen, zoeken naar verdwaalde of onbevoegde personen. Het inspecteren en vastleggen van agrarische terreinen en ondersteuning bij agrarische activiteiten zoals het in kaart brengen van gezonde en zieke gewassen.

CINEMATICS & FOTOGRAFIE

Hoge-resolutie film- en/of foto opnames tijdens video- of visuele inspecties, evenementen of objecten zoals gebouwen en daken van fabrieken, bedrijven, woningen, winkelcentra en bedrijfshallen met speciale aandacht voor staat van onderhoud en voorzieningen zoals antennes, airco’s en ventilatie pijpen en overige voorzieningen.

DRONEQ AERIAL SERVICES

Weikamperweg 120
7351 TH Hoenderloo
Netherlands
Tel. +31 88 64 65 000
info@droneq.nl

MARITIME DRONE COMMAND CENTER

DEN HELDER

Loopuytpark 18
1787 AE  Julianadorp (NH)

 Netherlands

DRONEQ DRONE COMMAND CENTER

ENSCHEDE

p/a Technology Base
Vliegveldstraat 100 – B519
7524 PK Enschede

Netherlands

DRONEPORT EEMSHAVEN

EEMSHAVEN

p/a Heliport Eemshaven
Borkumkade 5a
9979 XJ Eemshaven

Netherlands