DRONE DELIVERY

 

Drone Delivery is het vervoeren van goederen per gespecialiseerde UAS (drones) ter ondersteuning van het supply chain proces. Het karakter van dit type vrachtvervoer is hoge prioriteit – hoge waarde vracht vervoeren van en naar belangrijke bestemmingen op land (zoals ziekenhuizen) en havengebieden en maritieme bestemmingen zoals (Wadden)eilanden, schepen en offshore energy installaties zoals productie platforms en offshore windparken. Afstanden tot 120km met 10kg vracht zijn nu al mogelijk.

Naast kosten reductie, verhogen van de efficiëntie en veiligheid, draagt de inzet van gespecialiseerde drones bij tot het verbeteren van de CO2 footprint. Het inzetten van UAS voor deze intensieve logistieke operaties draagt actief bij aan het behalen van de afspraken met betrekking tot het klimaatakkoord.

LONG DISTANCE CARGO DRONE NETWORK

 

Samen met partners AirHub  en  Phoenix-WIngs GmbH is het Long Distance Cargo Drone Delivery programma opgezet.

De uitdagingen worden gekenmerkt door lange afstanden tot 200km met 50kg vracht in algemene en maritieme omstandigheden en in het kader van wet- en regelgeving in het bijzonder.

Long Distance Cargo Drone Delivery streeft naar een zo groot mogelijk niveau van autonomie, met een maximaal niveau van veiligheid en economische haalbaarheid in het achterhoofd. Er zullen veel nieuwe innovaties nodig zijn vanuit het programma om deze doelen te bereiken.

 

INCIDENT RESPONSE & SECURITY

 

Incident Response bestaat uit het uitvoeren van SAR-missies, het monitoren van incidenten en rampen op zee en op het land, monitoring van milieu-incidenten, monitoring van strand-, kust- en waterwegen en onderzoeken van incident locaties.

DroneQ werkt samen met de hulpdiensten in wetenschappelijk en technisch onderzoek om de hulpdiensten optimaal te ondersteunen.

Drone Security is het uitvoeren van beveiligingstaken via gespecialiseerde UAS (drones). Het karakter van dit type drone operaties is het proactief en reactief uitvoeren van drone vluchten van onshore objecten zoals haven- en bedrijfsterreinen en stranden, duinen, waterwegen en offshore objecten zoals productieplatforms en windparken.

 

AERIAL INSPECTION

 

DroneQ Inspectie Programma waarbij gespecialiseerde industriële drones worden ingezet voor visuele, video- en lidar inspecties met een hoge resolutie. Hoge resolutie 2D en 3D Mapping (cartografie) en foto- en filmopnames, volume- en hoogtemetingen en voorraadmetingen.

Tot de toepassingsgebieden behoren industriële installaties zoals elektriciteit centrales, petrochemie,  offshore installaties, onshore en offshore windturbines, Pijpleidingen en kabels, hoogspanningstorens, telecominstallaties, bouwconstructies, bouwwerkzaamheden zoals bruggen en gebouwen.

Inspecties ten behoeve van de Asset Lifecycle Management zoals reguliere inspectie programma’s ten behoeve van pre-maintenance toepassingen kunnen in de Operationele processen van klanten geïntegreerd worden.

DRONEQ ROBOTICS

Hofplein 20
3032 AC  Rotterdam
Netherlands
Tel. +31 88 64 65 000
info@droneq.nl

DRONEQ ROBOTICS Ltd.

KEYWORTH

22 Nottingham Road
Keyworth, Nottinghamshire
NG12 5FD 

United Kingdom

MARITIME DRONE COMMAND CENTER

DEN HELDER

Willemsoord 51
1781 AS  Den Helder  (NH)

 Netherlands

DRONEPORT EEMSHAVEN

EEMSHAVEN

Schildweg 16
9979 XR Eemshaven

Netherlands