&wphead=true">

DRONEQ AERIAL SERVICES DIENSTVERLENING

VIDEO INSPECTIES

Video inspectie op 4 en 5K hoge-resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van versleutelde timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt. De video inspectie gaat vergezeld van een hoogwaardig rapport zoals overeengekomen in de scope van de inspectie.

Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels, bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.

VISUELE INSPECTIES

Visuele inspectie van objecten waar het zeer lastig is om bij te komen kunnen op een snelle en veilige manier plaatsvinden door inzet van een professionele enterprise klasse drone. Snelle interventie drones kunnen na het ter plaatse zijn binnen 2 minuten in de lucht zijn en beginnen met het leveren van waardevolle informatie.

Bij constatering van afwijkingen kunnen additioneel hoge-resolutie film – en/of foto opnames worden gemaakt. Tevens is dit handig bij het vanuit de lucht mappen van gebieden (aerial cartografie) en ter ondersteuning van flora- en fauna beheer.

THERMISCHE INSPECTIES

Thermische inspecties met hoge-resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen.

Ook wordt het toegepast ter ondersteuning van hulpdiensten zoals bij brandweer voor het detecteren van hotspots en bij Search & Rescue ondersteuning bij het zoeken naar personen in het donker of moeilijk toegankelijke locaties.

AERIAL MAPPING

Hoge resolutie 2D en 3D mapping (cartografie), volume- en hoogte metingen, stockpile metingen en 4K en 5K film- en/of foto opnames van objecten zoals bouwterreinen, landschappen, industriële en bouwconstructies, gebouwen.

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van zeer nauwkeurige plaatsbepaling door middel van Real Time Kinematics (RTK) en GPS Time Stapping, wat zorgt voor zekerheid over welke foto of video waar en op welk moment is gemaakt, wat het gebruik voor kritische inspecties of als bewijsmateriaal vergemakkelijkt.

INDUSTRIËLE INSPECTIES

INDUSTRIE 

Het inspecteren van offshore installaties, opslagtanks, fabrieken en industrie, schoorstenen en afvoerleidingen, pijpleidingen en pompinstallaties, afsluiters en veiligheidsventielen, koeltorens en overige industriële bedrijfsmiddelen.

TELECOM

Inspecties en het in kaart brengen van telecom infrastructuur zoals satelliet schotels, radio-, televisie- en telefoon zendmasten voor controles op corrosie, beschadigingen, losse bevestigingen en koppelingen.

INFRASTRUCTUUR

Het inspecteren van bouwconstructies zoals windmolens, zonne-energie parken, bruggen en viaducten, tram- en trein bovenleidingen, gemalen en overige waterwerken, dijken en zeeweringen, hoogspanning masten  en kabels, drinkwaterinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, etcetera.

AERIAL MAPPING & CINEMATOGRAFIE

CONSTRUCTIE

Inspecties en het in kaart (cartografie) brengen van bouwterreinen en bouwinstallaties zoals kranen, het vastleggen van bouw vorderingen van gebouwen en overige bouwwerken, support bij hijs- en installatie werkzaamheden, 2D en 3D modelling, volume- en hoogte berekeningen en overige drone aerial ondersteuning.

NATUURBEHEER 

Het inspecteren en cartografisch vastleggen van natuurgebieden in 2D en 3D, observeren en tellingen van flora- en fauna, veranderingen zoals bos- en heide gebieden vastleggen, inspecteren op broedplaatsen met thermische camera’s, aerial support bij incidenten zoals bos- en heide branden en overstromingen, zoeken naar verdwaalde of onbevoegde personen. Het inspecteren en vastleggen van agrarische terreinen en ondersteuning bij agrarische activiteiten zoals het in kaart brengen van gezonde en zieke gewassen.

CINEMATICS & FOTOGRAFIE

Hoge-resolutie film- en/of foto opnames tijdens video- of visuele inspecties, evenementen of objecten zoals gebouwen en daken van fabrieken, bedrijven, woningen, winkelcentra en bedrijfshallen met speciale aandacht voor staat van onderhoud en voorzieningen zoals antennes, airco’s en ventilatie pijpen en overige voorzieningen.

MARITIME SERVICES

MARITIME DRONE SOLUTIONS

Het leveren van UAV  solutions en diensten gericht op de inzet in de maritieme sector ten behoeve van organisaties zoals offshore bedrijven, kustwacht, reddingsdiensten, salvage bedrijven en andere maritieme dienstverleners.

MARITIME DRONE SERVICES

Drone Operations-as-a-Service: het uitvoeren van opdrachten op het gebied van drone operaties voor de maritieme sector, waaronder inspecties en film- en fotografie van maritieme objecten zoals offshore installaties, offshore windparken, betonning, vaartuigen, Search & Rescue en maritieme en andere vaarwegen gebeurtenissen.

ONTWIKKELING & INNOVATIE

Het (door) ontwikkelen en innoveren van drone toepassingen en oplossingen specifiek voor de maritieme sector in zijn algemeenheid en specifieke klant behoeftes in het bijzonder. Toepassingen zoals waterproof thermische camera’s, waterproof gas detectie systemen, sonar systemen en andere ontwikkelingen zijn onze aandachtsgebieden.