DRONE SERVICES

 

De missie van DroneQ Robotics is om de belangrijkste havens in het Noordzeegebied, de Offshore Energy en aanverwante industrieën te helpen klimaatneutraliteit te bereiken door onbemande robotica technologie te implementeren.

DroneQ Robotics is gefocussed om innovatieve onbemande robotica technologie te leveren aan havens, Offshore Energie en industrie. Daarbij neemt AI en Data Science een belangrijke rol in.

DroneQ Robotics biedt onderwater ROV diensten, drone inspectie diensten en vrachtbezorging door drones.

Voor Drone Services gebruikt DroneQ Robotics meerdere types Inspectie Drones, Indoor drones en Cargo drones met een verscheidenheid aan camera’s en andere payload.

ANY JOB, ANYWHERE, ANYTIME!

INDUSTRIELE DRONE INSPECTIE

 

DroneQ Robotics Inspectie Programma waarbij gespecialiseerde industriële drones worden ingezet voor visuele, video- en lidar inspecties en gaslek detectie met een hoge resolutie camera’s. Hoge resolutie 2D en 3D Mapping (cartografie), volume- en hoogtemetingen en voorraadmetingen.

Tot de toepassingsgebieden behoren industriële installaties zoals elektriciteit centrales, fabrieken, offshore installaties, onshore en offshore windturbines, zonneparken, pijpleidingen en kabels, telecominstallaties, bouwconstructies zoals bruggen en gebouwen.

Inspecties ten behoeve van de Asset Lifecycle Management zoals reguliere inspectie programma’s ten behoeve van pre-maintenance toepassingen kunnen in de Operationele processen van klanten geïntegreerd worden.

VRACHT VERVOER PER DRONE

 

Drone Delivery is het transport van goederen door gespecialiseerde vracht drones door een naadloze integratie in het logistieke keten proces. Het karakter van dit type vrachtvervoer is hoge prioriteit–hoge waarde goederenvervoer van en naar belangrijke bestemmingen op land, havengebieden en maritieme bestemmingen zoals eilanden, schepen en offshore installaties zoals productie platforms en offshore windparken.

DroneQ Robotics werkt al meer dan 3 jaar samen met de belangrijke stakeholders in de logistieke keten om processen, technologie en expertise te ontwikkelen om vrachtvervoer over lange afstanden mogelijk te maken. Afstanden tot 100km met 15kg vracht zijn al mogelijk gemaakt door DroneQ Robotics.

Het gebruik van vracht drones voor deze intensieve logistieke operaties draagt actief bij aan kosten reductie, het verhogen van efficiëntie en veiligheid en de bijdrage aan klimaatneutraliteit.