DRONEQ AERIAL SERVICES DIENSTVERLENING

DRONE DELIVERY

DroneQ is voorloper op het gebied van innovatie met betrekking tot het vervoeren van zaken als medicijnen en medische supplies, olie- en chemicaliën monsters, reserve onderdelen en documenten met behulp van gespecialiseerde drones. DroneQ heeft de kennis en expertise om drone operation processen te embedden in de operationele processen van klanten, zodat drone delivery naadloos geïntegreerd kan worden in supply chain processen en procedures!

Drone Delivery is een relatief jonge toepassing van drones waarbij de ontwikkeling nog volop in beweging is, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als op het gebied van toepasbare technologie. DroneQ vervuld deze pioniersrol met enthousiasme, vertrouwen en inzet van de brede expertise op de benodigde gebieden.

INDUSTRIELE INSPECTIES

Visuele en Video inspecties op 4 en 5K hoge-resolutie waarbij de beelden voorzien zijn van versleutelde timestamps om de integriteit van de vastlegging te waarborgen. Hoge resolutie 2D en 3D mapping (cartografie), volume- en hoogte metingen, stockpile metingen en 4K en 5K film- en/of foto opnames van objecten zoals bouwterreinen, landschappen, industriële en bouwconstructies, gebouwen.

Thermische inspecties met hoge-resolutie camera’s worden onder andere ingezet om beschadigingen en breuken in kabels en leidingen op te sporen door middel van het meten van temperatuursverschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, warmte lekkages op daken en andere constructies, veiligheidsventielen en faciliteiten als zonnepanelen. 

Toepassingsgebieden zijn onder andere telecom installaties zoals zendmasten, bouwconstructies, offshore installaties, windturbines en hoogspanning masten en kabels, bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.

INCIDENT RESPONSE

Incident Response bestaat uit het uitvoeren van SAR missies, monitoren van incidenten en rampen op zee en op het land, milieu incident monitoring, strand-, kust- en waterwegen bewaking en onderzoeken van incident locaties.

Gespecialiseerde all-weather drones met meer dan 3 uur vliegtijd en mogelijkheden tot het realtime streamen van hoge resolutie video beelden en relay mogelijkheden naar externe monitoring centra en meldkamers worden hierbij ingezet. Hoge resolutie thermische camera’s worden ingezet ter ondersteuning van hulpdiensten zoals bij brandweer voor het detecteren van hotspots en bij Search & Rescue ondersteuning bij het zoeken naar personen in het donker of moeilijk toegankelijke locaties.

DRONE DELIVERY

DRONE DELIVERY SERVICES

DroneQ is voorloper op het gebied van innovatie met betrekking tot drone delivery services met behulp van gespecialiseerde drones, daar waar veiligheid, snelheid, kosten en gemak van het leveren van allerhande goederen een belangrijke factor is.

DRONE DELIVERY PACKAGE

Het vervoeren van medicijnen en overige medical supplies en monsters, olie- en chemicaliën monsters ter analyse, belangrijke stukken zoals douane papieren voor schepen, reserve onderdelen en klein gereedschap en meetapparatuur, overige goederen.

DRONE DELIVERY DEVELOPMENT

Drone Delivery is een relatief jonge toepassing van drones waarbij de ontwikkeling nog volop in beweging is, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als op het gebied van toepasbare technologie. DroneQ vervuld deze pioniersrol met enthousiasme, vertrouwen en inzet van de brede expertise op de benodigde gebieden.

INDUSTRIËLE INSPECTIES

INDUSTRIE 

Het inspecteren van offshore installaties, opslagtanks, fabrieken en industrie, schoorstenen en afvoerleidingen, pijpleidingen en pompinstallaties, afsluiters en veiligheidsventielen, koeltorens en overige industriële bedrijfsmiddelen.

TELECOM

Inspecties en het in kaart brengen van telecom infrastructuur zoals satelliet schotels, radio-, televisie- en telefoon zendmasten voor controles op corrosie, beschadigingen, losse bevestigingen en koppelingen.

INFRASTRUCTUUR

Het inspecteren van bouwconstructies zoals windmolens, zonne-energie parken, bruggen en viaducten, tram- en trein bovenleidingen, gemalen en overige waterwerken, dijken en zeeweringen, hoogspanning masten  en kabels, drinkwaterinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, etcetera.

AERIAL MAPPING & CINEMATOGRAFIE

CONSTRUCTIE

Inspecties en het in kaart (cartografie) brengen van bouwterreinen en bouwinstallaties zoals kranen, het vastleggen van bouw vorderingen van gebouwen en overige bouwwerken, support bij hijs- en installatie werkzaamheden, 2D en 3D modelling, volume- en hoogte berekeningen en overige drone aerial ondersteuning.

NATUURBEHEER 

Het inspecteren en cartografisch vastleggen van natuurgebieden in 2D en 3D, observeren en tellingen van flora- en fauna, veranderingen zoals bos- en heide gebieden vastleggen, inspecteren op broedplaatsen met thermische camera’s, aerial support bij incidenten zoals bos- en heide branden en overstromingen, zoeken naar verdwaalde of onbevoegde personen. Het inspecteren en vastleggen van agrarische terreinen en ondersteuning bij agrarische activiteiten zoals het in kaart brengen van gezonde en zieke gewassen.

CINEMATICS & FOTOGRAFIE

Hoge-resolutie film- en/of foto opnames tijdens video- of visuele inspecties, evenementen of objecten zoals gebouwen en daken van fabrieken, bedrijven, woningen, winkelcentra en bedrijfshallen met speciale aandacht voor staat van onderhoud en voorzieningen zoals antennes, airco’s en ventilatie pijpen en overige voorzieningen.

MARITIME SERVICES

MARITIME DRONE SOLUTIONS

Het leveren van UAV  solutions en diensten gericht op de inzet in de maritieme sector ten behoeve van organisaties zoals offshore bedrijven, kustwacht, reddingsdiensten, salvage bedrijven en andere maritieme dienstverleners.

MARITIME DRONE SERVICES

Drone Operations-as-a-Service: het uitvoeren van opdrachten op het gebied van drone operaties voor de maritieme sector, waaronder inspecties en film- en fotografie van maritieme objecten zoals offshore installaties, offshore windparken, betonning, vaartuigen, Search & Rescue en maritieme en andere vaarwegen gebeurtenissen.

ONTWIKKELING & INNOVATIE

Het (door) ontwikkelen en innoveren van drone toepassingen en oplossingen specifiek voor de maritieme sector in zijn algemeenheid en specifieke klant behoeftes in het bijzonder. Toepassingen zoals waterproof thermische camera’s, waterproof gas detectie systemen, sonar systemen en andere ontwikkelingen zijn onze aandachtsgebieden.